torstai 21. helmikuuta 2013

Poliisibarometrin mukaan kansalaiset eivät ilmoita kaikista rikoksista


Poliisibarometrin mukaan kansalaiset eivät ilmoita kaikista rikoksista

 

Poliisibarometrin mukaan joka kymmenes suomalainen oli joutunut rikoksen uhriksi tai kohteeksi vuonna 2012. Kyseessä oli tavallisimmin omaisuusrikos tai omaisuuteen liittyvä vahingonteko. Isommissa kaupungeissa rikoksen uhriksi tai kohteeksi joutuminen oli selvästi yleisempää kuin pienemmillä paikkakunnilla. Noin 60 % vastaajista on ollut joskus rikoksen uhri tai kohde, joka toinen on joutunut joskus rikoksen silminnäkijäksi. 
 
Runsas viidennes suomalaisista pitää rikollisuutta lähiympäristössään vähintäänkin melko vakavana. Osuus on lähes sama kuin vuoden 2010 mittauksessa. Eri rikostyypeistä kansalaisia huolestuttavat eniten rattijuoppous ja ampuma-aseella tehdyt rikokset. Myös huumeiden käyttö ja myynti huolestuttavat monia. Suomalaisten mielestä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten vaikuttamalla nuorten huumeiden käyttöä koskeviin asenteisiin. Myös kouluissa tehtävä valistustyö koetaan tärkeänä vaikuttamiskeinona. Tuorein poliisibarometri tuo esille mielenkiintoisia kansalaisarvioita poliisista. Tutkimuksen tuloksissa huomiota kiinnittivät erityisesti selitykset siitä, miksi ihmiset eivät ilmoita kokemistaan rikoksista poliisille.
 
Merkittävä osa rikoksista jää ilmoittamatta kaikissa tavallisimmissa rikostyypeissä esimerkiksi omaisuusrikoksissa ja pahoinpitelyissä. Etenkin nuoremmissa ikäryhmissä ilmoitus jää usein tekemättä. Barometriin vastanneet perustelivat rikoksista vaikenemistaan muun muassa sillä, että he kokevat tietynlaiset rikokset yksityisenä asiana. Esimerkiksi seksuaalirikosta pidetään liian intiiminä tapahtumana, jotta siitä haluttaisiin kertoa virkavallalle. Osa vaikenee rikoksista siksi, ettei niitä pidetä vakavina.
 
Poliisipalvelujen kehitys nähdään melko synkkänä. Useampi kuin joka viides suomalainen arvioi poliisipalvelujen heikentyneen asuinseudullaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osuus oli sama kysyttäessä poliisin lupapalveluista ja kysyttäessä poliisin hälytys- ja valvontapalveluista. Arviot poliisipalvelujen kehityksestä ovat synkimmät haja-asutusalueilla, mutta odotukset tulevan vuoden kehityksestä ovat lähes yhtä negatiiviset myös suurissa kaupungeissa. 
 
Aiempia barometrejä useammin 15-64- vuotiaat vastaajat mainitsivat rikosten ilmoittamatta jättämisen syyksi sen, ettei poliisi ole heidän mielestään kykenevä ratkaisemaan heidän kokemaansa rikosta.


Entistä useammin kerrottiin syyksi myös se, ettei poliisi ole heidän mielestään kiinnostunut asiasta. Näin ajattelevien osuus vastaajista nousi edellisistä barometreistä selvästi, mistä sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) ilmoittikin hetimiten olevansa erityisen huolestunut.
Poliisibarometri on toteutettu seitsemän kertaa. Se on ainoita mittareita, joilla säännöllisesti tutkitaan kansalaisten arvioita ja näkemyksiä poliisin toimintaympäristöstä sekä poliisitoiminnan laadusta.


Jotain on mennyt pahasti pieleen. jos ja kun ihmiset kokevat aiempaa useammin, ettei poliisin ammattitaito riitä ratkomaan rikoksia. Näin osa suomalaisista siis tällä hetkellä ajattelee. Heidän tuntemuksiaan ei pidä mitenkään ohittaa.
Päinvastoin. Se on erittäin huolestuttava viesti, joka pitää ottaa vastaan hyvin vakavasti ja pohtia, mitä sille voitaisiin tehdä.


Mikko Lund

Ei kommentteja: