maanantai 27. toukokuuta 2013

Miksi Riihimäen ja monen muunkin kunnan päättäjät ovat ulkoistaneet ajattelunsa konsulteille?

Miksi Riihimäen ja monen muunkin kunnan päättäjät ovat ulkoistaneet ajattelunsa konsulteille?

 
Olen puhunut ja kiinnittänyt huomiotani siihen, että erilaisille konsulteille on  annettu valmisteluvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa aivan kohtuuttomasti. Ennen valmisteluvaltaa käyttivät virkamiehet. Onko nämä nykyiset virkamiehet niin laiskoja tai mukavuuden haluisia,että heidän tehtäviensä hoitamiseen pitää palkata konsultteja. Ainakin heidän tehtävät on  yhä useammin ulkoistettu konsulteille.  Kunnat ja jopa ministeriöt ovat ulkoistaneet tehtäviään.  Konsulttien käyttö on kuitenkin uhka demokratialle, mutta se voi olla myös oikeudellisesti kyseenalaista. Lisäksi virkamiesten tehollista aikaa kuluu konsulttien neuvomiseen ja ohjastamiseen.
Tutkijat Hanna Kuusela ja Matti Ylönen ovat kirjassaan Konsulttidemokratia löytäneet monia uhkakuvia. 

Kirjoittajien mukaan konsulttidemokratiassa suurimmat ongelmat liittyvät avoimuuden puutteeseen. Konsulttipalveluiden salaaminen on liian helppoa. Salailu tekee hankkeiden kaikenlaisen arvioinnin ulkopuolisille mahdottomaksi.
Kirjoittajien mielestä hallinnon läpinäkyvyys, legitimiteetti ja vastuullisuus ovat kärsineet.
Ongelmat liittyvät usein siihen, että  tilaaja ei tiedä, mitä ostaa eikä mitä palveluun kuuluu. Huonoista esimerkeistä valtiolla eniten julkisuutta lienee saanut VR:n epäonninen lipunmyyntiuudistus 2011.

Kirjan aihe on tärkeä. Sen vahvuuksiin kuuluvat käytännön esimerkit. Teosta varten kirjoittajat ovat hakeneet tietoa konsulttisopimuksista valtiolta. Lisäksi he ovat haastatelleet 50 ihmistä, joista suuri osa  esiintyy nimettömänä.
Kirjoittajat ehdottavat  demokratian  kunnianpalautusta. Kirjoittajat vaativat, että julkissektorille palveluitaan myyvien yritysten pitäisi sitoutua avoimuuteen.

Riihimäellä 2000 –luvun alussa yleiskaavan vanhetessa ja kaupungin omakotitonttitarjonnan vähetessä kaupungin kasvuongelmiin haettiin ratkaisua kasvusuuntavertailusta. Sen sijasta, että yleiskaava olisi pitänyt uudistaa, kaupungin johto palkkasi konsultit tekemään kasvusuuntavertailua, joka voitiin konsulttitöille tyypillisesti salata. Yleiskaavatutkimuksia ei olisi voitu salata. Konsultin puutteellisiin tutkimuksiin pohjautuvat esitykset hyväksyttiin ja kaupunkirakenne päätettiin hajauttaa. Kaupungin keskustasta 6 – 10 kilomeriä moottoritien länsipuolelle  päätettiin avata uusi n. 4000 asukkaan omakotialue. Kaupunki on laatinut alueelle ksvusuuntavertailuun  perustuen ns. Kalmun osayleiskaavan. 

Olen asukkaiden kanssa valittanut  Kalmun kaavasta hallinto-oikeuteen ja ympäristöministeriöön. Vahvin oikeudellinen perustelu kaavan kaatamiseksi on kasvusuuntavertailun salaaminen ja asukkaiden kuulemisen laiminlyönti. Kaupungin eri väriset porvarit ja oikeistodemarit  ovat puolustaneet  konsultteja ja kaupungin käytäntöjä, jonka mukaan kasvusuuntavertailu ei ole kaava- asiakirja ja siitä ei ole tarvinnut kuulla asukkaita. Olen kuitenkin demokratian ja avoimuuden kannalla. Jos hallinto- oikeus tai ympäristöministeriö ei ole tällä kannalla, silloin on tarpeen avata kunnon rääkkyjäiset  demokratian ja avoimuuden puolustamiseksi sekä ryhtyä vaikuttaviin toimiin näitä viranomaisia vastaan.

Toinen esimerkki, jolla luottamushenkilöitä höntitettiin Riihimäellä oli virtuaalinen   melututkimus. Se oli maltaita maksanut tutkimus, joka ei juuri haitallista melua löytänyt. Ja kun melua ei löydetä, silloin ei tarvita toimenpiteitä melua vastaan. Terve järkikin sanoo, että Riihimäellä on tarpeeksi melua, kun Riihimäki on rautatien risteysasema ja moottoritie kulkee Riihimäen halki. Tutkimuksen virtuaalinen  löydös oli, että rautatien ja maantien melua ei saanut yhdistää. Siinähän se on selitys, miksi tällainen höpötutkimus ei melua löytänyt.

Kirjoittajien mukaan vuosina 2006-2010 valtion henkilöstökulut vähenivät noin 216 miljoonaa euroa mutta palvelujen osto lisääntyi yli 500 miljoonalla. Luvut kertovat konsulttien käytön kasvusta.

Perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Edellytyksenä myös on, että tämä ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Kirjoittajien mukaan edustuksellinen demokratia tarvitsee kunnianpalautuksen. Kirjoittajat vaativat, että julkissektorille palveluitaan myyvien yritysten pitäisi sitoutua avoimuuteen.
He muistuttavat, että vielä jokunen vuosikymmen sitten Suomi oli "avoimesti poliittisen komiteajärjestelmän" maa. Siitä luovuttiin vähitellen ja tilalle tulivat erilaiset "konsulttityyppiset selvitysmiehet". Ruotsissa on edelleen vahva komitealaitos.

Voi esimerkiksi miettiä, olisiko kuntauudistus onnistunut paremmin, jos sitä olisi valmisteltu avoimesti ja kansalaisten kanssa.
Ei voi olla oikein, että kunnissa ja valtiolla  julkinen valta ja erityisesti poliittiset luottamushenkilöt antautuvat konsulttien edessä.

Mikko Lund
 

Ei kommentteja: