sunnuntai 30. maaliskuuta 2014

EK:n mukaan investointien vilkastumista joudutaan vielä odottamaan

EK:n mukaan investointien vilkastumista joudutaan vielä odottamaan

 
Teollisuudella on mennyt Suomessa huonosti. Teollisuus on lomauttanut ja irtisanonut. Teollisuudesta on kadonnut yli 100 000 työpaikkaa. Kysymys liittyy moneen eri tekijään, yksi on investoinnit. Suomen teollisuusyritysten investointitaso on  Länsi-Euroopan alhaisimpia. Teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen eivät ole kääntymässä nousuun vielä kuluvana vuonna. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden investoinnit ovat yhä loivassa laskussa. Lamasta on kysymys ja investoinnit ovat alhaalla. Investoinnit vähenivät viime vuonna.
Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investoinnit vähenivät viime vuonna runsaalla viidellä prosentilla. Tänä vuonna laskua kertyisi lisää noin neljä prosenttia. Investointien arvo painuisi noin 3,2 miljardiin euroon.
Suomalaisten teollisuusyritysten investointiaste on tiedustelun ennusteen mukaan tänä vuonna vähän alle 12 prosenttia, mikä on myös Länsi-Euroopan keskitasoa  matalampi lukema.
 
Energia-alan investoinnit ovat jatkuvat vilkkaina vuosina 2012–2014. Teollisuuden ja energia-alan yhteenlaskettujen investointien arvioidaan olevan alkaneena vuonna vajaat 5,3 miljardia euroa. Eniten investointeja lisää tälle vuodelle edelliseen vuoteen verrattuna  Teva- teollisuus, kone- ja metalliteollisuus, energiahuolto ja rakennusaineteollisuus. Metsä- teollisuuden investoinnit  vähenevät  tänä vuonna, kun edellisenä vuotena investoinnit lisääntyivät  36 prosenttia.
 
Tilastot kertovat, että osa metsäteollisuudesta näkee tulevaisuuden hyvänä. Investoinnit ovat lähteneet ripeään kasvuun. Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen kasvoivat viime vuonna 36 prosenttia. Investointitason kasvua korostaa se, että kasvua oli myös edellisvuonna sitä edelliseen verrattuna yli neljänneksen. Kahden vuoden yhteenlaskettu kasvu on yli 70 prosenttia.
 
Metsäteollisuus oli viime vuoden investoijista selvästi suurin teollisuudenala. Metsäteollisuus investoi 934 miljoonaa euroa. Kone- ja metallituoteteollisuus oli seuraava 619 miljoonalla ja elektroniikka- ja sähköteollisuus 507 miljoonalla eurolla.
 
Kuluvan vuoden osalta metsäteollisuudelle ennustetaan pienempää investointimäärää, vajaata 700 miljoonaa euroa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit olivat viimeksi nousussa vuonna 2012, jolloin ne kasvoivat noin 15 prosenttia heikon vuoden 2011 jälkeen. Teollisuuden kotimaiset investoinnit olivat vuonna 2012 hieman yli 3,5 miljardia.

Tiedustelun mukaan investoinnit supistuivat viime vuonna jonkin verran pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, kun taas suurissa yrityksissä ne kasvoivat. Alkaneena vuonna pienten yritysten investointien ennustetaan kääntyvän kohtalaiseen kasvuun. Myös keskisuurten yritysten investoinnit kasvaisivat aavistuksen. Sen sijaan suurten yritysten investoinnit alenisivat.
 
On syytä huomata  teollisuuden rakennemuutokset.
Esimerkiksi UPM katsoo kuuluvansa merkittävältä osin energiansektoriin. 
Lähes kaikki Suomessa kehitteillä olevat teollisuuspoliittiset strategiat korostavat toimialarajojen rikkomista, koska se on omiaan luomaan uutta tuotantoa. 
 
 

Investoinneilla korvataan vanhaa

 
 
 
Tehdasteollisuuden investointien tärkein tarkoitus on vuonna 2014 vanhan tuotantokapasiteetin korvaaminen.
Kaikista suunnitelluista investoinneista 37 prosenttia on korvausinvestointeja, 29 prosenttia laajennusinvestointeja
ja 26 prosenttia rationalisointi-investointeja. Suurella osalla tämänhetkisistä investoinneista korvataan vanhaa tuotantokapasiteettia sekä pyritään rationalisoimaan toimintaa. Laajennusinvestoinnit ovat hieman vilkastuneet finanssikriisin jälkeisestä pohjasta. Silti vain 29 prosentilla investoinneista kasvatetaan tuotantokapasiteettia.
 
 
 
Laajennusinvestointien osuus on hieman kohonnut, mutta vielä alle pitkäaikaisen keskiarvon. Investointitiedustelun mukaan teollisuuden ulkomaiset investoinnit kasvoivat viime vuonna vuoden 2012 matalalta lähtötasolta. Investointimenot Suomesta ulkomaille olivat tiedustelun mukaan viime vuonna noin 2,7 miljardia euroa. Ulkomaisiin investointeihin on
tiedustelussa laskettu mukaan myös yrityskaupat. Viime vuonna noin valtaosa teollisuuden ulkomaisten investointien
arvosta suuntautui EU-maihin.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille kasvoivat viime vuonna jonkin verran, mutta edellisvuoden lähtötaso oli 2000-luvun matalimpia. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille viime vuonna noin 2,7 miljardilla eurolla. Viime vuoden ulkomaaninvestointien arvosta valtaosa suuntautui EU-maihin. Tiedustelussa ulkomaisiin investointeihin luetaan myös yrityskaupat.
Henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä kääntyi vuosina 2012–2013 loivaan laskuun. Henkilöstöä työskentelee ulkomaisissa tytäryhtiöissä suurin piirtein sama määrä kuin kotimaassa.

Yrityksillä ei ole tulevaisuutta, jos ne laiminlyövät investoinnit. Tilasto on tältä osin lahjomaton ja osoittaa, että  Suomen teollisuusyrityksillä ei mene keskimäärin  kovin hyvin.

Mikko Lund
 

Ei kommentteja: