maanantai 6. lokakuuta 2014

Riihimäen valtuusto kumileimasimena

Riihimäen valtuusto  kumileimasimena
 
 
 
Aika ajoin esiintyy julkisuudessa mielipiteitä, jonka mukaan valtuustoilla ja muilla luottamushenkilöelimillä ei ole kunnissa valtaa. Harvoin asiassa kuitenkaan esitetään konkreettisia todisteita. Todisteita antaa  Riihimäen viime valtuusto, joka  söi täysin esittelevän  virkamiehen  kädestä. Kaupunginjohtaja  vei valtuustoa kuin lastua laineilla. Eikä siitä paljoa vikinääkään kuulunut.  Pilkkuakaan muuttamatta  valtuusto päätti ja hyväksyi  esittelijän  heikon keitoksen,  niin että Riihimäen valtuustoa voidaan syystä kutsua  kumileimasimeksi.
 
 
Valtuustossa oli esillä kuntaliitosselvityksen jatkaminen. Tilintarkastusyhteisö FCG   oli selvittänyt kolmen kunnan liitosta. Selvitys ei ollut  ammattimiesten tekemä, Se ei vastannut  kuntaliitoksen olennaisiin kysymyksiin. Paperia oli tuotettu, mutta  selvitys oli tilatunmakuinen eikä siitä saatu vastauksia.
 
Kolmen kunnan vaihtoehto ei ole palvelujen turvaamisessa uskottava tulevaisuuden vaihtoehto. Riihimäestä, Hausjärvestä ja Lopesta ei saa elinvoimaista kuntaa. Kuntien velkaantuminen jatkuu ja liitos aiheuttaa mm. kestämättömän paineen veroprosenttiin.
 
Selvitys ei vastaa olennaisiin kysymyksiin  tai ne jätetään jatkotyön varaan. Talouden tehostaminen, päällekkäisten investointien karsiminen, palvelusten uudistaminen, soteintegraation jatkaminen, seudun elinvoimaisuuden  ja uuden kunnan vetovoimaisuuden varmistaminen sekä kuntalaisten osallisuuden ja lähidemokratian kehittäminen kaipaavat konkreettisia ideoita ja  vastauksia. Nyt niitä ei käsitelty.
 
 
Selvää on kysyä, mikä on palvelujen saatavuus.  Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja HYKS alueella on maan parhaat  sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut. Miksi palvelua ei valittaisi  sieltä?
 
Kummassakin päätöksessä ( niin kunta- kuin soteratkaisussa) tulee ministeriöiden suosituksesta kuulla asukkaiden mielipidettä. Selvitystä ei ole kaupungin toimesta pantu vireille. Taitaa virkamiehet ja kaupunginhallitus  pelätä kaupunkilaisia. Pyöristyttävää oli, että valtuuston piti antaa järjestämislaista  lausunto, mutta lakia ei ollut jaettu valtuustolle.  Olisin mielelläni jättänyt  tämän takia asiat pöydälle, mutta se ei valtuustolle sopinut. Se olisi aiheuttanut liikaa  työtä ja ehkä turvattomuutta, jos valtuusto olisi joutunut perehtymään lakitekstiin ja kenties poikkeamaan virkamiesten esityksestä. Tämä on samaan verrattava kuin valtuusto olisi päättänyt talousarviosta näkemättä talousarviota.
 
Palvelujen saatavuus muodostunee asukkaiden kannalta tärkeimmäksi kysymykseksi. Jo käydystä kansalaiskeskustelusta on pääteltävissä, että suuntautuminen Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Hyvinkään sairaalan tarjoamiin mahdollisuuksiin on varteenotettava vaihtoehto kansalaismielipiteessä. Sillä on merkittävä vaikutus seudun tulevaan kuntarakenteeseen ja liitosvaihtoehtoihin.
 
Käsillä olevassa selvityksessä ei ole mitenkään huomioitu sotelain tuomia uusia näköaloja mm. rahoitukseen eikä kansalaismielipiteeseen. Ennen kolmen kunnan liitokseen tähtäävää perusratkaisua selvityksen jatkamiseksi ja neuvottelujen aloittamiseksi kaupungin tulee järjestää asukkaiden kuuleminen ja julkistaa sitä varten tämä selvitys ja muu oleellinen tosiasiatieto soteasioissa.
 
Tulen tekemään työtä kansalaiskuulemisessa suuntautumiseksi HYKS alueelle Tampereen  sijasta. Se takaa parhaimmat mahdollisuudet järjestää sotepalvelut seutukunnalla. Sote- alueen määrittely ratkaisee lopullisesti  kantani kuntaliitosvaihtoehtoihin, joita on selvitettävä syvällisemmin kuin vain kolmen liitoksena.
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 

Ei kommentteja: