maanantai 9. toukokuuta 2011

Työllisyyden hoitoon huomiota

Työllisyyden hoito on tulevan hallituksen tärkein tehtävä

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on aivan oikein pitänyt ääntä siitä, että työllisyyden hoito on hallituksen tärkein tehtävä. Huomiota tulisi vihdoin kohdistaa  suomalaisten kipeisiin asioihin. Nuorisotyöttömyys on lopetettava ja pitkäaikaistyöttömyys on vähintään puolitettava. 

Työttömien oma järjestö on melkoinen asiantuntija  työttömien asiassa ja sen takia on hyvä kuulla, mitä toiveita järjestöllä on tulevalle hallitukselle. Ohessa TVY ry:n kannanotto.
Vaikeasti työllistyviä ihmisiä ei saa jättää heitteille
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry on huolestunut viimesijaisen toimeentulotuen varaan pudonneista työttömistä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut keskittyvänsä jatkossa vain niiden työttömien auttamiseen, joilla on mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. TE-toimistoille on annettu valtuudet arvioida asiakkaiden tilanne asiakassegmentoinnin avulla. Ne työttömät, jotka tulevat diagnosoiduiksi asiakassegmenttiin 4 eli 0900-ryhmään, jäävät täysin ilman TE-toimistojen työllistymistä edistäviä palveluja.
TVY:n hallituksen mukaan 0900-ryhmään kuuluvista useimmat ovat käytännössä vähemmän koulutettuja, ikääntyneitä tai työkyvyttömiä mm. mielenterveys- ja päihdeongelmien tai muun sairauden vuoksi. TVY:n mielestä ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin tulee panostaa nykyistä huomattavasti enemmän. Myös vähemmän koulutetuille ihmisille tulee luoda nykyistä enemmän työpaikkoja sekä järjestää työn ohella tapahtuvaa koulutusta. Näin mahdollistetaan nopeampi työllistyminen ja ehkäistään syrjäytymistä.
Vuosikokouksen valtuuttama TVY:n hallitus kysyy, mikä taho jatkossa vastaa 0900-ryhmästä ja huolehtii heidän palvelutarpeistaan? Tähän etuusasiakkuus-ryhmään kuuluvat tarvitsevat usein moniammatillisia palvelukokonaisuuksia, joiden järjestäminen on aikaa vievää, vaativaa ja kallista tai palveluja ei ole saatavilla.
TVY ry pitää tärkeänä, että ihmisillä säilyy mahdollisuus kuntoutuessaan päästä 0900-ryhmästä pois ja päästä takaisin työvoimapalveluiden piiriin. Vaarana on, että työttömät ihmiset tietämättään segmentoidaan loppuelämäkseen ongelmatapauksiksi, sen sijaan, että heitä yritettäisiin vielä kuntouttaa työelämään. Kuntouttamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja siihen pitää ohjata nykyistä enemmän resursseja.
Niiden ihmisten taloudellinen tilanne, jotka eivät enää kuntoudu työhön, on TVY ry:n mielestä ratkaistava oikeudenmukaisella ja pysyvällä tavalla. Järjestön mielestä Suomessa tulee harkita ns. sosiaalieläkkeen käyttöönottoa Ruotsin ja Tanskan mallien mukaisesti. Eläkkeen tulee olla tasoltaan riittävä, jotta näiden ihmisten toimeentulo on hoidettavissa yhdeltä luukulta.
Täyttä asiaa joka rivi!


Liikanen Ylessä:
Portugalin tuen kaataminen muistettaisiin EU:ssa 
Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen (sd) mielestä Portugalin tuen kaataminen heikentäisi Suomen vaikutusvaltaa. Hän sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että Euroopassa muistettaisiin pitkään, jos Suomi ei olisi mukana jakamassa yhteistä taakkaa.
Liikasen mielestä Suomen neuvotteluasema ei ole vielä vaurioitunut, mutta tähänastinenkin episodi on jäänyt mieleen.
"Kansalaismielipide pitää ottaa huomioon, mutta pitää katsoa, mikä on valtavirta. Suomessa kansalaismielipide on euroa ja talous- ja rahaliittoa tukeva", Liikanen huomautti.
Liikanen piti väärinkäsityksenä sitä, että Portugalin tukeminen olisi rajattu vain euromaiden tehtäväksi. Hänen mukaansa koko kansainvälinen yhteisö on mukana kolmanneksella kansainvälisen valuuttarahaston kautta.
Mukana ovat myös muut EU-maat.

Iltalehti: Lähes puolet kansalaisista tukee Portugalia
Yllätys yllätys - lähes puolet kansalaisista haluaa tukea Portugalia.
Liki puolet suomalaisista kannattaa talousvaikeuksiin joutuneiden EU-maiden auttamista, kirjoittaa viikonvaihteen Iltalehti. Kyselyyn vastanneista 47 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen on oltava mukana tukemassa talousvaikeuksiin ajautuneita EU-maita lainoin ja takauksin.
Iltalehden Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa 39 prosenttia vastanneista vastusti lainoja ja takauksia, kun taas 13 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Eri puolueiden kannattajien väliset erot vaihtelevat odotetusti. Ääripäissä perussuomalaisten kannattajista 88 prosenttia vastusti ja Rkp:n kannattajista 83 prosenttia kannatti tukia. Vasemmistoliittolaiset olivat toiseksi kielteisimpiä 60 prosentin vastustuksella.
Kokoomuslaisista kannatuksensa tuille ilmaisi 75 prosenttia.
Tutkimukseen haastateltiin 1 415:tä suomalaista tämän viikon torstaina ja perjantaina nettipaneelin avulla, ja sen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. 

Mikko Lund

Ei kommentteja: