keskiviikko 6. marraskuuta 2013

STM repi kuin repikin kuntatehtävistä 545 miljoonaa euroa

STM  repi kuin repikin  kuntatehtävistä 545 miljoonaa euroa
 
 
 
Kuntapäättäjät itkevät tänään, mistä säästöjä kunnissa. Vai ei kuntatehtävistä voi  saada aikaan säästöjä? Kyllä saadaan! STM on laatinut ministeriökohtaisen toimintaohjelman velvoitteiden ja tehtävien  vähentämiseksi. Ei se ole mitään vallankumouksellista  tehtävien lopettamisia. STM  repi kokoon 545  miljoonan euron säästöt  omalta hallinnonalaltaan. STM korostaa ennaltaehkäisyä, kuntien palvelurakenteen uudistamista,  päällekkäisyyksien karsimista ja kestävyysvajeen umpeen kuromista. 
 
 
STM:n mielestä tärkeintä on järjestää työt joustavasti ja tehokkaasti, vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluja ja jatkaa rohkeasti kuntien palvelurakenteen uudistamista. 

 

STM on keskittynyt  kestävyysvajeen umpeen kuromiseen.  Kestävyysvajetta voidaan pienentää parhaiten virtaviivaistamalla prosesseja, karsimalla päällekkäisyyksiä hallinnosta ja palveluista sekä siirtymällä raskaammasta kevyempään palvelurakenteeseen. Silloin myös julkisen alan henkilöstön vuotuinen kasvu saadaan taitettua tavoitteen mukaisesti 3000 henkilöstä 1000 henkilöön.
Tätä kehitystä voidaan tukea esimerkiksi yhtenäistämällä aikaisemmin pirstaleisia mielenterveys- ja päihdepalveluja asiakkaalle selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, vähentämällä laskentatehtäviä sosiaalialan ammattilaisten työstä ja vahvistamalla vanhusten kotiin annettavia palveluita laitoshoidon sijasta. Tavoitteet ovat kannatettavia ja toivottavasti niistä saadaan aiotut säästöt.


Esimerkiksi monissa kunnissa on voitu lakkauttaa terveyskeskuksen vuodeosasto ja sen sijaan järjestetään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Raskaamman hoidon tarvetta ennaltaehkäisevät myös ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspalvelut.


Monet tehokkaimmista keinoista vaikuttaa kestävyysvajeeseen edellyttävät ministeriöiden kiinteää yhteistyötä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi erityisryhmien asumisen järjestelyt, sähköisten palvelujen kehittäminen ja matkojen yhdistämistoiminta. Uudistusten suunnittelua jatketaan valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä. Kauan on puhuttu ministeriöiden yhteistyön tarpeesta. Mietintöjä on syntynyt ja seminaareja järjestetty,  mutta kitsaasti sitä on toteutettu. Joko nyt vihdoin yhteistyö käynnistyy ja tuloksia myös syntyy?


Kuntien on välttämätöntä  tähänkin selvitystyöhön perustuen käynnistää kuntapalvelujen strateginen kehittäminen ja tavoitteellinen rationalisointi.   On  mahdollista kehittää  myös palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Se  tukee julkisen talouden kestävyyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelurakenteen uudistus on   ministeriön mielestä tehokkain tapa vaikuttaa palvelujen kustannuksiin. Kuntien  rakenteiden ja prosessien uudistukset tuottavat merkittäviä kokonaishyötyjä, toisin kuin yksittäisten tehtävien vähennys.
STM on luvannut tukea ja valvoa uudistuksen etenemistä. Hyvä näin.


Mikko Lund

Ei kommentteja: