tiistai 11. lokakuuta 2011

Miten voisimme estää yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyn lääketieteellisiksi ongelmiksi?

 
 
Miten voisimme estää yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyn  lääketieteellisiksi ongelmiksi?

Yhteiskunnallisten ongelmien määrittely lääketieteellisiksi  ongelmiksi    aiheuttaa  turhia ja valtavia kustannuksia, leimaa terveitä ihmisiä sairaiksi ja passivoi ihmisiä. Terveydenhuollon menot  ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2009 ja ne olivat noin 16 miljardia euroa. Veren kolesteroliarvoja pienentävää lääkitystä korvattiin 700 000 ihmiselle ja sydän ja verisuonitautien lääkehoitoa korvattiin 1,4 miljoonalle suomalaiselle. Korvausten kustannukset olivat  yhteensä 315 miljoonaa euroa. Pelkästään lihavuudesta johtuvan aikuistyypin diabeteksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2007 2,6 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi  Valtiokonttorin ylilääkäri  Janne Leinosen ja Tampereen yliopiston dosentin Teppo Järvisen artikkelista Helsingin Sanomissa  9.7.2011  Kansantauteja ei voida parantaa nykykeinoin.


On hyvä, että lääkärit ovat asiassa  liikkeellä. Lääkärit kirjoittavat  lääkereseptit. Lääkärit ovat vallankäyttäjiä, he arvioivat ja päättävät, mitä kirjoittavat. Tällaista kriittistä suhtautumista kaivattaisiin enemmän.

Tulevaisuudessa  kustannukset ovat vaarassa kasvaa entisestään, kun  väestö ikääntyy. Sen takia on puhuttava  ennaltaehkäisystä.  Heti toimien  asiaan voitaisiin ihan tuntuvasti vaikuttaa. Asiaan voidaan hakea vauhtia  terveystaloustieteen  emeritusprofessori  Martti Kekomäen artikkelista, jossa hän kiinnitti huomiota siihen, että terveydenhuollon sektorilla ei ole monopoliasemaa terveyden tuottamisessa. Kekomäen terveysresepti on  koulutus, paremmat liikennejärjestelyt  sekä  liikunta ja nuorisotoiminta. Lisäpanostus terveydenhuoltoon  ei  välttämättä tuota  tai tuottaa heikosti verrattaessa siihen, että voimavaroja suunnattaisiin toisaalle.

Useista yhteiskunnallisista ongelmista on tehty  lääketieteellisiä  ongelmia  ja saatettu  ne terveydenhuollon ratkaistaviksi.

Janne Leinonen ja Teppo Järvinen  toteavat, että uusia, elintavoista aiheutuvia kansantautejamme, kuten kohonnutta verenpainetta, aikuistyypin diabetesta, kohonneita rasva- ja kolesteroliarvoja  ja osteoporoosia  on päätetty hoitaa lääkkeillä. Kirjoittajien mukaan luotettavaa näyttöä ei ole siitä, miten tällainen ennaltaehkäiseväksi tarkoitettu lääkehoito vaikuttaa kustannuksiin nähden.

Ongelma ei ole pelkästään yhteiskunnallinen, vaan  myös jokaisen potilaan oma ongelma. Lääkitykset eivät  tehoa kansantautiemme todellisiin syihin: huonoihin elintapoihin. UKK- instituutin ja THL:n tuoreen raportin mukaan suomalaisten fyysinen kunto on huono.

Yksi esimerkki yhteiskunnallisen ongelman epäonnistuneesta ratkaisukeinosta löytyy työelämästä. Moni työperäinen ongelma määritellään pitkäaikaista lääkitystä, terapiaa ja pitkiä sairauspoissaoloja  vaativaksi masennussairaudeksi. Tämä on hidastanut tai jopa estänyt työikäisten todellisen masennuksen syyn selvittämisen.

Masennuksen vuoksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vuosittainen määrä on 1990-luvun lopusta kaksinkertaistunut. Eläkkeitä maksettiin vuonna 2006 jo yli 400 miljoonaa euroa. Masennuksesta aiheutuu jo nykyisellään 2,3 miljoonaa poissaolopäivää, ja sen vuoksi jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin jo 49- vuotiaana.  


Kirjoittajat  ehdottavat, että tulisi selvittää, miten yhteiskunta edistää liikuntaa, terveitä elintapoja ja inhimillisempää työelämää. Ne ovat tehokkaampia keinoja kansantautien hoitamiseen kuin kustannuksiin nähden tehottomat lääkehoidot. Tämä on asiantuntijoilta tosi mielenkiintoisesti mutta  varsin vahvasti sanottu.

Mikko  Lund

Ei kommentteja: