maanantai 30. maaliskuuta 2015

Metsän tarina ei vielä loppunutkaan

Metsän tarina ei vielä loppunutkaan
 
Menneinä vuosina metsäteollisuus ajoi vauhdilla tuotantoaan alas. Tehtaita lopetettiin ja henkilöstöä irtisanottiin. Nyt näköalat ovat muuttumassa. Teollisuus suunnittelee uusia sellutehtaita Äänekoskelle, Kuopioon ja Kemijärvelle. Taustana on erityisesti metsien kasvun hyödyntäminen. Metsät kasvavat 105,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puoli vuosisataa sitten kasvu oli 57 miljoonaa kuutiota.
 
Metsän kasvu on seurausta tehostuneesta metsän hoidosta. Metsien kunto on parantunut. Ensimmäinen metsien inventointi tehtiin 1920- luvulla . Puumäärä oli silloin miljoona kuutiota pienempi kuin nyt. Erityistä huomiota metsiin kiinnitettiin 1950- 1970 luvuilla. Silloin erityisesti nopeutettiin metsien uudistamista ensiksi kylvämällä ja myöhemmin istutuksilla. Toinen näkyvä ja merkittävä asia on ollut soiden kuivattaminen ja ottaminen metsän kasvatukseen. Nyt suot puskevat miljoonia kuutioita puuta. Rahkasoiden ojittaminen on ollut vähemmän onnistunutta.
 
Luonnonvarakeskus julkisti viikolla 11. valtakunnan metsien inventoinnin tulokset. Tämän inventaarion mukaan Suomen metsissä on 90 miljardia puuta. Yhteistilavuus on 2,4 miljardia kuutiometriä. Puuta riittää siis kaikille uusille sellutehtaille.
 
Toinen asia on sitten se tuleeko puuta markkinoille riittävästi. Mikä on raakapuun hinta? Miten yksityiset kaupungistuneet metsänomistajat huolehtivat puun myynnistä? Kysymyksiä. joihin minulla ei ole vastausta, mutta teollisuus lienee huomioinut tilanteen laskelmissaan.
 
Selluhankkeiden toteuttaminen tulee  lisäämään  havukuitupuun käyttöä jopa 14 miljoonaa kuutiota vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Hakkuita voidaan lisätä uutta kysyntää vastaavasti. Suurin kestävä hakkuumahdollisuus on 81 miljoonaa kuutiota vuodessa. Viime aikoina teollisuus on käyttänyt kotimaista raakapuuta 53 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Teollisuuspuun lisäksi metsistä pitäisi korjata haketta 13,5 miljoonaa kuutiota lämmön ja sähkön tuotantoon.
 
Puustonarvo on noussut jo noin 61 miljardiin euroon. Hakkuista kertyy noin kahden miljardin euron vuosittaiset kantorahatulot. Metsissä olevan puuston arvo nousee tällä hetkellä noin 700 miljoonalla eurolla vuodessa.
Puuston kasvu on lisääntynyt   huomattavasti ihan pohjoista Suomea myöten.  Kasvuksi on arvioitu noin 70 prosenttia Lapin eteläosassa ja Pohjois- Lapissakin noin 50 prosenttia.
 
Suomessa on puuta. Uusien sellutehtaiden tulo kertoo siitä, että metsäteollisuuden tarinaa ei ole kirjoitettu loppuun. Myös uusia metsän ja puun käyttömahdollisuuksia  suunnitellaan. Metsällä voi olla tulevaisuutta. Metsän terveys- ja virkistysarvo on nousemassa uudella voimalla esiin.
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: