tiistai 16. huhtikuuta 2013

Miksi terveydenhuoltolaki ei toimi?

 
Miksi terveydenhuoltolaki ei toimi?
 
 
 
Näin se on. Terveydenhuoltolaki on sinänsä hyvä, mutta siitä huolimatta meillä on terveyskeskuksissa ja sairaaloissa pitkät potilasjonot.  Vuoden toiminnassa ollut laki määrää, että potilaalla on oikeus valita sairaanhoitopiirin tai sairaanhoitopiirien muodostaman erityisvastuualueen sisällä, missä sairaalassa haluaa tulla hoidetuksi. Terveydenhuoltolaki antaa vallinnan mahdollisuuden vuoden 2014 alusta.
 
Sairaaloissa on ollut pitkään pitkät ja staattiset jonot, vaikka hoitoon pääsyä valvotaan ja siinä on määräajat. Terveydenhuoltolain  mukaan  kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuus on hankkia palveluja tarvittaessa muualta.
 
Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi itse antaa hoitoa 51–53 §:n mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta.
Lisäksi 55 §:n mukaan
Odotusaikojen julkaiseminen
Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Jonotilanteeseen vaikuttaa lääkäripula. Lääketiede 2013-päivillä tammikuun alussa lukuisat kunnat ja sairaalat olivat pystyttäneet esittelykojuja, joissa ne värväsivät lääkäreitä.
Jotakin on vialla suomalaisessa terveydenhuollossa, kun lääkäreitä on enemmän kuin koskaan, mutta jonot terveyskeskuksiin ja sairaaloihin vain kasvavat. 

Kasvaisivat varmaan edelleen, elleivät hoitotakuusäännöt panisi takarajoja. Jonoja ja lääkäripulaa pahentaa se, että nuoret lääkärit valitsevat mieluiten työnantajikseen lääkärinvuokrausfirmoja, tekevät osa-aikatyötä tai ryhtyvät yksityislääkäreiksi.

Valtiovalta yrittää ratkaista hoidon saatavuusongelmaa kahdella tavalla: valvomalla hoitojonojen pituutta ja muuttamalla hallintorakenteita. 

Terveydenhuoltolaki antaa suhteellisen tarkat määräykset, mutta joudumme jonottamaan ja taas jonottamaan.
Katsoin Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin jonotilanteen, jonot ovat muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.  Löysin viimeisimmän raportin, joka oli päivätty 17.12.2012.  Järjestelyillä on pyritty siihen, että jonot olisivat mahdollisimman pienet ja henkilöt pääsivät hoitoon nopeasti. Jonot ovat kuitenkin  tosiasia.

Terveydenhuoltolaki antaa vallinnan mahdollisuuden vuoden 2014 alusta. Silloin minä voin hakeutua hoitoon Riihimäen ja Hämeenlinnan sijasta Hyvinkäälle ja Hussiin tai mihin tahansa muualle. En osaa sanoa, mitä se vaikuttaa jonotilanteeseen.Tarvittaessa voi tasata jonotilannetta.


Mikko Lund

Ei kommentteja: