keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Onko syyttäjällä liian korkea syytekynnys puuttua julkisuuden henkilöiden toimintaan?

Onko syyttäjällä  liian korkea syytekynnys
puuttua julkisuuden henkilöiden toimintaan?
 
 
Pyysin poliisia tutkimaan, ovatko Riihimäen kaupungin virka- ja luottamushenkilöt syyllistyneet tilinpäätöksen vääristelyyn
ja horjuttaneet riippumattoman tilintarkastuksen asemaa ja siten syyllistyneet rikokseen. Sen takia, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajana puutuin kaupungin tilinpäätöksen vääristelyyn, minuun  kohdistettiin painostusta  ja loukattiin riippumattomuuttani tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Ilmiselvä tarkoitus oli saada minut erotetuksi luottamustoimestani. Jouduin tilintarkastuslain velvoitteen mukaisesti 
riippumattomuuteni varjelemiseksi eroamaan  tehtävästä.

Kantelin   asiasta  Valtioneuvoston oikeuskanslerille, joka osoitti kääntymään poliisin puoleen,  ja näin olen saanut siihen mielestäni kelvottoman vastauksen.

Kanta- Hämeen syyttäjäviraston päätös esitutkinnan lopettamisesta loukkaa minun ohella  kansalaisten oikeusturvaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Syyttäjän ja poliisin  asiassa käyttämät näennäisperustelut vaivannäöstä, asiantuntemuksen puutteesta, resurssipulasta ja yleisen edun vaatimuksesta eivät vakuuta. Ne ovat kuin käsittämätöntä munkkilatinaa oikeusvaltion parhaimpia
hyveitä ja virkatoiminnan moitteettomuuden lupauksia vastaan.

Minä luottamushenkilönä  olen ollut tässä asiassa  todellisen oikeusturvan tarpeessa. Silti olen lunastanut kaupunkilaisten luottamuksen ja jatkan kaupunginvaltuustossa.  Kaupunkilaiset ovat kokeneet vahvaa epäluottamusta ja uskottavuuden puutetta kaupungin hallintoon ja talouteen erityisesti sen jälkeen, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja KHO  kumosivat Riihimäen kaupungin poistopäätöksen ja tilinpäätöksen. Asiassa on esittelevien virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimesta virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Sen takia pidän  tärkeänä asian kaikenpuolista ja perusteellista selvittämistä.

Syyttäjäviraston ratkaisun perusteella syntyy pikemminkin epäily  kansalaisten yhdenvertaisuuden puutteesta. Julkisuuden henkilöiden, kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen toimintaan puuttumiseen näyttää olevan ns. syytekynnys, jota syyttäjän on vaikea ylittää  ja joka määräytyy julkisuuden mukaan. Juuri senkin takia  asiassa tarvitaan puolueeton poliisitutkinta.

Kanta- Hämeen syyttäjäviraston päätöksen perustelut  esitutkinnan lopettamisesta ovat virheelliset. Sen takia pidän  tärkeänä asian kaikenpuolista ja perusteellista selvittämistä.

Jutussa on syytä epäillä esittelevien virkamiesten  ja kaupunginhallituksen syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja tarkastuslautakunnan jäsenten  provosoimiseen ja aloitteeseen  puheenjohtajan erottamiseksi. Näyttö perustuu asiakirjoihin. TAUSTALLA ON erityisesti kaupungin poistojärjestelmään ja tilinpäätöksiin vuodesta 2009 alkaen tähän päivään saakka kohdistuneet tilikikkailut.  Yleinen etu on vahvasti läsnä.  Ja meno jatkuu, sillä aivan äsken 11.11.2013  § 125   Riihimäen kaupunginvaltuustossa tehtiin tilinpäätöstä manipuloiva näennäiskauppa, jossa kaupungin maata myytiin ylihintaan  Etelä- Mattilan teollisuusalueelta kaupungin omistamalle  yhtiölle  Kaupassa on kysymys kaupungin tilinpäätöksen järjestelystä, jolla kuluvan vuoden tuloja lisätään 2,4 miljoonaa euroa ja pienennetään alijäämää.


TAPAHTUNUT OPERAATIO ON  selkeä osoitus kirjanpitolain vastaisesta tilinpäätös- ja talouskulttuurista. Se on jatkunut vuodesta 2009 alkaen ja jatkuu edelleenkin sekä poistojärjestelmän  että  taseen omaisuuteen kohdistuvilla  järjestelyillä.  Siksi korostan  asian tärkeää yhteiskunnallista merkitystä ja pyydän, että valtakunnansyyttäjä määrää asiassa tarpeellisen tutkinnan, jossa tulen aineistoon osoittamaan myös  tämän tapauksen jälkeen tehdyt  tasemanipulaatiot.


Mikko Lund
Ei kommentteja: