maanantai 6. toukokuuta 2013

Heinäluoma moittii Jungneria. Helsingin opetusvirasto ei halua antaa oikeutta erotetullePuhemies Eero Heinäluoma moittii kansanedustaja Jungneria
Helsingin opetusvirasto ei halua antaa oikeutta erotetulle
 
Sdp:n ministeriryhmän neuvonantajana vaikuttava kansanedustaja  Mikael Jungner (sd.) on paljastanut Twitterissä pelaavansa usein eduskunnassa istuntojen aikana Clash of Clans -mobiilipeliä.
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma (sd.) ilmoitti viestissään Yle Uutisille, että tietokonepelien pelaaminen istuntosalissa on sopimatonta.
Heinäluoman mukaan perustuslaki edellyttää kansanedustajalta vakaata ja arvokasta käytöstä ja siihen ei sovellu tietokonepelien pelaaminen istunnoissa tai valiokunnissa.
Samat säännöt koskevat luonnollisesti lautapelejä, kortinpeluuta tai vastaavaa, Heinäluoma jatkaa.

Jungner on moitteensa ansainnut. On tosi huono valinta kansanedustajalta pelata tietokonepeliä eduskunnan istuntosalissa istunnon aikana.


Oikaisuvaatimus Alppilan yläasteen koulun määräaikaisen tuntiopettajan palvelussuhteen purkamisesta

Helsingin opetuslautakunta käsittelee tällä viikolla opettaja Antti Korhosen oikaisuvaatimusta. Olisi toivottavaa, että järki ja viisaus voittaisi Helsingissä. Virkamiehillä ei  näyttänyt sellaista viisautta olevan, mutta ratkaisijan asemassa opetuslautakunta ja luottamushenkilöt. Mielenkiintoista nähdä  kykenevätkö Helsingin opetuslautakunnan jäsenet itsenäiseen, virkakunnan kannasta poikkeavaan päätöksentekoon. Jos luottamushenkilöt eivät kykene muuttamaan irtisanomispäätöstä, oikeuden tehtäväksi tulee oikeuden antaminen opettaja Antti Korhoselle.

Helsingin opetusviraston virkakunta on harjoittanut voimallista mielipidemuokkausta. Opetusvirasto on antanut tiedotteen.
Opetusvirasto esittää, että opetuslautakunta hylkää opettaja Antti Korhosen oikaisuvaatimuksen. Opettaja vaatii oikaisua Alppilan yläasteen rehtorin päätöksestä, jolla tämä on purkanut heti hänen määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteensa. Opettaja palkattiin määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.10.2012 – 15.7.2013 väliseksi ajaksi.

Opettajan menettely hänen poistaessaan oppilaan Alppilan yläasteen koulun ruokalasta 25.3.2013 ei ollut puolustettavaa eikä asianmukaista. Opettaja vaaransi omalla menettelyllään perusopetuslain 29 pykälän mukaisen oikeuden oppilaan turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opettaja työnsi oppilasta voimalla rinnuksista kohti portaikkoa siten, että oppilas eteni selkä edellä. Opettaja aiheutti teoillaan vakavan vaaran oppilaan terveydelle sekä fyysiselle ja psyykkiselle turvallisuudelle.

Tilanne ruokalassa ei ollut missään vaiheessa uhkaava muiden oppilaiden tai opettajan kannalta, eikä heidän turvallisuutensa vaarantunut.

Tapahtuneen seurauksena työnantaja menetti luottamuksen opettajan kykyyn toimia opettajana viranhaltijalle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Työnantajan on voitava luottaa siihen, että opettajan toiminta täyttää lain vaatimukset.

Rehtorilla on ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu erittäin painava syy virkasuhteen purkamiselle. Kysymyksessä on niin vakava virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden rikkominen ja laiminlyönti, ettei työnantajalta ole voitu kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisen pituista aikaa.

Asian käsittelyvaiheet:

Alppilan yläasteen koulun rehtori aloitti opettajan palvelussuhteen päättämismenettelyn 27.3.2013 keskusteltuaan ensin Korhosen, muiden opettajien ja eräiden oppilaiden kanssa. Hänelle varattiin tämän jälkeen tilaisuus tulla kuulluksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Häntä kuultiin asiassa suullisesti kuulemistilaisuudessa 4.4.2013. Tilaisuudesta, jossa oli läsnä myös OAJ:n edustaja, tehtiin pöytäkirja.
Rehtori purki opettajan määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen 8.4.2013.
Opetusvirasto on saanut asianosaisilta lausunnot ennen päätösesityksen laatimista.
Tapahtumista Alppilan yläasteen koulun ruokalassa on myös tehty tutkintapyyntö poliisille. Poliisitutkinta ja sitä seuraava valtakunnansyyttäjän syyteharkinta ovat oma, erillinen prosessinsa.


Tällaista työnantajapolitiikkaa Helsingin opetusvirastossa.


Mikko Lund


 

Ei kommentteja: