maanantai 11. marraskuuta 2013

Kaupunginjohdon hätä kohdistuu jo "valeoikeustoimien" teettämiseen valtuustolla

Kaupunginjohdon hätä kohdistuu jo “”valeoikeustoimien”” teettämiseen valtuustolla


Kaupunkilaisetkin ovat jo huolestuneena kysyneet, mistä on kysymys. Kyseessä on tosiasiassa näennäinen maakauppa, jossa kaupunki myy maata Etelä- Mattilan teollisuusalueelta 2,5 miljoonalla eurolla  omistamalleen Riihimäen Tilat ja Kehitys OY:lle. Kaupunki saa 2,5 miljoonaa tuloksensa kaunistamiseksi, mutta yhtiönsä rasitukseksi. Yhtiö joutuu ottamaan lainaa kauppahinnan verran ja pyytää lainalleen kaupungin takausta. Kyse on ihan oikeasta “valeoikeustoimesta”, johon liittyvällä kaupalla peitetään kaupungin tilien järjestely. Törkeääkin törkeämpää on  Riihimäen kaupunginjohdon toiminta ja ihmetellä voidaan, kuinka pitkään kaupunginjohto säilyttää luottamuksensa. Minun luottamuksen kaupunginjohto on menettänyt.

Yhtiön taloutta ei voida pitää kovin vakaana, kun se joutuu lainaamaan kauppahinnan ja  pyytämään  sille erikseen 100 prosentin kaupungin takauksen. Tavanomaisesta rakentamisvelvoitteesta poikkeavasta myyntiehdosta ja sen perusteluista kiistattomasti ilmenee, ettei yhtiöllä ole akuuttia tarvetta kasvattaa tonttivarantoa.

Kysymys on puhtaasta kaupungin  tilinpäätöksen järjestelystä, jolla kuluvan vuoden myyntituloa lisätään 2.4 miljoonaa euroa ja sillä pienennetään tulokseen kertyvää alijäämää.

Järjestely on tilinpäätöksen manipulointia. Menettely ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, kun kaupungin taseomaisuutta siirretään omaan omistajaohjaukseen kuluvan yhtiön taseeseen. Varsinkin kun toimenpide ei edistä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista liiketoiminnan tarkoitusta. Näin oikeustoimi tehdään muussa kuin elinkeinotoiminnan kehittämisen tarkoituksessa. Toimenpiteellä peitetään kaupan todellinen tarkoitus.

Kysymyksessä on kunnallisen harkintavallan väärinkäyttö ja tulosvaikutteisen tilinpäätöksen manipulointi.


Riihimäen kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen  on Riihimäen Tilat ja Kehitys OY:n hallituksen puheenjohtaja ja vastaa  virassaan myös kaupungin kirjanpidon ja tilinpäätöksen valmistelun oikeellisuudesta. Kaupunginjohtajan istuu tässä liiketoimessa kahdella pallilla. Asemasta johtuva määräysvalta ulottuu kaupungin viranhaltijoihin ja yhtiön toimivaan johtoon, joten asian valmistelu ei kuvasta asian laatuun nähden tarpeellista ja monipuolista harkintaa.

Erikoista on, että Riihimäen Tilat ja  Kehitys Oy hakee erikseen kaupungilta 100 prosentin takausta ostohinnalle. Yhtiön omavaraisuus ei riitä lainan vakuudeksi. Yhtiön taloudesta kaupunki on viime kädessä konsernivastuussa. Se on tarpeen vaatiessa velvollinen huolehtimaan myös  sen likvidisyydestä ja konkurssivaaran uhatessa pääomittamaan sitä. Valtion tukea koskevien rajoitusten harkinnassa tulee tämä yhtiön luonne ottaa huomioon.

Kaupunki yrittää asianajotoimiston lausunnolla höntittää valtuutettuja takauksen kannalle. Komission mukaan yksittäinen takaus ei ole  valtiontukea  mm., jos lainaottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa ja takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainansaamisen tai muun rahoitussopimuksen määrästä. Asianajotoimisto Castren & Snellman toteaa lausuntonaan, että
-        jokaisen takauspäätöksen osalta on tutkittava ja osoitettava, että toimenpide ei vaikuta  jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
-         mikäli kunta päätyy takaamaan 100 prosentiin asti yhtiönsä lainan, on päätöstekstiin muun selvityksen ohella sisällytettävä selvitys siitä, että kyseinen päätös tullaan notifioimaan komissiolle. Päätöksen täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä ennen kuin komissio on menettelyn hyväksynyt.

Em. perusteluihin viitaten olen sitä mieltä, että hankkeelle ei tule myöntää Riihimäen kaupungin takausta eikä kauppaa tule hyväksyä. Komissio ei ole päätöstä notifioinut. Kaupunki ei ole saanut  mitään poikkeamisoikeutta. Asiasta päättää Riihimäen kaupunginvaltuusto tänään. Uskon, että  valtuutetut tulevat  hyväksymään takauksen ja kaupan. Sen takia minun tulee harkita asiassa oikeustoimia.

Harkintavallan väärinkäyttöä on myös kaupan kohteena olevan alueen pitäminen teollisuusalueena. Se sijaitsee kaksi kilometriä ydinkeskustasta. Kaupunki valittaa ASUNTO- JA OMAKOTITONTTIEN PUUTETTA. Kaupungissa on vireillä yleiskaavan uudistaminen ja asumisen tiivistäminen. Alue rajoittuu  kahteen omakotialueeseen, joten olisi  suorastaan lyhytnäköistä typeryyttä osoittaa alue teollisuusalueeksi.

Mikko Lund1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Olisiko nyt vihdoinkin aika linkaista kaupungin johtaja Seppo Keskiruokanen pelolle ja samalla vaihtaa kaupunginhallituksen jäsenet sellaisiin joita ei viedä kuin litramittaa kaupunginjohtajan naruttamana.