maanantai 16. maaliskuuta 2015

Aamupostin tilinpäätösuutisessa virheellistä tietoa

Aamupostin tilinpäätösuutisessa virheellistä tietoa
 
 
Aamupostikin  (Ap 10.3) kertoo Hämeenlinnan hallinto- oikeuden  Riihimäen kaupungin vuoden 2012  tilinpäätöksen kumoamisesta. Aamupostin uutisoinnissa oli virheellistä tietoa.  Kirjoitin oikaisun, joka julkaistiin 13.3. lehdessä.  Virkamiesten harhaanjohtavat lausunnot ja toimittajan puutteellinen päätökseen perehtyminen  lienevät johtaneet  virheelliseen tietoon uutisessa.
 
Hämeenlinnan hallinto- oikeus kumosi 19.2.2015 Riihimäen kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen. Päätöslauselmassa todetaan: " Muutetun poistosuunnitelman käyttäminen tilinpäätöksessä  on merkinnyt  poistojen määrän alentamista ja  johtanut keskimääräisten  poistonalaisten investointien merkittävään erotukseen. Asiassa ei ole varovaisuuden periaate  huomioon ottaen osoitettu, että hyödykkeiden  taloudelliset pitoajat ovat muuttuneet. Tilinpäätöksen ei ole katsottava antavan kuntalain 68 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla  oikeita ja riittäviä tietoja kunnan toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kaupunginvaltuuston päätös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä on lainvastainen."
 
Päätöksessä ei ole ratkaistu mitään muuta oikeuskysymystä puhumattakaan ohjeista liitetietojen täydentämiseksi. Uutisoinnin spekulaatiota  vaikutusten rajoittumisesta vain tilinpäätöksen liitetietojen korjailuun tai että oikeus ei olisi todennut tilinpäätöstä lainvastaiseksi,  ei ole johdettavissa oikeuden päätöksestä. Tilinpäätös on käsiteltävä kaikilta osin uudestaan ja samalla tutkittava  korjatun päätöksen ulottuvuutta seuraavien vuosien tilinpäätöksiin.
 
Uutisessa nojataan haastateltuihin virkamiehiin ja tilinpäätösasiantuntijana Jarmo Lohen lausuntoon. Samalla esitetään hyvin rohkea olettamus, että tilinpäätös oli virheellinen ainoastaan liitetietojen osalta. Annetaan mielikuva, että niiden täydentämisellä pärjätään. Kaupungille antamassaan muistiossa Lohi nimenomaan  toteaa:  “Ei sisällä oikeudellista arviota.” Joten tulkinta uutisessa on kovin rohkea, suorastaan virheellinen.
 
Uutinen väittää, että minä olisin valittanut myös 2009 tilinpäätöksestä. Olen valittanut vain  vuoden 2012 tilinpäätöksestä. Vuoden 2009 tilinpäätöksen  kumosi  KORKEIN HALLINTO-OIKEUS varatuomari Juhani Nummelan  kunnallisvalituksen  johdosta. 
 
Valitettavasti kaupungin tilinpito on näiden oikeudellisten ratkaisujen jälkeen menettänyt  kaupunkilaisten uskottavuutta. Tulen seuraamaan korjaustoimenpiteitä  hyvän  kirjanpitotavan vaatimusten edellyttämällä tavalla ja teen jatkossakin voitavani kaupungin tilinpidon saattamiseksi  lailliset vaatimukset täyttäväksi.
 
 
Mikko Lund
 
 
 

Ei kommentteja: