perjantai 27. helmikuuta 2015

Riihimäen kaupunginjohtajan talouden kaunistelu sai nolon lopun

 
 
Riihimäen kaupunginjohtajan talouden kaunistelu sai nolon lopun
 
 
 
Riihimäen kaupunginjohtaja on vuosia kaunistellut kaupungin  taloudellista tilannetta. Riihimäen kaupungilla  menee hyvin. Tämä mantra sai taas kovan kolauksen, kun Hämeenlinnan hallinto- oikeus kumosi  Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä. Hallinto- oikeuden mukaan Riihimäen kaupungin  tilinpäätöksen  2012 ei ole katsottava antavan kuntalain 68 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla  oikeita ja riittäviä tietoja kunnan toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kaupunginvaltuuston päätös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä on lainvastainen.
 
 
 
Totesin valituksessani. että  tilinpäätös on laadittu lainvastaisesti poistojärjestelmää soveltaen ja hyvän kirjanpito- ja tarkastustavan vastaisesti. Kirjanpitolautakunnan  kuntajaoston mukaan   ”jos poistojen keskimääräinen taso  olennaisesti poikkeaa poistonalaisten pysyvien vastaavien hyödykkeiden  investointitasosta, on kunnan esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto poikkeaman määrästä ja annettava selvitys erotuksen pääasiallisista syistä ja selvitys poistosuunnitelman tarkastamisesta siten, että keskimääräinen poistotaso vastaisi paremmin investointitasoa.”
 
Riihimäen kaupunki laiminlyö kuntajaoston määräyksen eikä anna selvitystä erotuksen pääasiallisista syistä eikä selvitystä poistosuunnitelman tarkastamisesta siten, että keskimääräinen poistotaso vastaisi paremmin investointitasoa.
 
Tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa on ollut selvitys keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien vastaavuudesta. Poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien  omahankintamenojen erotus on ollut merkittävä. Liitetiedoissa tämä on todettu vain yleisellä tasolla. Liitetiedoissa ei ole esitetty  poistojen ja investointien olennaisesta poikkeamasta huolimatta selvitystä poistojen mahdollisesta tarkistamistarpeesta.
 
Muutetun poistosuunnitelman käyttäminen tilinpäätöksessä on merkinnyt poistojen määrän alenemista ja osaltaan johtanut keskimääräisten suunnitelmanmukaisten poistojen ja ja keskimääräisten poistonalaisten investointien merkittävään erotukseen.  Asiassa ei ole varovaisuuden periaate huomioon ottaen osoitettu, että hyödykkeiden taloudelliset pitoajat  ovat tosiasiassa olennaisesti muuttuneet. Tilinpäätöksen ei ole katsottava antavan kuntalain 68 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla  oikeita ja riittäviä tietoja kunnan toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kaupunginvaltuuston päätös tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä on lainvastainen.
 
 
 
Mitä Hämeenlinnan hallinto- oikeuden päätöksestä sitten on ajateltava?
 
Ensinnäkin päätöksestä seuraa tilinpäätösten korjaamistarve vuoden 2012 tilinpäätöksestä vuoteen 2013 saakka. Riihimäki saa pällistellä päätöksensä kanssa ja korjata  tilinpitonsa lain vaatimusten mukaiseksi.
 
Eikö jo nyt olisi aika Riihimäen kaupungin  luottamushenkilöiden lopettaa sokea luottamus kaupunginjohtajaan?  Hallinto- oikeus ja KHO ovat  kumonneet muitakin  Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksiä.
 
Kaupunginjohtaja ei kykene ja osaa tasapainottaa kriisiyttämäänsä kaupungin taloutta. Tasapainotustoimet ovat tähän asti olleet tuloksettomia. Kaupungin taloudellinen asema on katastrofaalinen.
 
Huolestuttavaa on, että kaupunginjohtajalta ei suju yhteistyö kaupungin henkilöstön eikä ympäröivien kuntien kanssa.
 
Kuinka kauan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto seuraavat voimattomana sivusta Riihimäen kaupungin  kriisiytymistä?
 
Mitä tekee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tommi Räty? Tässä ei nyt auta hymyily ja nyökyttely joka suuntaan. Nyt tarvitaan luottamushenkilöiltä  johtajuutta.
 
 
 
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: