tiistai 13. joulukuuta 2011

Riihimäen kaupungin haasteista

Riihimäen  kaupungin haasteista

Riihimäen kaupunki kaipaa poliittista johtajuutta. Riihimäen kaupunkikeskusta on hajoamassa ja autioitumassa. Yleiskaava on jäänyt ajastaan jälkeen. Maapolitiikka on vinoutunut.  Terveyden ja sairaanhoidon järjestäminen vaatii uudelleenjärjestelyt. Kaupungin talous on ylivelkaantunut.

Kuntaliitos voisi olla pelastusrengas, mutta ymmärretäänkö siinäkään kaupungin etua. Liitos on onnistunut, jos talousperusta vahvistuu. Kolmen velkaisen kunnan liitos merkitsee "velkavankien liittoa". Sen takia liitoskeskusteluissa pitäisi olla aktiivinen ja tavoitella taloudellisen aseman parannusta. Liitos Hyvinkään kanssa merkitsisi  sitä.

Riihimäki on pienipalkkaisten ihmisten kaupunki. Kaupungin keskimääräinen tulo/asukas on edelleen vertailukaupunkeihin verrattuna alhainen. Yrityshankinnassa pitäisi kaupunkiin saada yrityksiä, jotka työllistävät ja jotka maksavat parempaa palkkaa. Työpaikkojen hankinnassa pitäisi esillä olla osaamisvaatimukset ja palkkataso. Ilman keskipalkkatason nousua tulopohja ei kehity menoja vauhdikkaammin eikä rahoitustasapainoa saavuteta.

Nykyiset kaupungin strategiset linjaukset ovat  liian yleisluonteisia "poliittista liturgiaa". Niiden ohjausvaikutus   on heikko, niiden mitattavuus  olematon. Strategioita on vaikea arvioida. Tulisi huomata ja eritellä uusmaalaisten kaupunkikeskusten, mukaan lukien Hyvinkään, parantunut asema  Riihimäen kilpailuasemaan nähden.

Maakuntakaavan tavoitteita ja uuskuntamuodostusta  tulisi seurata tarkasti Etelä- Suomessa. Hämäläisyyden romantiikassa on turha kipuilla ja tukea Hämeenlinnan ajamia hankkeita.

Seudun kunnat ovat maakunta- ja vaalipiirirajojen vankeja ja tuomittu hallintojaolla edistämään Hämeenlinnan menestystä.   Hämeenlinna on kaunein.

Miten muuten voitaisiin selittää Riihimäen ja seudun aseman heikentyminen valtion hallinnon työpaikkojen siirrossa maakuntakeskukseen, Hämeenlinnaan? Vastaan panematta seudun mahdollisuuksia on heikennetty  hävittämällä poliisi-, palo- , pelastus-, syyttäjä- ja ulosottolaitoksen siirto Hämeenlinnaan. Nyt on menossa keskussairaalan Ryksin kaappaus ja täällä vain selvitellään asiaa puuttumatta olennaiseen syyhyn.

Maakuntajako pitää hävittää Hyvinkään ja Riihimäen välillä. Se vaatii poliittista työtä ja vaikuttamista puolueissa ja valtion päätöksenteossa. Se onnistuu vain poliitikkojen johtamana ja tekemänä.

Kuntauudistus on tavattoman ajankohtainen asia ja se avaa keskustelun kaikista rajoista, niin sairaalapiiristä kuin maakunnasta ja vaalipiiristäkin.

Nyt tarvitaan poliittista johtajuutta!

Mikko Lund

Ei kommentteja: