perjantai 22. marraskuuta 2013

Syyttäjän yllättävä päätös: Oikeusturvaa ei anneta kunnallisdemokratian menettelyjä ja mielivaltaa vastaan

Syyttäjän yllättävä päätös
 
 
Kanta- Hämeen syyttäjävirasto määräsi esitutkinnan lopetettavaksi kustannusperusteella . Syyttäjä voi määrätä, että esitutkinta lopetetaan, jos esitutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian ja siitä mahdollisesti odotettavaan  seuraamukseen nähden. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi, ettei tärkeä  yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista.
 
Syyttäjävirasto antoi esitutkinnan lopettamista  koskevan päätöksen kaupunginvaltuutettu Mikko Lundin tutkintapyyntöön.
 
Virkarikosepäilyjä resurssipulasta tai poliisille aiheutuvasta isosta vaivannäöstä ei kannata edes esitutkintaa käynnistää. Oikeusjärjestelmämme ei enää vartioi julkisen toiminnan uskottavuutta - demokraattisen hallinnon perusarvoa.
 
 
Syyttäjän mukaan tutkintapyynnönmukainen tutkinta olisi  varsin työlästä ja aikaa vievää, epäiltyjen piiri hankalasti selvitettävä ja tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun nähden ja siitä mahdollisesti odotettavissa seuraamukseen nähden. Kihlakunnansyyttäjän mukaan asian tutkiminen edellyttäisi paitsi talousrikostutkintaan, erityisesti  virkarikoslainsäädäntöön perehtyneisyyttä. Asiassa saatettaisiin joutua suorittamaan kaupungin tilinpidon erityistilintarkastus.
 
Kihlakunnansyyttäjä Matti Torkel määrää esitutkinnan lopetettavaksi, kun myöskään yleinen ja yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista.
 
Kaupunginvaltuutettu Mikko Lund  oli tehnyt tutkintapyynnön, jossa hän pyysi poliisia tutkimaan, ovatko Riihimäen kaupungin virka- ja luottamushenkilöt syyllistyneet tilinpäätöksen vääristelyyn  ja horjuttaneet riippumattoman tilintarkastuksen asemaa ja siten syyllistyneet rikokseen. Lundin mukaan häneen on kohdistettu ajojahti hänen erottamisekseen luottamustoimesta.
 
Lund oli  kannellut  asiasta  Valtioneuvoston oikeuskanslerille, joka on pyytänyt  kääntymään poliisin puoleen.
 
Kanta- Hämeen syyttäjäviraston päätös esitutkinnan lopettamisesta loukkaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeushallintoperiaatetta . Kysyn, mitä pitäisi  tehdä kansalaisten oikeusturvan  turvaamiseksi ja onko todella niin, että kustannukset  voivat tänään  estää asioiden selvittämisen.  Syyttäjän ja poliisin  asiassa käyttämät näennäisperustelut  vaivannäostä, asiantuntemuksen puutteesta ja resurssipulasta eivät vakuuta.  Ne ovat kuin käsittämätöntä munkkilatinaa oikeusvaltion parhaimpia  hyveitä vastaan.
 
Tulen kantelemaan  asiasta valtakunnan syyttäjävirastolle.
 
 
 
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: