perjantai 11. lokakuuta 2013

Onko Riihimäen poliittisen näytelmän takana kaupungin taseen järjestely?

Onko Riihimäen poliittisen näytelmän takana kaupungin taseen järjestely?
 
Homma haisee taas pahasti!
 
Elinkeinotonttien myyminen Etelä-Mattilan teollisuusalueelta taseen järjestelyä?
 
 
 
Riihimäen kartta- ja tonttiyksikkö on tarjonnut Riihimäen kaupungin internet-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Aamupostissa sekä Kauppalehdessä julkaistulla ilmoituksella Riihimäen kaupungin omistamia Etelä-Mattilan teollisuusalueen elinkeinotontteja halukkaiden ostettavaksi.
 
Jos tonteilla olisi kysyntää, niin tarjouksia olisi tullut, mutta ....
 
Kaupunginhallituksen listalla kerrotaan:
 
Tarjouspyynnön perusteella saatiin yksi tarjous, joka kattaa kaikki tarjouspyynnön perusteella myytävänä olevat kohteet.
 
Riihimäen tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tarjouksen sekä esittää Riihimäen kaupunginhallitukselle edelleen Riihimäen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Riihimäen kaupunki myisi omistamansa tontit Etelä-Mattilan elinkeinoalueelta liitteen tarjouksen mukaisesti yhteensä 2 499 999,99 euron hinnasta.
 
Tarjouspyynnössä on mm. ilmoitettu, että ”Kauppaan sovelletaan Riihimäen kaupungin käyttämiä elinkeinotontin kaupan vakioehtoja; mm. 3 vuoden rakentamisvelvoitetta”. Kaupungingeodeetin ilmoituksen mukaan kaupungin luovutuskirjoissa käytetyn rakentamisvelvollisuuden määrä on tavanomaisesti ollut tapauskohtaisesti harkittuna suuruudeltaan vaihteluvälillä 10-30 prosenttia kaupan kohteen asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
 
Asemakaava tässä tapauksessa oikeuttaa huomattavan suuren rakennusoikeuden, jonka kokonaismäärän toteuttaminen ei ole realistista, joten kaupungingeodeetin arvion mukaan on tarkoituksenmukaista asettaa rakentamisvelvoite vaihteluvälin alimpaan määrään.
 
Kaupunginhallitus päätti
 
1. hyväksyä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tarjouksen;
2. osaltaan hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja
3. esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy tarjotut
tontit Etelä-Mattilan elinkeinoalueelta Riihimäen Tilat ja Kehitys
Oy:lle yhteensä 2 499 999,99 euron kauppahinnasta ja muutoin
kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin.
 
 
 
Mitä asiasta on ajateltava? Mitä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan jäsenet ovat oikeasti ajatelleet? Ovatko he ymmärtäneet, mitä ovat päättäneet?
 
Kyllä! Esirippu on avattu! Näytelmää koko myyntihomma julkisine kuulutuksineen ja manovereineen ?
 
Puhdas tasejärjestely, jolla siirretään Riihimäen kaupungin tonttivaranto tyttären,Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n  taseeseen?
 
Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajankin vastuuta on syytä  kysyä.
 
Miksi kauppa tehdään, onko akuuttia kysyntää tonteille, millainen tonttivarasto sillä olisi ilman tätä käytössään?
 
Yhtiön hallituksen jäsenten  pitää edistää vain yhtiön liiketaloudellista etua eikä jemmata ylisuurta tonttivarallisuutta ja sillä avittaa kaupungin tasejärjestelyjä.
 
Järjestely rasittaa ilman muuta pitkään tyttären tulosta!
 
 
Eikö tässä tule jo kysymykseen luottamusaseman väärinkäyttö? Luottamusaseman väärinkäyttö on rangaistuksella uhattu teko, vaikka se vain edistäisi omistajan etuja!
 
Yhtiön taloudellinen tila on tuskin kovin häävi. 
 
 
Juoneen kuulunee ostoksen rahoittaminen yhtiön velalla, saattaapa olla vielä ylihintainenkin verrattuna aikaisempiin kaupungin tonttimaan luovutuksiin yhtiölle ja muille tahoille tuoreissa luovutuksissa?
 
Emon taseessa ko. omaisuuden arvo on varmasti alhainen - raakamaan hinta, sen ja myyntihinnan erotuksella emon tulos
paranee ja taseen omavaraisuus alenee!
 
Kaupunginjohtaja Keskiruokanen kertoo Aamupostissa tämän vuoden alustavasta tilinpäätöksestä ja ilmoittaa sen hieman ylijäämäiseksi! Entäpä, jos tällaista tasejärjestelyä ei tehdä ja poistojärjestelmä kusee?
 
Minä tulen huolellisesti perehtymään tämän asian kokonaisuuteen. Joka tapuksessa esitän asian ottamista tarklan agendalle.Tietämäni mukaan kaupunginjohtaja on yrittänyt myydä kauppaoppilaitosta aikuiskoulutuskuntayhtymälle. Lopen kunta on ollut kantona kaskessa eikä ole syöttiin tarttunut.
 
Tästä päätellen tämä Etelä- Mattilan maiden myynnin  koplaus on ollut kaupunginjohtajalle  pelastusrengas tilinpäätöksen ennakoinnissa ja tuloksen järjestelyssä.Tuloksen järjestely on kirjanpitolaissa rangaistavaa.
 
Mikä on kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden vastuu?
 
Lisäksi kaupunki on uudistamassa yleiskaavaa. Missä on kaavoituksen järki? Tontit sijaitsevat melkeinpä keskustassa. Ei tällaisia tontteja pitäisi pitää teollisuustontteina, vaan ottaa asuntorakentamiseen. Rivitalo- tai omakotitontteina alueesta saisi jo sievoisen summan, kun teollisuustontit eivät käy kaupaksi!
 
KHO  ja Hämeenlinnan hallinto- oikeus ovat tuominneet Riihimäen kaupungin tilikikkailun. Onko tästä mitään opittu kaupungissa?
 
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: