sunnuntai 17. heinäkuuta 2011

Riihimäkeä pitää rakentaa tulevaisuutta varten

Riihimäkeä pitää rakentaa tulevaisuutta varten


Haluan tehdä kerta kaikkiaan selväksi: En ole vastarinnankiiski, enkä tahdo olla jarrumies. Myönnän, että joskus arvioin ja jopa siitä johtuen arvostelenkin kaiken maailman keskinkertaisuutta. Olen sitä mieltä, että Riihimäkeä on rakennettava uusia sukupolvia, nuoria ja tulevaisuutta varten unohtamatta vanhuuden vuoksi heikoksi käyneitä rakentajasukupolvia. Tällä mielipiteellä asetun arvioimaan Riihimäen tilannetta.

Riihimäkeä vaivaa johtavien virkamiesten ja päättäjien perinteinen asenne. Riihimäellä ei pohdita ja ennakoida tulevaisuutta ja varauduta siihen. Riihimäellä ei todellisuudessa ole ideoita muuttuneen maailman turbulenssiin ja visiota tulevaisuutta varten. Ajatukset eivät suuntaudu rohkeasti tulevaisuuteen, vaan kieriskellään menneisyydessä. Tästä on hyvänä esimerkkinä mm. yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja siksi kaavapolitiikan visiottomuus, metropolipolitiikan hyväksikäytön puute. Selvittämätön asia on oikea kasvusuunta, suhde Hyvinkääseen ja Uudenmaan ja LILLIPUTI - KANTA-HÄMEEN maakuntaan. SIKSI kysymys vaalipiiristä ja erikoissairaanhoidon uusista mahdollisuuksista on avoin. VISO Hyri- kaupungista olisi monien ongelmien ratkaisu.

Pertti Suhonen totesi suuressa suomalaisten asennetutkimuksessa, että elämän suuri vedenjakaja, suoranainen railo kulkee kolmikymppisten kohdalla. Alle kolmikymppiset pohtivat vielä ideoita ja tulevaisuutta ja yrittävät sitä itsekin omin valinnoin rakentaa. Hankkivat koulutusta, perustavat perhettä, muuttavat työn ja paikkakunnan perässä. Alle kolmikymppiset ovat vielä liikkeessä. Heissä on ihan oikeasti toivoa. Heidän toiveisiin on tämän päivän päättäjien vastattava.

Johtavalla virkaeliitillä ei ole ajatuksia, pyrkimyksiä eikä haaveita paremmasta; virkaan jumiutuminen tahtoo vain säilyttää nykytilan. Heille Riihimäki on hyvä tällaisenaan. Monesti vaikuttaa varsin vahvasti siltä, että johtavat virkamiehet ja heitä nuolevat poliitikot ovat suorastaan yhteiskunnan jarrumiehiä. Uudistajiksi heistä ei ole.

Politiikkaa tarvitaan juuri virkaeliitin johdatuksella syntyneiden homenurkkien tuulettamiseen. Politiikan pitäisi olla vaativassa ajassa luova ajatushautomo, jossa on kehitettävä ideoita ja luotava kansalaisten keskuuteen innostava mieliala sekä toivoa hyvän tulevaisuuden puolesta.

Olen oikeasti vahvasti sitä mieltä, että Riihimäkeä on rakennettava tulevaisuutta, ennen muuta nuoria varten. Se tarkoittaa päättäjien asennemuutosta. Menneisyydelle ja pysähtyneisyydelle on sanottava hyvästit. On katsottava tulevaisuuteen. Ei saa tyytyä olevaan. Lähes 60 000 nuorta on ilman ammatillista koulutuspaikkaa tai työpaikkaa. Kysymys on suoranaisesta piittaamattomuudesta huomisesta.

Tästä näkökulmasta on varsin luonnollinen ajatus suuntautua esimerkiksi yhden elinvoimaisen kaupungin rakentamiseen Hyri- alueelle. Se tarjoaisi hyvän maalin rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyinen kaupunki. Tavoitteena voisi olla moderni kaupunki ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENTEESSA, joka pystyisi vastaamaan ihmisen palvelutarpeisiin.

Suurempi kaupunki pystyisi hoitamaan paremmin ihmisten asiat ja kestävyysvajeen, pitkäkestoisen velkaongelman sekä lisäämään paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia, työllisyyttä. Hallinnollisia innovaatioita ja tuottavuuden parantamista tarvitaan. Hyvinkää ja Riihimäki parikaupunkina yhdessä on enemmän kuin neljä kuntaa entisin nurkkakuntaisin ajatuksin. Kohtalokasta on elää harhassa, ettei maailma ympärillä muuttuessaan vaadi meitä päättäjiä uudistumaan ja asettamaan uusia tavoitteita.

Minä uskon ja luotan siihen, että kyllä meidän ihmisten asiat tulevat hoidetuksi, jos päättäjät ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja tunnistavat muutoksen haasteen. Jos tämä puuttuu, meidän kuntalaisia uhkaa hetteille joutuminen tai yhteiskunnallisen muutoksen roskatynnyri.

Mikko Lund


Ei kommentteja: