perjantai 6. toukokuuta 2011

Valvooko oikeuskansleri?

Valvooko oikeuskansleri?
 
Ihmettelen tavattomasti, että  oikeuskansleri  ei ole puuttunut  pääministeri Mari Kiviniemen (kesk)  tehtävien laiminlyöntiin. Kiviniemi on toimitusministeriön pääministeri, jonka virkatehtäviin kuuluu hoitaa kaikki eteen tulevat asiat. Kiviniemi on kieltäytynyt ilman mitään hyväksyttävää syytä esittelemästä  Portugali- tukipakettia eduskunnalle.
 
Kysymys on vakavasta virkatehtävän laiminlyönnistä. Missä luuraa oikeuskansleri?  Eikö säädökset ole selvät  ja Mari Kiviniemenkin on niitä noudatettava?

Kataisen vaikeudet kasvavat
Vaalien häviäjät eivät halua auttaa hallituksen muodostamisessa

Kataisen vaikeus kytkeytyy siihen, että SDP ja kristillisdemokraatit  ovat sanoneet tukevansa Portugali- tukea vain, jos EU tiukentaa sijoittajien vastuuta.

Uutispäivä Demarin mukaan ”Kristillisdemokraatit hyväksyy Portugali-järjestelyn”

·         Kristillisdemokraateilta löytyy ymmärrystä Jyrki Kataisen (kok.) ilmoittamalle järjestelylle Portugali-asian käsittelemiseksi. Puolue katsoo, että Kataisen etenemistapa on todennäköisesti ainoa ulospääsy syntyneestä pattitilanteesta, eikä näe siinä suurempaa ongelmaa.
Kristillisdemokraatit uskoo myös siihen, että yhteinen näkemys asiasta saadaan sorvattua ilman että edellinen hallitus eli toimitusministeristö tekisi pohjaksi siitä esityksen.
- Uskon, että se onnistuu kun työryhmässä asiaa pohditaan ja kuullaan asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on löytää yhteislinja asiassa, puoluesihteeri Peter Östman sanoo.


Vihreät eivät halua auttaa SDP:tä eikä perussuomalaisia hallituksen muodostamisessa eikä vastuunkannossa.
Keskusta  mielii toimia vihreiden tavoin.

Perussuomalaiset  vastustavat  tukia.

Kataisella ei ole helppo tehtävä. Oma lukunsa on sitten hallitusohjelma ja hallituksen kokoonpano.

Aamulehden mukaan Soini viheltää ja karuselli pyörii.

”Vaalien supervoittajan tavoitteena on pelata korttinsa niin, että ensin muut puolueet kantavat vastuun euromaiden tukalista tuki- ja vakauspäätöksistä, ja sen jälkeen perussuomalaiset marssii rinta pystyssä valtioneuvoston ovesta sisään.”
Hallitustunnustelija Katainen sommittelikin Soinin edessä poikkeuksellisen marssijärjestyksen, jossa ensin hoidetaan eurokriisi ja vasta sitten käydään hallitusohjelman kimppuun.
SDP:n ohella muutkin puolueet ovat tympääntyneet Soinin sooloiluun niin, että panevat kapuloita hallitusneuvottelijan rattaisiin, tilanne on jo muuttumassa kaoottiseksi.
Aamulehti arvioi, että Katainen saa ujutettua Portugali-pakettiin lausuman sijoittajien vastuusta ja näin SDP voisi tukea järjestelyjä.

Tukipaketin hinta on pieni 

Kahden viikon viivästys hallitusneuvotteluissa maksaa Suomelle todennäköisesti enemmän kuin koko Portugalin tukipaketti, laskee politiikan toimittaja Juha-Pekka Raeste Helsingin Sanomien Näkökulma-kirjoituksessaan.
Suomen takausvastuu on noin miljardi euroa, ja jos Suomi ostaisi finanssimarkkinoilta takausvastuulleen vakuutuksen kolmeksi vuodeksi, se maksaisi 222 miljoonaa euroa. Tuo vakuutus vapauttaisi meidät siis riskeistä siinä tapauksessa, että Portugali ei maksaisi velkojaan takaisin.
”Summa on hurja, mutta kansantalouden kannalta – jos nyt näin kehtaa sanoa – hilpeän pieni.” Raeste kertaa, että Suomi velkaantuu päivässä 22 miljoonaa euroa eli jos hallitusneuvottelut lykkääntyvät yli kymmenellä päivällä, tuo saamattomuus maksaa enemmän kuin Portugali-paketti.
”Mistä puolueet siis kinaavat, kun ne taistelevat tästä 222 miljoonan euron intressistä? Vastaus on ikävä: vallasta, kasvojensa säilyttämisestä ja periaatteesta.”Yle: Pienhiukkaset ovat eniten sairauksia aiheuttava ympäristötekijä
Suomessa 2000 kuolemantapausta vuosittain

Ulkoilman pienhiukkaset ovat suurin terveyteen vaikuttava ympäristötekijä. Tämä todettiin kuuden EU-maan, Belgian, Hollannin, Italian, Ranskan, Saksan ja Suomen sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n yhteisselvityksessä ympäristötekijöiden vaikutuksista terveyteen.  

Yhteiseurooppalaiseen selvitykseen valittiin yhdeksän eri ympäristötekijää: bentseeni, dioksiinit, passiivinen tupakointi, formaldehydi, lyijy, liikenteen melu, otsoni, pienhiukkaset ja radon.
Ulkoilman pienhiukkaset osoittautuivat kaikissa maissa suurimmaksi terveyteen vaikuttavaksi ympäristötekijäksi. Niiden suhteellinen osuus oli 50 - 80 prosenttia tutkituista yhdeksästä ympäristötekijästä. Nämä yhdeksän ympäristötekijää merkitsevät 3 - 7 prosenttia väestön koko tautikuormasta kuudessa EU-maassa. Pienhiukkasten laskettiin aiheuttavan vuosittain keskimäärin 6 000 - 10 000 menetettyä elinvuotta miljoonaa asukasta kohti.

Suomessa 2 000 kuolemantapausta vuosittain

Pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 24 000 sairauksien ja kuolemantapauksien takia menetettyä elinvuotta. Ne aiheuttavat vuosittain noin 2 000 suomalaisen kuoleman. Pienhiukkaspäästöjen puolittaminen vaikuttaisi kansanterveyteen enemmän kuin muiden tutkittujen tekijöiden poistaminen täysin.
EU-alueen ulkoilman pienhiukkasten vuorokausipitoisuudelle on asetettu raja-arvoksi 25 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Se on noin 2,5 kertaa suurempi kuin Suomessa vallitsevat normaalipitoisuudet ja WHO:n ohjearvo. Raja-arvo ylittyy vain kaikkein saastuneimmilla alueilla Etelä-, Itä- ja Keski-Euroopassa.
Myös radonin ja passiivisen tupakoinnin terveyshaitat ovat merkittäviä, kuitenkin vain noin kymmenesosa pienhiukkasten vaikutuksesta.

 Mikko Lund

Ei kommentteja: