maanantai 26. marraskuuta 2012

Näytön paikka nuorella sukupolvella

Näytön paikka nuorella sukupolvella
 
Eurooppalainen nuorisotutkimus osoittaa, että suomalaisella nuorisolla on vielä toivoa. Raittiiden suomalaisten nuorten osuus on noussut. Kun vuonna 1995 alkoholille sanoi ei 11 prosenttia nuorista, viime vuonna osuus oli noussut jo 16 prosentiiin. Nuoriso raitistuu kohisten. Kehitykselle on vaikea löytää osuvaa selitystä. Joka tapauksessa kyseessä on perustavanlaatuinen muutos, joka ennakoi muutosta tulevaisuudessa. Saamme tulevaisuudessa entistä raittiimimpia ja terveempiä aikuisia. Vai saammeko?
 
Mitä nuoret tänään, sitä aikuiset huomenna. Kyseessä on vanha sanonta, jolla on vankka pohja. Alkoholitutkimus on osoittanut, että ns.märän sukupolven alkoholin käyttöä tutkittaessa on havaittu, että 1970 luvulla runsaasti alkoholia käyttänneet nuoret olivat 20 vuotta myöhemminkin runsaita alkoholin käyttäjiä. Nuorena omaksuttu alkoholin käyttötapa ennakoi saman tavan jatkumista aikuisena
.
Humalajuominen ei ole enää niin tavoiteltava tapa kuin ennen. Sitä on alettu pitämään junttiuden osoituksena. Nuoret pitävät alkoholiin liittyviä riskejä suurempina kuin ennen. Vaarana on kuitenkin edelleen se, että nuorten aikuistuessa, he ryhtyvät käyttämään alkoholia samalla tavalla kuin aiemmatkin 18 vuotiaat . Tulevilla 18 vuotiailla on näytön paikka kieltäytyä alkoholin houkutuksilta.
 
Se on perimmäinen kysymys. Nuorten keskuudessa on nähtävissä jako kahteen: Toisaalla on ne nuoret, jotka käyttävät paljon alkoholia ja toisaalla ne, jotka eivät käytä ollenkaan ja jotka arvostavat terveitä elämäntapoja.
Kansakunnan ja kuntienkin kannalta ei ole merkityksetöntä, kumpi suuntaus saa lopulta kultuurellisen merkitysten määrittelyyn liittyvän vallan, joka lopulta ohjaa sitä, miksi Jeppe juo tai ei juo ja miten paljon juo.
 
Tiedämme jo aika selvästi sen, että kunnissa joissa alkoholin kulutus on korkeaa, on tavallista runsaammin väkivaltaa ja alkoholihaittoja ja kustannuksia. Käänteisesti taas kunnat, joissa alkoholin kulutus on pienempää, väkivalta ja haitat ovat pienempiä.
 
Politiikan on asiapohjalta tavoiteltava vain pientä alkoholinkulutusta!
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: