maanantai 20. toukokuuta 2013

Kirja Suomen äärioikeistosta haastaa keskusteluun ja pohdintaan

Kirja Suomen äärioikeistosta  haastaa keskusteluun ja pohdintaan
Äärioikeisto Suomessa: vastarintamiehiä ja metapolitiikkaa -tietokirja ilmestyi  viime syksynä. Kirjan mukaan Suomessa toimii useita järjestöjä, joilla on samankaltaisuuksia Euroopassa toimivien äärioikeistoryhmien kanssa. Kirjan mukaan monet järjestöt pyrkivät sulkemaan Euroopan rajat ulkopuolisilta maahanmuuttokriittisyyden ja islam-vastaisuuden nimissä.

- Taustalla on halu puolustaa Eurooppaa ulkopuoliselta maailmalta ja tähän liittyy myös muslimivastaisuutta eli islamofobiaa, kirjoittaa Dan Koivulaakso, joka on yksi kirjan kirjoittajista.
En ole huolissani mielipiteistä, vaan pikemminkin siitä, kuinka näihin mielipiteisiin suhtaudutaan.


Äärioikeisto Suomessa kirjan mukaan vaarana on, että entistä radikaalimmat ja marginaalisemmat ääriryhmät saavat enemmän tilaa yhteiskunnassa.  Huolestuttavana piirteenä Koivulaakso pitää entistä rasistisempien mielipiteiden arkipäiväistymistä.

- Sinällään en ole huolissani mielipiteistä, vaan pikemminkin siitä, kuinka näihin mielipiteisiin suhtaudutaan. Siinä vaiheessa, kun näitä mielipiteitä ei enää sysätä uloimman marginaalin mielipiteiksi, vaan niistä tulee valtavirtaa, asia huolestuttaa.
Koivulaakson mukaan esimerkiksi maahanmuuttokritiikki, jota hän kuvailee monessa kohtaa erittäin rasistiseksi, on arkipäiväistynyt. Oikeistopopulistinen Perussuomalaiset on tänään Suomen suurimpia puolueita. Sekalaiseen kansanedustajajoukkoon kuuluu myös edustajia, joiden tausta on  äärioikeistolaisessa Suomen Sisu -järjestössä.
Homma tai Hommaforum on suomalainen  maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien keskustelupalsta, jota pitää toiminnassa Homma ry. Palstan oman kuvauksen mukaan Homma on ”valveutuneiden ja huolestuneiden kansalaisten muodostama maahanmuuttokriittinen, puolueisiin sitoutumaton kansanliike.
Sivuston perustivat joulukuussa 2008 maahanmuuttokriittisen poliitikon Jussi Halla-ahon -blogin vieraskirjan aktiivit. Yhteisö oli syntynyt vuonna 2005 perustetun vieraskirjan ympärille vuosien varrella. Homma kasvoi nopeasti ja jätti varjoonsa muun muassa Suomen Sisun keskustelupalstan.
En kiistä kirjoittajien lähtökohtaa, jossa “äärioikeisto” esitetään käsitteenä erilaisille äärikansallisille taikka muukalaiskammoisille poliittisille virtauksille. Uusi suomalainen äärioikeisto ulottuu eduskuntaan. Sillä on monet kasvot, jotka voivat tulla vastaan niin kadulla, kapakassa kuin eduskunnassa.

Tätä lukiessa tulee mieleen kysymys, entä sitten. Entä sitten, kun mielipiteistä siirrytään tekoihin?

Koivulaakson mukaan eräs kirjan tärkeimmistä havainnoista on Suomen Sisun politiikkaan asettamat tavoitteet ja niiden läpi ajaminen puoluepolitiikassa. Kirjaa varten haastateltu Teemu Lahtinen kertoo kirjassa, että Sisu on saavuttanut kaikki tähänastiset tavoitteensa.
Lainsäädäntöä pitäisi muuttaa sellaiseksi kuin olemme esittäneet, sanoo Teemu Lahtinen, Suomen Sisun perustajajäsen.

- On hyvä, että yhteiskunnassa keskustellaan maahanmuutosta kriittisesti, mutta vielä pitäisi päästä puheista tekoihin eli lainsäädäntöä pitäisi muuttaa sellaiseksi kuin olemme esittäneet, kuvailee Teemu Lahtinen, joka on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Espoossa.


Vuonna 2010 ilmestyi kirja Mitä Jussi Halla-aho tarkoittaa? jonka artikkelissa Mike Pohjola kirjoittaa hommafoorumin keskustelutyylistä. Pohjola kirjoittaa palstalla olevan satoja viestiketjuja, joissa jotakuta maahanmuuttomyönteiseksi koettua henkilöä haukutaan ja oman puolen edustajiksi miellettyjä kehutaan.Monet palstan jäsenet kokevat vastustajikseen ”hyysäävät kukkahattutädit” sekä ”vihervasemmistolaiset stalinistit .Pohjolan mukaan palstan slangia oppiakseen joutuu omaksumaan tietyn ajattelutavan ja tätä kautta ”initioidutaan” maahanmuuttokriitikoksi. Kritiikitöntä innostusta ruokkivat turhautuminen yhteiskuntaan ja toisaalta verkon tuoma yhteisöllisyys. Esimerkiksi 'maahanmuuttokriittinen' on Pohjolan mukaan etupäässä kiertoilmaus rasismille. 'Poliittiseen eliittiin' kuuluu kuka tahansa päättäjä, joka ei jaa hommalaisten käsitystä maahanmuutosta. 'Vihervasemmistolaiseen mediaan' kuuluvat käytännössä kaikki valtaviestimet, joita Pohjolan mukaan leimaa todellisuudessa se, että ne ovat keskustasta oikealla ja niitä rahoitetaan automainoksilla.

Konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmässä työskentelevä ääriliikkeiden tutkija Thomas Jokinen kuvasi Hommaforumin erääksi ”islamvastaisen diskurssin” tärkeimmäksi välittäjäksi Suomessa, yhdessä Jussi Halla-ahon ja Timo Vihavaisen kirjoitusten kanssa.


Koivulaakson mukaan Suomen Sisulla on ollut suuri merkitys Suomen poliittisessa kentässä.
- Se on onnistunut omalla tavallaan politisoimaan maahanmuuttokysymyksiä ja tuomaan sanaansa julki politiikassa, kuvailee Koivulaakso. Äärioikeisto Suomessa -kirja pureutuu suomalaisen äärioikeistoliikehdinnän ytimeen äärioikeiston omista teksteistä käsin. Kirjan mukaan äärioikeistoryhmillä on vahva halu toimia yhteiskunnassa ja politiikassa.

 Äärioikeisto Suomessa-kirjan esittelytilaisuudessa Jyväskylän kaupunginkirjastossa 30.1.2013  tapahtui puukotus, kun kolme henkilöä pyrki väkivalloin tilaisuuteen. Teoksen kirjoittajista paikalla olivat Li Andersson  ja toimittaja Mikael Brunila. Yhteenotossa yhtä tapahtuman järjestäjää viillettiin teräaseella. Yksi henkilö on vangittuna epäiltynä osallisuudesta törkeään pahoinpitelyyn ja yrityksestä poliittisten toimintavapauksien loukkaamiseen. Väkivaltaan turvautuneella  kolmikolla on vahvat siteet äärioikeistolaiseen Suomen vastarintaliikkeeseen.

Oulussa järjestettävän North Pride -tapahtuman yhteydessä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen tehtiin isku kaasusumutteella.
Miespuolinen hyökkääjä suihkutti sumuttimella vasemmistopoliitikko Dan Koivulaaksoa silmille. Koivulaakso kuljetettiin sairaalaan tarkistettavaksi.
Isku tehtiin seminaari- ja keskustelutilaisuudessa "Homo-, bi- ja transpakolaisten tilanne ja äärioikeiston uhka" juuri ennen sen alkua. Yleisöä oli muutamia kymmeniä ihmisiä, joista suuri osa myös altistui jollain tavoin kaasulle. Oulun keskustassa Kirkkotorin koulutuskeskuksessa järjestetty tilaisuus pidettiin iskusta huolimatta, mutta saman rakennuksen toisissa tiloissa.
Kotkassa keskustelutilaisuus  Äärioikeisto Suomessa kirjasta peruutettiin viranomaisten poikkeuksellisten turvallisuusvaatimusten  takia. Kasanedustaja Anna Kontula (vas) teki tapauksesta eduskuntakyselyn. Kontula kysyi:
“Äärioikeiston uhkaan tulee suhtautua asiaankuuluvalla vakavuudella. Mikäli tilaisuuden oletetaan olevan hyökkäyksen kohteena, on kuitenkin poliisin velvollisuus torjua ulkoinen uhka ja taata sananvapauden toteutuminen. Kotkassa viranomaisen toiminta pikemminkin rajoitti kuin turvasi poliittista toimintavapautta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt Kotkan tapauksen johdosta ja miten hallitus aikoo varmistaa, ettei turvallisuusmääräyksiä käytetä poliittisten oikeuksien kaventamiseen?”
Sisäasianministeri Päivi Räsänen vastasi seuraavaa:
Sisäasiainministeriön arvion mukaan viranomaisten antamiin ohjeisiin ja ratkaisuihin on vaikuttanut kyseiseen yleisötapahtumaan mahdollisesti liittyvät turvallisuusseikat. Pelastuslaitosten ja poliisilaitosten tulee toimia tasapuolisesti kaikkia kohtaan. Sisäasiainministeriön tiedon mukaan poliisiylijohtaja keskustelee poliisipäälliköiden kanssa yhtenäisistä menettelytavoista yleisötapahtumien turvaamiseksi. Tilaisuuden järjestäjän ensisijaisen vastuun lisäksi viranomaisten tehtävä on omilla toimillaan ja järjestäjiltä edellyttämien turvallisuusvaatimusten avulla huolehtia turvallisuudesta, ja toisaalta kansalaisten mahdollisuudesta kokoontua ja toteuttaa sananvapauttaan. Viranomaisten toiminnassa ei ole havaittu asenteellisuutta, jolla pyrittäisiin rajoittamaan poliittista toimintavapautta tai sananvapautta. Poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia, että kansalaisten perusoikeuksiin muun muassa kuuluvat henkilökohtainen koskemattomuus ja turvallisuus, sananvapaus, kokoontumisvapaus ja omaisuuden suoja toteutuvat. Tilaisuuksien edellyttämät turvallisuustoimenpiteet ja yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma edellytetään laadittavaksi ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.
Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2013
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen


Kirjan lähteinä on käytetty muun muassa blogikirjoituksia, haastatteluja, poliisin esitutkintapöytäkirjoja sekä historiallisia lähteitä.

Kunnallisvaalit- blogi paljastaa kuntavaaliehdokkaiden rasistisia näkemyksiä.

 

Muita kirjan kirjoittajia ovat Li Andersson ja Mikael Brunila.

Mikko Lund

Ei kommentteja: