perjantai 20. syyskuuta 2013

Nyt tekemään ehdotuksia! Mitä tehtäviä olisi karsittava kunnista?

Nyt tekemään ehdotuksia! 
Mitä tehtäviä olisi  karsittava kunnista?
 
 
Valtiovarainministeriö on herännyt. Ministeriön mukaan rahat eivät riitä kunnissa kaikkien  tehtävien hoitamiseen.  Ministeriö on lähettänyt kunnille kyselyn, jossa kuntalaisilta, kunnan viranhaltijoilta ja kuntapäättäjiltä kysytään kunnan tehtävien uudistamisesta. Kyselyssä vastaajat voivat ehdottaa, mitä tehtäviä voitaisiin karsis pois ja mitä tehtäviä kunnilla tulee olla. Samalla he voivat kertoa,  voisiko järjestöjen vastuuta palvelujen järjestämisessä  kasvattaa. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kutsuu kuntapäättäjiä, viranhaltijoita ja kuntalaisia mukaan pohtimaan kuntien tehtäviä.
 
Kunnilla on nykyisin 535 lakisääteistä tehtävää ja yli tuhat velvoitetta. Eniten kuntia työllistävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan on järjestettävä muun muassa sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta, toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi, lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, kehitysvammaisten erityishuolto, vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvat palvelut, lastenvalvojalle säädetyt tehtävät, yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen, lapsen kiireellinen sijoitus, lapsen huostaanotto, sijaishuolto ja sen valvonta, lastensuojelun jälkihuolto, isyyden selvittäminen ja vahvistaminen sekä adoptioneuvonta.
 

Valtiovarainministeriön tammikuussa julkaiseman selvityksen mukaan kuntien tehtävien määrä on yli kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. Kuntien tehtävien kasvua on pidettävä yhtenä syynä kuntien talousvaikeuksiin. Valtio on antanut tehtävät, mutta ei ole huolehtinut riittävistä valtionosuuksista.

 
Yrittäjäjärjestöt ovat  halunneet aiemmin  vähentää kuntien tehtäviä. Yrittäjät ovat löytäneet kunnan työkentästä lähes 200 poistettavaksi sopivaa tehtävää. Näistä noin 70 kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Tällä sektorilla yrittäjät näkevät paljon  ulkoistamismahdollisuuksia.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselyssä kuntien sosiaali- ja terveysjohtajille ilmeni, että puolessa ulkoistaneista kunnista kustannukset ovat kasvaneet neljän viime vuoden aikana. Ulkoistaminen ei siis sellaisenaan tuo automaattisesti säästöjä.Säästöjä syntyi vain joka kymmenennessä kunnassa.

Suomessa on liikaa kuntia, mutta  hallitus on myös huomannut, että kunnilla on liian paljon tehtäviä.
 
 
Taloudellisesti tiukkoina aikoina kuntiin kohdistuu säästöpaineita. Hallitus on päättänyt keventää kuntien tehtäviä ja sitä kautta toimintamenoja tulevina vuosina miljardin euron edestä.  Kyselyssä kuntalaisia, kunnan viranhaltijoita ja päättäjiä kannustetaan tuomaan omat aloitteensa tehtävien keventämiseksi.
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mukaan kaikki tunnustavat, että kuntien tehtäväreppu on kasvanut liian raskaaksi. Sen sisältöä on päivitettävä ja uudistettava. Tähän työhön tarvitsemme kuntapalveluiden käytännön tekijöiden ja käyttäjien näkemystä. Sähköiseen webropol-kyselyyn pääsee vastaamaan valtiovarainministeriön internetsivujen ja kuntarakennemuutosten tietopankin kautta. Vastausaika päättyy 11.10.2013. Hallitus hyödyntää ehdotuksia tehdessään marraskuussa jatkolinjaukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden uudistamisesta. Ehdotuksia haetaan nyt avoimen kyselyn kautta. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää mahdollisuuttaan!
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: