maanantai 7. lokakuuta 2013

Kataisen kuuden puolueen hallitus edustaa sopimista

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) kertoo puolueensa pää-äänenkannattajassa Demokraatissa (3.10.), että Suomen kuuden puolueen hallitus herättää yhä jatkuvaa ihmettelyä Euroopassa. Laajapohjainen hallitus herättää ihmettelyä ja kummastusta.
Valtiovarainministeri sanoo kertovansa ihmettelijöille, että sopiminen on Suomen ja suomalaisten voimavara. Se, että asetetaan yhteinen etu oman edun edelle.

Esimerkkinä yhteisen edun vaalimisesta Urpilainen käyttää meneillään olevaa työmarkkinakierrosta. Keskusjärjestöt ovat jo löytäneet toisensa, ja nyt samaa toivotaan liitoilta.
Valtiovarainministeri  Jutta Urpilainen on täysin oikeassa.  Sopiminen ja yhteisvastuu ovat olleet Suomen menestyksen tae tähän mennessä. Yhteinen etu on noussut tarvittaessa ylimmäksi tavoitteeksi. Hallituksen  yhteishuoli näyttäisi  tuovan Suomeen yhteisen  työmarkkinaratkaisun.

Kataisen hallituksen tärkein huoli on kuitenkin  luotsata Suomi ulos vaikeasta taloustaantumasta. Haastava ja suorastaan vaikea tilanne   on tiivistänyt hallituspuolueiden rivit. Hallitus etsii ja toteuttaa säästöjä rakenneuudistuksella, jossa ohjelmassa on mm.  kuntauudistus ja sote-ratkaisu.  Valtiovarainministeriön mukaan  talouskasvu  pysyy myös jatkossa hitaana. Suomen BKT supistuu 0,5 % v. 2013. Vuonna 2014 kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana.
Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuotena peräkkäin 2012—2013 heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan ja julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet.
Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne.Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan sekä valtion että koko julkisen talouden velka kasvaa suhteessa kokonaistuotantoon ennustejakson ajan. Lisäksi julkisyhteisöjen velka ylittää EU:n perustamissopimuksessa asetetun 60 prosentin viitearvon v. 2014. Valtiontaloudelle asetettua alijäämätavoitetta ei saavuteta. Lisäksi julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on jäämässä tavoitteeksi asetettua suuremmaksi.
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 on 6,7 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa.Velan kokonaismääräksi arvioidaan vuoden 2014 lopussa  100 miljardia.
 

Hallitusohjelman päätavoitteet ovat olleet vaikeuksissa, usein senkin takia, että kunta- ja sote- uudistus ovat tosivaikeat ja suuria muutoksia avaavat ratkaisut. Silti ei voi välttyä huomiolta, että valtiontalouden tasapainottaminen ei  näillä toimilla onnistu. Velkaantuminen jatkuu. Ei  tämän vuoksi voi  välttyä siltäkään huomiolta, että  mukana on myös hallituksen kuuden puolueen tavoitteiden yhteen sovittamisen vaikeus.

Hallitus hakee miljardin euron säästöjä kuntien menoista vähentämällä niiden tehtäviä.
Valtiovarainministeriö on nyt saanut ministeriöiltä ehdotukset tehtävistä, jotka siirrettäisiin kunnilta valtiolle (HS 3.10.). Hallituksen miljardisäästöt kutistuvat lopulta ministeriöiden ehdottamaan  reiluun sataan miljoonaan. Homma näyttää jo vitsiltä. Missä ne säästöt oikein piilottelevat?

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti  arvostelee kuntauudistusta ja sanoo, että  asioiden valmistelun pitää olla tasokasta ja analyyttistä, jotta politiikkapäätöksiä ei jouduta tekemään puhtaasti uskon ja luottamuksen varassa.

Huomautus on hyvä ja Kataisen hallituksen toimintaan  se osuu kuin nyrkki silmään. Kunta- ja sote- uudistukset ovat olleet todellista sähläämistä, pahimmat kivireet  hallituksen matkalla. Yhtenäisyys  on ollut kovalla koetuksella, mutta sopiminen on aina voittanut. 

Kuntauudistuksella on turha tavoitella minkäänlaisia säästöjä, jos hallituksessa  uudistuksen tekijät eivät ymmärrä elämän perusasiaa: Ihmiset voivat pilata kaikki uudistukset ja tavoitteet. Sen takia kunta- ja soteuudistuksessa tulee olla tavoitteena tiukka ja  taitava uudistaminen. Uudistuksesta on jaettava kaikki tieto. On luotava tarkat tavoitteet ja säännöt, joista pidetään kiinni. Esimerkiksi säästöjä ei saada aikaan ilman säästötavoitetta ja yhteistä sopimista. Kriittisiä kohtia ovat henkilöstö, tilat, investoinnit ja hankinnat jne. Ne on laitettava järjestykseen. 

Kuntauudistuksella voidaan saada aikaan  säästöjä. Ilman selkeää tavoitetta ja toimenpiteitä tavoitteiden suunnassa, tavoite jää helposti  vain kangastukseksi. Valtio- ja kuntahallinnossa  suuret säästö-  ja rationalisointimahdollisuudet  sisältyvät  juuri eläköityvään henkilöstöön. Tässä on harkinnan paikka  katsoa, että vapautuvia  virkoja  ja toimia  ei täytetä automaattisesti, vaan  täytetään ne vain tarpeen pohjalta.


 Mikko Lund

 

Ei kommentteja: