sunnuntai 18. joulukuuta 2011

Kunnanjohtajat vaativat kuntauudistuksen keskeyttämistä

Kunnanjohtajat vaativat kuntauudistuksen keskeyttämistä
Janakkalan kunnanjohtaja Ahonen kertoi Aamupostissa (15.12.), että lähes 2000 kuntien johtajaa ja eri tehtävissä työskentelevää viranhaltijaa ja luottamushenkilöä  ovat allekirjoittaneet kuntakapina- adressin. Siinä vaaditaan kuntauudistuksen keskeyttämistä ja suunnittelun aloittamista uudelta pohjalta.
Tuskin mistään muusta hankkeesta voisi selvemmin saada todistetta, että nämä "kuntakapinalliset" puolustavat omia virkojaan ja luottamushenkilöpaikkojaan.
Nämä henkilöt ovat asettuneet vastustamaan maan hallitusta ja tietämättään ja tahtomattaan puolustamaan oppositiopuolueiden pyrkimystä hallituksen yhteisen rintaman ja kuntauudistustavoitteen keskeyttämiseksi ja  hajottamiseksi.
Kirjoitin 4.12., että "Kuntauudistus on ainakin  kolmekymmentä vuotta myöhässä".
Totesin, että hallitus on luvannut toteuttaa kuntauudistuksen. Tästä ei pitäisi olla epäselvyyttä. Asia on herättänyt voimakasta vastustusta erityisesti keskustapuolueessa ja muissakin puolueissa ja etupäässä luottamuspaikkojaan varjelevissa kuntapäättäjissä. Tämän takia onkin suorastaan erikoista, että eräät sosialidemokraattiset poliitikot ovat erehtyneet asettamaan kuntauudistukselle ehtoja.
Hanke pitäisi avata mitä pikimmin kansalaisyhteiskunnan keskusteluun eikä enää kiemurrella poliitikkojen salaisissa vallan kammareissa. Hallituksen tehtävä on yksinkertaisesti hallita maata ja kertoa kansalaisille tavoitteensa. Hanke on nähtävä välineenä maan julkisen talouden sopeuttamiseen ja peruspalveluiden turvaamiseen vaikeutuneessa talousympäristössä.
Hallituksen  pitäisi tietää, että kuntalaitoksen osuus julkisista menoista on kaksi kolmasosaa. Hallituspuolueiden pitäisi tietää, miten velkaantunut ja joka päivä lisään velkaantuva on Suomen valtio. Huomiseenkin siirrettynä on melkoisesti verokuormaa. Kustannukset ovat kasvaneet myös paljon voimakkaammin kuin tulot. Suomi on raskaasti ja päällekkäisin “himmelein” ylihallinnoitu maa!
Vähenevän työssäkäyvän väestön tulisi kyetä jatkossakin rahoittamaan peruspalvelut. Siksi kuntauudistus on keskeinen väline ja alku hallintojärjestelmämme tervehdyttämiseen.
Valtio- ja kuntataloutta ei saada tasapainotettua ilman tehokasta ja tuloksellista kuntauudistusta ja sen mahdollistamaa muutakin ylihallinnoinnin purkua. Minkälainen kuntauudistus olisi, jos Hyvinkää ja Riihimäki yhdistyisivät, mutta Hausjärvi ja Loppi vahvoina keskustakuntina jäisivät uudistuksen ulkopuolelle? Kysymys olisi opposition suuresta voitosta - hallituksen tavoitteiden kaatumisesta!
Kuntauudistus on nyt vietävä maaliin. Työssäkäyntialueen kokoiset kunnat, rajat piirrettynä nykyisen yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon ehdoin, on tavoitteena hyvä. Tämä tavoite oli jo muotoiltu edellisen hallituksen Paras- hankkeessa.
Tällaisten kuntien luomisella voimme nostaa elinkeinojen ja työllisyyden edistämisen sekä verotulojen lisäämisen uuden kunnan keskeiseksi tehtäväksi peruspalvelujen rahoituksen varmistamiseksi. Kuntaliitoksia koskeva seuranta on osoittanut, että liitokset ovat poikkeuksetta parantaneet juuri näiden tehtävien hoitamista. Yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka ja kaavoitus paranevat luonnollisesti, kun kokonaisuuden hallinta kehittyy.
Miksi kuntauudistus on aiheuttanut vastustusta erityisesti pienkunnissa? Keskustapuolueen kuntapolitiikka on ajanut pienkuntalaitoksemme kriisiin. Riihimäen ja Hyvinkään kuntaliitosselvitykset osoittivat, että kustannuspuoli tulee 30 vuoden tähtäimellä lisääntymään kaikkein voimakkaimmin juuri Hausjärvellä ja Lopella. Kysymys on ikääntymisen aiheuttamasta kustannuskuormasta. Liittämällä nämä kunnat yhteen kustannuksia voidaan tehokkaammin ohjata ja hallita.
Hallitulla kuntaliitoksella voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä.
Tuskin keskustapuoluekaan vastustaa säästötoimia sinänsä. Enemmän keskustassa herättää huolta ja vastustusta keskustan perinteellisten valta-asemien horjuminen. Kunnat ovat viime vuosina toimineet keskustan vallankäytön ytimenä.
Silti on syytä nähdä, että muidenkin puolueiden paikallista hegemoniaa hanke heiluttaa. Silti uudistus on tehtävä. Näen sen kaikkien puolueiden isänmaallisena uhrauksena kansalaisten hyväksi.
Mikko Lund

Ei kommentteja: