perjantai 29. marraskuuta 2013

Riihimäen kaavapolitiikkaan tarvitaan muutos

Riihimäen kaavapolitiikkaan tarvitaan muutos
 
 
 
Riihimäen kaupungissa on varsin outo tilanne, jossa virkamiehet, kaupunginhallitus ja jopa kaupunginvaltuusto syövät  Ahlström Oy:n ja Paloheimo Oy:n kädestä. Kaupungin asioiden leväperäisyyttä ja sinisilmäisyyttä  kuvaa parhaiten, että Ahlström Oy on saanut kaavoittaa omille mailleen maata asuntorakentamiseen, mutta kaupunki ei ole huolehtinut mitenkään  aikarajoista, milloin hankkeen tulee toteutua. Samanlaista on kaupungin asioiden hoito Paloheimo OY:n kanssa, sillä vasta kävi selville, että kaupunki oli jäänyt maakaupoissa velkaa yhtiölle 29  omakotitonttia. Kuvaavaa on, että asioita ei näy  kaupungin tilinpäätöksissä. Ne on vain jotenkin kirjoituspöydän laatikossa.
 
Kaupunki salaa asioita, jotka kaupunkilaisten pitäisi tietää. Mitä salailun taustalla on? Vallankäyttö. Lahjonta?  Hyvä Veli – verkoston salainen vuoropuhelu,josta ei jätetä jälkiä. Tilanne saa mielikuvituksen laukkaamaan.
 
Riihimäen Kalmun suunnittelua voi verrata Tampereen Vuoreksen suunnitteluun, josta on tutkimustietoa. (Koskiaho, Leino ja Mäkelä 2000, Urbaani osallisuus, Tarkastelussa uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Tampereen yliopisto.)

Kalmussa ei ole päästy vuoropuheluun virkamiesten ja kansalaisten kanssa. Se olisi ollut  välttämätöntä ja toivottavaa. Epäluottamus ja epäluuloinen asenne on näkynyt koko osayleiskaavan laatimisen ajan.  Kuten  Vuoreksessa  niin myös  Kalmussa on jääty kauaksi  rehellisyyden ja avoimuuden ihanteesta.

Kun olen tavannut virkamiehiä kuin  Kalmun asukkaita, niin mielestäni syntipukki  vuoropuhelun jumiutumiseen löytyy  virkamiehistä ja vuoropuhelun puutteista.  Kalmulaisia maanomistajia on uhkailtu jopa pakkolunastuksella, jota kaupunki ei ole kuitenkaan  ottanut keinovalikoimaan. Virkamiesten toiminta on ollut  kaavaprosessissa hyvän hallinnon vaatimusten vastaista

Kalmun maanomistajat  eivät ole kokeneet, että heitä kuultaisiin ja että heidän tarpeitaan otettaisiin huomioon. Lukuisista  muistutuksista ja keskusteluista  piittaamatta  kaupunki ajaa omaa suunnitelmaansa  ottamatta huomioon muutosehdotuksia. Syntynyt epäluottamus purkautuu  viimeiseen oikeusturvakeinoon,  kunnallisvalitukseen.


Valittajat katsovat, että  Kalmun osayleiskaavassa ei toteudu mitkään maankäyttö- ja rakennuslain ja Riihimäen kaupungin esittämät  tavoitteet.
 
Tästä seuraa, että Kalmu tulee olemaan Riihimäen kaupungille todellinen painajainen. Se syö kaupungin loput rahat  ja ajaa kaupungin kriisikunnaksi,jos osayleiskaava toteutuu. Se merkitsee kaupungin lisävelkaantumista 50 prosentilla. Toteutus  merkitsee yhdyskuntarakenteen hajottamista ja tulee siksi kalliimmaksi kuin Riihimäen  kaupungin kantokyky tulee  kestämään.  Kaupunki on laiminlyönyt  kaavaselvityksissä  kunnallistaloudelliset  selvitykset.
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  ja yleiskaavan sisältövaatimukset eivät tule toteutumaan  Kalmussa, vaikka kaupunki niin uskottelee. Kalmun osayleiskaavan selvitykset ja tutkimukset ovat olleet puutteellisia ja riittämättömiä. Kaupunki on laiminlyönyt selvitykset   liito- oravasta, lähteistä, radon- kaasusta  ja arsenikistä. Meidän valittajien selvitysten mukaan myrkkyjä löytyy. Oikeuden pitäisi rajata  kaavassa asuntorakentamiseen  soveltuvat alueet, mutta kun kaupunki on laiminlyönyt  selvityksen, niin miten se silloin tehdään.  Koko kaava on hylättävä!
 
 
 
Olimme hämmästyneitä Hämeenlinnan hallinto-oikeiden päätöksestä hyväksyä  Kalmun osayleiskaava. Päätöksestä oli luettavissa kiireinen ja perustelematon ote, josta kärsii  lähinnä  oikeusturva ja valittajat.
 
Ehdotamme KHO:lle  osayleiskaavan  hylkäämistä.
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: