keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Riihimäen kaupunginjohto vähät välittää tarkastustoimen uskottavuudesta

Riihimäen kaupunginjohto vähät välittää tarkastustoimen uskottavuudesta
 
 
 
Kunnan tarkastustoimen ulkoinen uskottavuus ja kansalaisten luottamus on tarkastustoimen asiamukaisten tehtävien suorittamisen varassa. Riihimäellä kaupungin johto vaarantaa tehtävien asianmukaisen suorittamisen ja uskottavuuden sillä, että  kaupungin johto on osoittanut tarkastuslautakunnan sihteeriksi  kaupungin sisäisen tarkastajan, joka on suoraan kaupunginjohtajan alainen ja raportoi hänelle. Sisäisen tarkastajan mies on samanaikaisesti  kaupungin rakennustarkastaja ja  rakennusvalvontayksikön päällikkö. Olen katsonut, että kyseessä on laiton tilanne. Selvää on, että asiaa harkitaan erityisesti siltä pohjalta, miltä asia näyttää. Olen kannellut asiasta valtioneuvoston oikeuskanslerille.
 
 
Riihimäen kaupunginjohdon suhtautumista asiaan kuvaa  se, että minkäänlaista korjaavaa toimenpidettä ei ole asiassa tehty. Vuosi olisi ollut aikaa korjata asia.  Mutta kaupunginjohto  vähättelee asiaa ja näyttää odottavan  oikeuden ja oikeuskanslerin ratkaisua.
 
Kaupunginjohto on aikaisemminkin vähätellyt  mm. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden  päätöstä poistosuunnitelmasta ja KHO:n päätöstä tilinpäätöksestä. Kaupunki on tietoisesti ja tarkoituksellisesti kaunistellut ja vääristellyt  tilinpäätöstä.
 
 
Tarkastuslautakunnan tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Riippumattomuus on siinä keskeinen normi. Tarkastuslautakunta on toiminnastaan vastuussa vain valtuustolle. Tarkastuslautakuntien asema tulee hyvin esille Erkki Vuorisen kirjoituksista( Erkki Vuorinen: Tarkastuslautakuntien asema ja tehtävä, Audiator AB 2000  ja Tarkastuslautakunta sisäänajosta tositoimiin, Pori 2005. “Hyvä tilintarkastustapa on joukkonormi, joka syntynyt alalla vakiintuneiden työtapojen, säädösten ja alan järjestöjen suositusten ja tilintarkastuksen tulosten käyttäjien vaatimusten pohjalta.”  Vuorisen mukaan kaikenlainen “tilintarkastajan toiminnan rajoittaminen on hyvän tilintarkastustoiminnan vastaista.”
 
Riihimäellä kaupungin toimintakulttuuri on ollut integroitunutta ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen kohdalla. Tilivelvollisten toiminnan itsenäinen ja riippumaton arviointi  ei ollut edellisen valtuustokauden lopussa mahdollista. Kaupunginjohto  päätyi pitämään tarkastuslautakuntaa johtavien päättäjien sylikoirana. Sen takia käynnistin oikeustoimet, joihin ei ole vieläkään saatu ratkaisua. Kansalaisen oikeusturvaa loukkaa  tarkastustoimen riippumattomuuden ja uskottavuuden  vaarantaminen. Sitä loukkaa myös jo  näinkin pitkät oikeuden käsittelyajat!
 
 
 
Mikko Lund
 

Ei kommentteja: