tiistai 5. heinäkuuta 2011

Riihimäki ei ole kyennyt uudelleenarviointiin

Riihimäki ei ole kyennyt uudelleenarviointiin

 Aamuposti 23.6.  kertoi maan  hallituksen aikovan tehdä  kuntarakenteen uudistuksen. Lehden mukaan   se tulee nostamaan kuntaliitoksen asialistalle myös  Hyvinkäällä ja Riihimäellä.  Asiasta kuultuna kaupunginjohtaja Keskiruokanen pitää todennäköisenä, että jollakin aikavälillä  Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki yhdistyvät. Sen sijaan Hyvinkään ja Riihimäen yhdistymisessä kaupunginjohtaja ei näe järkeä. Keskiruokanen on edelliselläkin vaalikaudella torjunut kuntaliitoksen, vaikka  asiantuntevat selvitykset osoittivat liitoksen tarpeelliseksi  ja asukkaiden  etujen mukaiseksi.
 Alueella tehdyt kuntaliitosselvitykset  ennakoivat kuntien ylivelkaantumisen ja tulevaisuutta  uhkaavan kestävyysvajeen. Riihimäki ei tule selviytymään niistä yksin.  Keskiruokanen  ja alueen muut  kuntajohtajat  torjuivat  kuntaliitoksen  kykenemättä  osoittamaan  tehdyssä selvityksessä  yhtään virhettä.  Alueen poliitikot   tyytyivät virkamiesten  heikkoon esitykseen.
 Hyvinkää ja  Riihimäki sekä alueen laaja maaseutu eivät kehity  ilman riittävän pitkälle meneviä konkreettisia tavoitteita ja innovaatioita. Kaupungit  kilpailevat  keskenään. Professori Antti Hautamäki  on perehtynyt  globaalin talouden haasteisiin  ja sanoo, että kilpailun sijasta  on  metsästettävä  asukkaiden ja  yritysten  kumppanuutta. On kyettävä käyttämään  hyödyksi koulutettujen ihmisten osaaminen ja into niin hyvin kuin mahdollista. Tulevaisuuden haasteet ovat vaikeita ja muuttuvia ongelmaryppäitä: väestö ikääntyy, resurssikriisi  saa uusia muotoja, osaamisvaatimukset kasvavat. Tarvitaan alueen kaikkia voimavaroja. Kaupungin pitäisi osoittaa ihmisille ja yrityksille yhteinen ja innostava  maali.
 Tähän alueen kuntajohto ei ole kyennyt.   Maakuntarajaesteiden poistaminen  on koko Hyvinkään ja Riihimäen seudulle tärkeää. Riihimäen tulisi kyetä ennakkoluulottomasti katsomaan  uusiksi niin vaalipiiri, sairaanhoitopiiri  kuin  maakuntakin.  Onko kuntajohdosta  tähän?
 Keskiruokanen  ei ole kyennyt tarvittavaan uudelleenarviointiin.  Hän ei ole kyennyt  huolehtimaan Riihimäen  kaupungin ja kaupunkilaisten edusta. Hän on itse asiassa  sotkenut  kaupungin edun ja oman edun  ja  turvannut vain omaa  virkapaikkaansa.  Riihimäen kaupunginvaltuutettujen tulisi kyetä  myöntämään tämä  puolueeseen katsomatta.  Riihimäen  ja Hyvinkäänkin etu on kaupunkien tiivis yhteistyö ja liitos.

Jatkosodan alkamisesta 70 vuotta

Jatkosota Suomen ja Neuvostoliiton välillä alkoi  25. päivä kesäkuuta  eli juhannuspäivänä  1941. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta, Suomen sodanjohto oli hankkeesta perillä.   Suomi ilmoitti olevansa puolueeton, mutta antoi kuitenkin Saksan joukkojen käyttää  lentokenttiä ja ilmatilaansa hyökkäyksessä. Neuvostoarmeijan pommittaessa  Suomen satamia ja kaupunkeja, Suomi katsoi olevansa sodassa.

Hitler julisti maailmalle Suomen taistelevan liitossa im Bunde- Saksan kanssa. Tämä koettiin Suomessa hyvin kiusallisena.  Suomelle kiusallinen termi  pyrittiin kääntämään muotoon  ”kylki kyljessä”. Suomessa korostettiin  Suomen käyvän erillistä sotaa  Neuvostoliittoa vastaan.

Suomen armeijan päähyökkäys käynnistyi heinäkuun alkupäivinä 1941, jolloin Mannerheim antoi ns. miekantuppipäiväkäskynsä. Ensimmäisessä vaiheessa Karjalan armeijan painopiste oli  Laatokalla. Toisen vaiheen tavoitteena oli edetä  Karjalan kannaksella vanhalle rajalle. Kolmannessa vaiheessa hyökkäystä oli tarkoitus jatkaa Syvärille ja Äänisjärvelle.

Elokuun loppuun 1941  Karjalan armeija oli saavuttanut vanhan rajan   ja keskeiset kaupungit  Sortavala, Käkisalmi  ja Viipuri oli   vallattu.  Petroskoi vallattiin 1.10.1941. Joulukuussa 1941 eduskunta liitti talvisodassa menetetyt alueet takaisin Suomeen ja palautti Tarton rauhan rajat.

Vanhan rajan ylittäminen synnytti rintajoukoissa kiivasta keskustelua  sodan päämääristä. Sensuuri yritti hillitä keskustelua.  Saksalaiset toivoivat  Suomelta apua Leningradin valloitukseen. Mannerheim ei tähän suostunut ja joukkojen eteneminen pysäytettiin. Jatkosodan hyökkäysvaihe kesti   noin puoli vuotta. Sodan alussa Suomessa  uskottiin ”kesäsotaan” ja nopeaan operaatioon Neuvostoliittoa vastaan.  Hyökkäysvaiheen jälkeen rintama vakiintui  1941  lopussa ja alkoi  kaksi vuotta kestänyt asemasodan vaihe. Jatkosodassa  vuoden 1941 loppuun mennessä  oli kuollut  25 500 suomalaista ja haavoittunut  noin 50 000.

Jatkosodan alussa presidentti Risto Ryti piti puheen, jossa hän totesi Neuvostoliiton tarkoituksena olevan maamme itsenäisyyden tuhoaminen ja kansamme orjuuttaminen. Suomella oli kuitenkin rinnallaan Suur- Saksan sotavoimat  ”nerokkaan johtajansa valtakunnankansleri  Hitlerin komennossa”.
Näin Suomen valtiojohto  silloin.

Mikko Lund

Ei kommentteja: