keskiviikko 17. huhtikuuta 2013

Opettajan potkut Helsingin Alppilassa voi yllyttää häiriköintiin

Opettajan potkut Helsingin Alppilassa voi yllyttää häiriköintiin

 
 
 
Helsingin Alppilan yläkoulun opettajan erottaminen on saanut kymmenet tuhannet ihmiset allekirjoittamaan nettiadressin, jossa vaaditaan kasvatusvastuuta ja  selvyyttä siihen, mitä voidaan tehdä sellaisille oppilaille, jotka vähät välittävät koulun säännöistä. Taustana on selvä kurin ja järjestyksen vaatimus. Kansalaiset ovat  huolissaan koulujen työrauhasta.

Alppilan yläkoulun opettaja  sai potkut, kun hän työnsi kouluruokalassa häiriköineen oppilaan ulos ruokasalista sen jälkeen, kun tämä ei noudattanut opettajan antamia poistumismääräyksiä.
 
Sitäkin yllättävämpää oli  Helsingin opetusviraston päätös, jonka mukaan opettaja oli toimenpiteellään vaarantanut oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön ja opettajalle annettiin potkut. Jopa jotakin. Onko tässä laitaa?
Asiasta julkisuuteen tulleiden tietojen valossa opettajan erottamista voidaan pitää ylireagointina. 

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kirjoitti . että  poliisiselvityksessä on tähän mennessä käynyt ilmi, että mitään väitettyä pahoinpitelyä ei ole tapahtunut. “Talonpoikaisjärkikin sanoo, että jos oppilas poistetaan ruokalasta työntämällä, kyseessä ei ole pahoinpitely. Julkisuudessa olevien tietojen valossa pidän hyvin ilmeisenä, että työsuhteen purkaminen - työnantajan kovin mahdollinen toimi työntekijää kohtaan - on laiton ja johtaa kaupungin raastupaan ja korvauksiin. Toivonkin, että kaupunki ensi tilassa peruuttaa työsuhteen purkamisen”, Heinäluoma kirjoittaa.

Raimo Ilaskivi vetosi  Helsingin kaupungin päättäjiin:  “Te, viranhaltijat, virastot, lautakunnat, kaupunginjohtajat ja korkeimmat luottamusmiehet: teille laki on antanut vallan ja te olette etsineet myös asemianne sen käyttämiseen. Tuntekaa nyt myös vallan  edellyttämää vastuuta päätöksenteosta älkääkä sitä pelätkö. Ryhdistäytymisen ja nopean päättämisen hetki on käsillä. “
Ilaskivi kirjoitti: Tämäntapainen ongelma vaatisi nopeaa ratkaisua. Kuten opettaja on sanonut, kyseessä on hänen virkauransa ja perheensä talouden hoito. Kyseessä on myös viestin antaminen koulumaailmaan: Missä kulkevat lakisääteisesti määrätyt opettajien vallankäytön rajat niitä käytäntöön sovellettaessa ja missä oppilaiden oikeudet. Viimeksimainituthan odottavat nyt innolla sitä, kuinka paljon uskaliaimmat uskaltavat häiriköidä ja vaikeuttaa tavallisten, kunnollisten oppilaitten koulutyötä ja oppimista. Opettajat puolestaan kysyvät, kuinka koulurauha voidaan turvata samoinkuin opettajien oikeudet. Ellei selkeyttä saada, saattaa uusien opettajien saanti kouluihin vaikeutua.

Helsingin kaupunki voisi säilyttää kasvonsa ja peruuttaa opettajan irtisanomisen. Sillä voisi pelastaa sen, mitä on pelastettavissa. Vahinko on silti jo tapahtunut.

Koulujen työrauhasta  on puhuttu paljon viime vuosina.Eli  opettajan erottaminen voi johtaa vain siihen, että levottomuutta lietsovat oppilaat saavat lisäpuhtia. Opettajien sietokyky on  entistä kovemmalla.

Hallituksessa on vireillä koulurauhan parantamiseen tähtäävä lakiuudistus. Se tulisi voimaan m mahdollisesti ensi vuoden alusta.
On kohtuullista  selventää sekä oppilaiden, vanhempien että opettajien kasvatuksellista roolia. Nyt ne tuntuvat olevan hukassa.
Koulut tarvitsevat koulurauhaa!

Mikko Lund

Ei kommentteja: