keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Suomi on mennyt väärään suuntaan

 

Suomi on mennyt  riidattomasti väärään suuntaan

Suomi on mennyt väärään suuntaan. Eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet. Tulo- ja terveyserot ovat kasvaneet. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet. Köyhyyden kurimuksessa elää  jopa noin 150 000 lasta.

Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli kaikkiaan       451 400 työnhakijaa, joista työttömänä työnhakijana  226 300 työtöntä.  Alle 25- vuotiaita  työttömiä   oli 26 900. Yli 55- vuotiaita oli työttömänä 64 800 , joiden työttömyys oli kasvanut. Pitkäaikaistyöttömiä 55 900. Kaksi vuotta työttömänä olleita oli  24 900, mikä on 7 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Hämeen ELY- keskuksen alueella  työttömiä oli  6 857, työttömyysaste 8,2. Lahdessa oli työttömiä      6 088, työttömyysaste 12,4. Heinolassa oli työttömiä  1 114, työttömyysaste 12,0. Forssassa oli           1 014  työtöntä, työttömyysaste 12,3.  Hämeenlinnassa oli työttömiä 2 569, työttömyysaste 8,1. Riihimäellä  oli  lokakuun lopussa  1225  työtöntä, työttömyysaste  8,6.

Suomen suuntaa  on tarve muuttaa

Ihmisille pitäisi saada työtä. Työttömyys lisää toimeentulotukia ja pitkään jatkuessaan sairastuttaa. Verotusta pitäisi muuttaa. Se on aivan keskeinen kysymys. Pääomaverotusta tulisi korottaa. Se on oikeudenmukaisuuskysymys. Tähän suuntaan Kataisen hallitus onkin edennyt, mutta ei vielä riittävästi.


Tarvitaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Pääoman on kannettava työllisyysvastuunsa. Pääoma on liian paljon paennut  ulkomaille  suurempien voittojen toivossa. Voittoja ei ole kuitenkaan aina saatu. Suomemesta tulee huolehtia, nuorille ja pitkäaikaistyöttömille on järjestettävä työtä. Työllisyyspolitiikka kaipaisi  uusia avauksia.

Yritykset pitäisi saada mukaan työttömän työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen. Kunnat tarvitsevat tulevaisuudessa uutta työvoimaa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Kunnat vastaavat suuressa määrin työttömyyden aiheuttamista kustannuksista. Kunnat voisivat suunnitelmallisesti yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla uuden työvoiman rekrytointi onnistuisi. Kataisen hallituksen toimesta valmistellaan nuorille yhteiskuntatakuuta. Se on konkreettinen ja kannatettava hanke.


Pitemmän tähtäimen tavoitteena  on huolehdittava  tasa-arvopolitiikasta. Verotus on oikaistava oikeudenmukaiseksi, vanhusten hoiva on laitettava kuntoon, pitkäaikaistyöttömät ja nuoret  on saatava töihin, sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia parannettava ja työeläkeindeksin  vääryydet poistettava. Siinä  lisälistaa tämän hallituksen  listalle.


Huonoa kaupungin talouden hoitoa 

Riihimäen kaupunginhallitus on jättänyt   budjettiehdotuksen vuodelle 2012  ja se osoittaa kaupungin huonon taloustilanteen. Kaupungin verotulot on arvioitu yläkanttiin  106 miljoonaksi euroksi. Vuosikate on 4,9 miljoonaa euroa ja poistot 6 miljoonaa euroa. Huom! Vuosikate ei riitä edes poistoihin.

Tämä merkitsee  sitä, että kaupunki joutuu tekemään syömävelkaa   ja kaikki investoinnit merkitsevät  lisääntyvää  velan määrää. Kaupunginhallitusta ei näytä velka ja sen lisääntyminen pelottavan. Uusia investointikohteita esitetään  mm. paloasema ja jäähalli. Lainakanta olisi ensi vuoden lopussa 99.4 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen  taloudellinen tilannetaju näiden päätösten valossa tarkoittaa sitä, että Riihimäki siirtää investointinsa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Se on törkeää politiikkaa tulevien veronmaksajien kustannuksella.


Mikko Lund

Ei kommentteja: