maanantai 9. syyskuuta 2013

Pääministeri Jyrki Katainen (kok) sai tahran takkiinsa

Pääministeri Jyrki Katainen (kok) sai tahran takkiinsa
 
 
 
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut ratkaisun niin kutsutussa Himas- asiassa. Jonkan mukaan valtioneuvoston kanslian olisi pitänyt kilpailuttaa tutkimushanke, joka tilattiin filosofi Pekka Himasen yritykseltä. Asiassa toimittiin hyvän hallinnon vastaisesti.Pääministeri johtaa valtioneuvoston kansliaa. Katainen oli asiassa poikkeuksellisen aktiivinen ja osallistui jopa keskusteluihin, joissa Himasen tutkimukselle pohjustettiin rahoitusta Sitralta, Suomen Akatemialta ja Tekesiltä.
 
Oikeuskansleri  moittii kilpailuttamatta jättämistä hankkeessa. Jonkan mukaan kansainvälisen tutkimushankkeen ”Kestävän kasvun malli” toimittaja olisi ollut perusteltua kilpailuttaa. Oikeuskansleri ei puuttunut  kanteluratkaisussaan pääministerin toimintaan. Jonkka jätti arvioimatta pääministerin roolin, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi pääministerin menettelyn eikä havainnut siinä mitään  lainvastaisuutta. Pääministeri ei tehnyt mitään lainvastaista. Asiassa esille tuulleen aineiston valossa  pääministeri Jyrki Katainen oli asiassa kuitenkin keskeinen toimija.  Katainen  vastaa  valtioneuvoston kanslian toiminnasta ja myös siitä, ettei valtioneuvoston kanslia hoitanut kilpailutusta asiamukaisesti.
 
Oikeuskansleri toteaa, että  “vaikka kyseessä olevan hankkeen kaltaisten yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevien tutkimusten ja selvitysten hankintaan tai rahoittamiseen ei sovellettaisikaan hankintalain säännöksiä, hyvän hallinnon periaatteista seuraa, että myös tällaisten tutkimusten ja selvitysten potentiaalisia toimittajia tulee kohdella tasapuolisesti ja hankinta tai rahoittaminen tulee toteuttaa avoimuutta noudattaen. Avoimuudella toteutetaan julkisen toiminnan ja varainkäytön vastuunalaisuuden vaatimusta ja hankinnan tai rahoittamisen kilpailuttamisella edistetään osaltaan myös määrärahojen käytön tarkoituksenmukaisuutta.” Oikeuskansleri huomauttaa:, että “ selvitysten hankinnan kilpailuttamatta jättäminen on kuitenkin perusteltava, eivätkä myöskään tällaisten selvitysten hankintaan saa vaikuttaa hyvän hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaiset vaikuttimet”. 
 
 
Oikeuskansleri korostaa, että yhteiskunnallista päätöksentekoa välillisesti tukevien riippumattomien tieteellisten tutkimusten hankinnan ja rahoittamisen osalta tasapuolisuuden ja avoimuudet vaatimukset ovat poikkeuksettomat.
 
Kansalaisten silmissä koko hanke on asettunut outoon valoon ja jättää tahran myös pääministerin takkiin.
 
 
Mikko Lund
 
 

 

Ei kommentteja: