keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Kyllä kaupunkilaiset tietää

Kyllä kaupunkilaiset  tietää

Joku päivä sitten oli  Aaamupostissa  Jouni Lumpperin  ja vaimo-  nimellä kirjoitettu  juttu sairaala-asioista. Kirjoitus herätti huomiota  siinä, että kirjoittaja näkee syynkin kuin minäkin - maakunta ja Hämeenlinna on ongelmien ydin. Muutama muukin henkilö aihetta koskettelee tekstarikirjoituksissa.

Monta kertaa on niin, että "kyllä kansa tietää". Tämä tulee mieleen, kun ryksiläiset osoittivat mieltään. Ei nämä ihmiset voi olla väärässä, vaikka Riihimäen kaupungin edusmiehet yrittävät muuta tolkuttaa.

Riihimäen kaupunginvaltuutettujen tulisi nähdä ja ymmärtää, että rajat ovat Riihimäen seutukunnan kehittymisen suuri este ja niitä ylläpidetään Hämeenlinnan kaupungin ja sikäläisten kansanedustajien etujen ajamiseksi.

Selvityksiä toki tarvitaan, niissä alan ammattilaisten osaaminen on tärkein uutta luova elementti. Mutta ne eivät ratkaise keskussairaalan perimmäistä ongelmaa. Maakunta- ja sairaalapiirijako ja  pieni väestöpohja ovat taustalla. Vain määrätietoinen seudun yhteinen poliittinen vaikuttaminen voi olla ratkaisun avain. Näiden jakojen - pitkällä tähtäimellä myös vaalipiirien - muuttamisen pitää olla yksiselitteinen seudun poliittinen päämäärä.

Tehdyt säästötoimenpiteet ja linjaukset osoittavat, että sairaanhoitopiirin taloustilanteen helpottamiseksi RYKS:in toimintaa tullaan supistamaan, palveluja leikataan ja toimintoja keskitetään. On todennäköistä, että kehitys tulee jatkumaan samankaltaisena myös tulevina vuosina. Taustalla on tarve vahvistaa sairaanhoitopiirin asemaa valtakunnallisessa uusjaossa, jossa pienempiä keskussairaalaoita on tarvetta fusioida asukaspohjaa suurentamalla. Seudun poliittinen voima yhtymähallinnossa ei riitä kehityksen kääntämiseen. Hämeenlinnan edut pelaavat saneerauksen ja toiminnan keskittämisen puolesta!

Riihimäen kaupunki on käynnistänyt selvityksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön irrottamiseksi sairaanhoitopiiristä siten, että RYKS on jatkossa osa uudistuvan ja erikoissairaanhoidon alueelle työntyvän perusterveydenhuollon organisaatiota. Riihimäen kaupunki pyytää Lopen ja Hausjärven kuntia osallistumaan RYKS:in toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Kuntien vastauksia  odotetaan 31.12.2011 mennessä. Tärkeintä  yhteistyössä on nähdä poliittisen konsensuksen tarve ja yhteinen myötävaikutus valtakunnallisiin poliittisiin ratkaisuihin.

Selvityksien alle on vaarassa kätkeytyä kansalaismielipiteen hedelmätön manipulointi ja poliittinen velttous. Hallinnoinnilla ei näitä kysymyksiä ratkaista, vaan yhteiseen visioon sitoutumalla. Kovalla poliittisella toiminnalla on aikaansaatavissa kestävää parannusta seudun terveyden ja sairaanhoidon palveluissa. Uskon alan ammattilaisten parhaaseen tietoon kehitystarpeista, meidän poliitikkojen on luotava sen toteuttamiselle perusedellytykset. Siihen meitä tarvitaan. Lakimuutoksia meidän on ajettava.

Poliittisen johtamisotteen puuttuminen seudulla on surullinen asia, sitä kansalaisten pitää tulevissa kuntavaaleissa vaatia. Kaikki valtion piirtämät rajat Hyvinkään ja Riihimäen väliltä on poistettava ja palautettava parikaupungin aluekeskuksen yhtenäisyys valtion hallinnon aluejaoissa. Se on kuntalaistemme yhteinen etu. Kehitys on monella alalla mennyt päinvastaiseen suuntaan. Valtio käyttää hallinnollisten aluejakojen pohjana maakuntajakoa.  Sehän ei palvele seutukunnan valtion palvelujen saatavuutta ja pakko-ohjaa ulkoistaen kuntien yhteistoiminnassakin järjestettäviä palveluja! 

Mikko Lund

Ei kommentteja: