maanantai 12. joulukuuta 2011

Riihimäen velkaatuminen pysäytettävä


Riihimäen velkaantuminen on pysäytettävä

Tässä vaikeassa taloustilanteessa on aivan välttämätöntä, että  Riihimäen kaupunginhallitus tulee laatimaan velkaantumisen lyhennysohjelman tavoitteineen ja aikatauluineen. Minusta on samalla tarkasti harkittava myös jäähallin ja paloaseman siirtämistä  alkamaan aikaisintaan vuonna 2015. Ehkä silloin olisi jo paremmat ajat  ja nämäkin säästyneet rahat voitaisiin nyt  käyttää  investointien sijasta velkojen lyhentämiseen.

Tällä kannanotolla en ole jäähallia ja paloasemaa vastaan. Pyydän vakavasti harkitsemaan niiden toteuttamisen sellaisessa tilanteessa, jossa siitä ei aiheudu ylimääräisiä talousongelmia kaupungille.

Nyt on otettava taloussuunnittelussa  huomioon  myös Kuntaliiton asiantuntijan varoitus "taantuma voi romahduttaa verotulot". Olen aika varma siitä, että näin tulee tapahtumaan. Se tulisi lisäämään kaupungin velkaantumista entisestään.

Yllätyksiä, jopa ikäviä sellaisia, kaupunki voi kohdata myös konserniveloista. Myös maanalainen putkisto on melkoisen kallis aikapommi, josta lasku aikanaan lankeaa.  Ihmetellä voidaan jo kovaan ääneen  realistisen politiikan puutetta.

Investoinnit pitäisi toteuttaa suunnitelmallisesti  pitkällä tähtäimellä eikä hetkellisestä mielijohteesta.

Kaupunki ilmoittaa aivan oikein, että taloussuunnitelman lähtökohtana on saada kaupungin talous tasapainoon taloussuunnittelukaudella 2012 - 2014.  Esitettävät luvut eivät valitettavasti tue tätä tavoitetta.

Hallintokuntien  toimintamenot kasvavat 3,3 % verrattuna kuluvan vuoden ennustukseen ja 3,5 % verrattuna vuoden 2011 muutettuun talousarvioon. Menot on arvioitu alakanttiin.

Tavoitteena on noin  10 miljoonan euron investointitaso suunnittelukautena. Vuonna 2012 investointimenot ovat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa 1,8 miljoonaa ja on vuoden lopussa 99,4 miljoonaa euroa eli 3384 euroa/asukas.

Velkaantuminen kasvaa. Velkamäärä vuonna 2013 110,1 miljoonaa ja vuonna 2014 116,7 miljoonaa euroa.

Verotuloiksi arvioidaan 106,3 miljoonaa euroa. Siitä kunnallisvero 93,4 miljoonaa, yhteisövero 6,2 miljoonaa ja kiinteistövero 6,6 miljoonaa euroa. Kaupunki arvioi verotulon nousevan 114 miljoonaan vuonna 2014. Tulot on arvioitu yläkanttiin.

Vuosikate olisi  vuonna 2012  4,9 miljoonaa, vuonna 2013 4,9 miljoonaa ja 2014    7,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat kuitenkin suuremmat  6 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosikatteella pitäisi rahoittaa  paitsi poistot , investointimenot ja  velkojen lyhennykset. Normaalissa taloudenpidossa ainakin osa investointimenoista  rahoitetaan vuosikatteesta. Kaupunki turvautuu syömävelkaan.

Riihimäen käyttötalouden menot vuonna 2012 177,5 miljoonaa euroa, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy tänään budjetin kaupunginhallituksen   ehdottamalla tavalla.

Mikko Lund

Ei kommentteja: