maanantai 24. maaliskuuta 2014

Väärä politiikka on muodostunut tavaksi Riihimäellä

Väärä politiikka on muodostunut tavaksi Riihimäellä
 
 
 
Väärä politiikka on muodostunut tavaksi Riihimäellä. Siksi siitä on vaikea irrottautua ja päästä eroon.  Riihimäen kaupunginhallitus antoi äskettäin lausunnon
Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Luonnos  sisältää yhden uuden ylijäämämaiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarkoitetun alueen Parolan pohjoispuolella. Miksi Riihimäen kaupunginhallitus  ei ole valvonut ja huolehtinut Riihimäen kaupunkiin tai seudulle  alueellista  aluetta ylijäämämaiden varastointia ja läjitystä varten?


Kuljetusmatka Parolaan on kohtuuttoman pitkä ja siitä aiheutuu  turhia ylimääräisiä kustannuksia. Ylijäämämaata
tulee riittävästi  rakennus- ym. töiden yhteydessä. Riihimäen kaupunginhallitus totesi lausunnossaan, että
Riihimäen seudulle ei ole esitetty seudullista aluetta ylijäämämaiden varastointia ja läjitystä varten. Riihimäelle tai sen välittömään läheisyyteen tarvitaan myös varaus alueelle puhtaiden ylijäämämaiden läjittämiseksi, jotta ylijäämämaiden kuljetusmatkat eivät kasva kohtuuttoman pitkiksi.

Moottoritie aiheuttaa riihimäkeläisille sietämättömän melukuorman. Kaupunki ei ole ryhtynyt tarvittaviin
meluntorjuntatoimiin. Tätä on pidettävä suoranaisena saamattomuutena ja laiminlyöntinä  kaupunkilaisten
viihtyisyyden ja terveyden huomioimisessa.  Ylijäämämaa antaisi mahdollisuuden rakentaa suhteellisen halvalla
meluvallit.

Ehdotan, että ylijäämämaa hyödynnetään Riihimäellä ja se käytetään Herajoella kaavassa mainittujen meluvallien
rakentamiseen moottoritien melua vastaan.

Ehdotuksen toteuttamisesta olisi seuraavat edut:

1.Meluntorjunta saataisiin hoidettua moottoritien vieressä  ja siitä hyötyisivät olemassaolevat  asuntoalueet
   Herajoki, Kumela,Vasikkahaka, Parmala,  Räätykänmäki.

2. Herajoen 47 hehtaaria voitaisiin hyödyntää asuntotarkoitukseen. Alueelle saisi sijoitettua omakoti- ja rivitaloja ja
    se liittyy ydinkeskustaan.

3. Ylijäämämaan kuljetuksesta Parolan sijasta Herajoelle merkitsisi huomattavia säästöjä kuljetuskustannuksissa
     ja’ - ajassa sekä kaatopaikkamaksussa. Ekologisen kehityksen periaatteet on hyväksytty valtuustossa ohjeeksi
     kaupunkisuunnittelussa.

4.  Se alentaa myös rakennuskustannuksia.

5. Koska maankaatopaikalla tulee olla valvonta, se työllistää muutaman henkilön.Riihimäen   työttömyysprosentti
    12%.

Ekologisen kehityksen periaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ohjeeksi   kaupunkisuunnitteluun.
Myönteistä on se, että kaupunginhallitus myöntää,  että Parola on liian etäällä. Kun esittelevä virkamies, kaupunginjohtaja, 
ei selvittänyt esittelyssään maankaatopaikkaa  Riihimäelle tai sen lähiympäristöön, olisi toivonut, että kaupunginhallitus ei
olisi nukkunut, vaan täydentänyt lausuntoaan tältä osin.


Mikko LundEi kommentteja: