lauantai 18. kesäkuuta 2011

Hallitus nimiä vaille valmis

HALLITUS NIMIÄ VAILLE VALMIS
Hallitus aikoo vakauttaa taloutta ja vähentää köyhyyttä
 
Uusi hallitus nimeää talouspolitiikkansa tavoitteiksi julkisen talouden vakauttamisen, kestävän talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen.
Hallitusohjelman mukaan valtion tuloja ja menoja sopeutetaan yhteensä 2,5 miljardia euroa vuoteen 2015 mennessä. Sopeutus jakautuu tasan veronkorotusten ja menoleikkausten kesken. Tavoitteena on saada Suomen valtion velan osuus bruttokansantuotteesta pysymään alle yhdessä prosentissa.
800 miljoonaa euroa kohdennetaan uudelleen siten, että 400 miljoonaa euroa käytetään perusturvan parantamiseen ja 200 miljoonaa euroa työllisyyttä ja kasvua edistäviin toimiin sekä 200 miljoonaa euroa lisäbudjettia varten.
Kestävyysvajeen kattamiseksi hallitus aikoo nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria. Tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 prosenttiin ja työttömyyden alentaminen viiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Työllisyyttä pyritään kohentamaan mm. työllistymistä tukevilla veroratkaisuilla ja aktiivisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä. 

Harmaata taloutta torjutaan. Vesittämistiedot eivät loppupelissä pitäneet paikkaa.


Perusturvaan parannuksia
 
Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki korotetaan 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta alkaen.
Toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla niin ikään vuoden 2012 alusta. Lisäksi yksinhuoltajien toimeentulotuen korottamiseen kohdennetaan 5 miljoonaa euroa.
Yleistä asumistukea parannetaan. Perusomavastuu tarkistetaan alkamaan korotetun työmarkkinatuen määrästä. Omavastuita alennetaan 8 prosenttia ja hyväksyttyjä enimmäisasumismenoja korotetaan 50 eurolla kuukaudessa.

Hallitusohjelmalle sataa ruusuja ja risujakin

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hallitusohjelmasta löytyy hyviä tavoitteita ja oikean suuntaisia linjauksia, mutta ei riittävästi toimenpiteitä.
EK:n mukaan talouden, työllisyyden ja kilpailukyvyn kohentamiseksi olisi mm. yhteisöverokanta pitänyt alentaa 20 prosenttiin. Nyt hallitusohjelmaan kirjattua yhden prosenttiyksikön alennus 25 prosenttiin on EK:n mukaan riittämätön.
EK:n mukaan hallitusohjelmasta puuttuu kasvun ja työnteon kannustus ja se lykkää julkisen talouden ongelmia tulevaisuuteen. Hyvänä EK:ssa pidetään mm. hallituksen tavoitetta nostaa eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. 

Kaupan liitto pettynyt

Kaupan liitto on pettynyt uuden hallituksen verolinjauksiin. Liiton mukaan valmiste- ja energiaveron kiritykset heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja ajavat palvelualat ahtaalle.
- Kuluttajien ostovoima ei tule kasavamaan, joten kaupan työllisyyskään ei näillä eväillä parane, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.
Kaupan liitto on harmissaan myös pääomaverotuksen kiristämisestä, joka sen mukaan haittaa yrittämistä. Liiton mukaan veronkiristyksen haitat ovat suuremmat kuin verotuottojen kasvu. 

Veronmaksajat: Tyydyttävä kompromissi 

Veronmaksajien keskusliitossa hallitusohjelman talous- ja verolinjauksia pidetään tyydyttävinä. Liiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan tärkeintä on, että ansiotulojen verotuksen kiristäminen ei toteutunut.
- Ansiotulojen pitäminen nykytasolla mahodllistaa palkansaajien ostovoiman kääntymisen nousuun kuluvan vuoden notkahduksen jälkeen, Lehtinen sanoo.
Asuntolainojen korkovähennyksen säilyminen on Veronmaksajien mukaan hyvä asia, kun lainojen korot ovat nousussa. Sen sijaan pääomatulojen verotukseen sisältyy liiton mukaan ristiriitaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat verokikkailun.

Soini pelkää: Moni kylätie hiljenee

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitää hallituksen ohjelmaa hyytelömäisenä, jossa suurin vastuu leikkauksista heitettiin kuntapäättäjille kuntavaalivuonna. Myös puolustusmäärärahojen leikkaus oli Soinille pettymys. Oppositiojohtaja lupaa kuitenkin odottaa hallituksen budjettia, ennen kuin ohjelmasta voidaan antaa lopullinen tuomio.
Suurimman leikkausosuuden sysääminen kunnille on Timo Soinin mielestä osoitus vastuun pakoilusta.
-Se kielii siitä, ettei itse uskallettu tehdä sitä, Soini lausuu hämmästyneenä ja vakuuttaa, että tällä ohjelmalla moni kylätie hiljenee ja koulu menee kiinni.
Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että hallitukselle pitää antaa vielä mahdollisuus.
- Pitää katsoa, millainen budjetti tulee. On annettava mahdollisuus laatia se, eikä upottaa ihan ensimmäisenä.
Soinin mukaan kaikkiaan ohjelmasta jäi talouskasvun eväät vähän köppäisiksi.
- Siitä paistaa rohkeuden puute, Timo Soini lausuu.
Hyvänä asiana Soini pitää perusturvan nostamista ja opintotuen sitomista indeksiin.

Salkkujako kiinnitti huomiota

Ryhdikkäänä Soini pitää sitä, että hallitus nimitti poliittisen maatalousministerin, eikä sysännyt tehtävää ammattiministerin kontolle.
Huolestuttavana hän pitää sitä, että ympäristöministeriö on vihreiden hallussa.
Lisäksi Soini ihmettelee sitä, että ulkoministeriö pilkottiin kolmeen osaan.
- Ovat varmaan kuin köyhän talon porsaat, kun tulevat kolmen ministerin voimin ulkoasiainvaliokuntaan. 
 

Mikko Lund

Ei kommentteja: