maanantai 26. tammikuuta 2015

Olisikohan seuraavan hallituksen syytä saneerata hallintoa?

Olisikohan seuraavan  hallituksen syytä saneerata ja  virtaviivaistaa hallintoa?
 
 
 
Suomessa on paljon puhuttu turhan hallinnon ja säätelyn vähentämisestä.Puhetta on ollut, mutta tulosta ei ole syntynyt.  Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen  mukaan erilaisista toiminnoista koostuva ns. hallinnollinen taakka on yli neljä miljardia euroa vuodessa. Katsomalla muihin pohjoismaihin valkenee, että tässä on selvä säästöpaikka. Ryhtymällä toimeen hallinnosta  voidaan helposti repiä muutaman miljardin säästöt. Mikä tässä asiassa oikein pitelee?
 
 
Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n arvion mukaan tämä  hallinnosta aiheutuva kustannus- ja hallintokuorma osuu kipeimmin pk-yrityksiin. Valtiovalta on tunnustanut ongelman, mutta erilaiset toimintaohjelmat eivät ole tuottaneet tulosta.
EK kehottaa ottamaan mallia muista pohjoismaista. Tanskan hallitus vähentää hallinnollista taakkaa joka vuosi kahdella miljardilla kruunulla vuoteen 2020 asti. Norjan hallitus yksinkertaistaa lainsäädäntöä 15 miljardilla kruunulla vuoteen 2017 mennessä. Siinä esimerkit, mitä täälläkin olisi aihetta tehdä.
Byrokratia aiheuttaa ihmisille ja yrityksille  kohtuuttomia kuluja ja kustannuksia.  Maaseudun Tulevaisuus uutisoi (12.1) kuinka teurastamo maksaa 16 000 euroa kuukaudessa lihantarkastusmaksuja. Yrityksen liikevaihto on runsas kaksi miljoonaa euroa, ja se teurastaa vuodessa noin miljoona kiloa.
EU-asetus edellyttää, että lihantarkastus on maksullista ja laskun on katettava kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kulut. Teurastamolle lihantarkastuksesta koituva maksu perustuu sen valtiolle aiheuttamiin kustannuksiin, ei pelkästään tarkastavan eläinlääkärin työtunteihin.
On selvää, että  tarkastusmaksu on kohtuuton. Vastaavia esimerkkejä löytyy helposti muitakin.
 
Valtionhallinnon tehottomuuden yksi lähde on huono johtaminen. Ministeriöiden virkajohto  on vain keskitasoa. Johtaminen ei usenkaan vastaa koulutettujen asiantuntijoiden vaateita. Toinen juttu on se, että poliittiset puolueet eivät kykene rekrytoimaan
ministeriöihin  osaavia ministereitä, jotka jotakin ymmärtäisivät hallinnosta ja johtamisesta. Näillä eväillä ei luonnollisesti synny  tuloksia.
 
 
Valtiontalous on kriisissä. Tulot eivät riitä menoihin. Jotakin on tehtävä. Hallinnon aiheuttama kuorma ja kustannus on kansalaisille kohtuuton. Olisiko seuraavan hallituksen syytä tarttua hallinnon saneeraamiseen tosi toimin?
 
 
Mikko Lund
 
 
 

 

Ei kommentteja: