keskiviikko 21. elokuuta 2013

Sanasekoilu höntittää kaupunkilaisia ja valtuutettujakin

Sanasekoilu  höntittää  kaupunkilaisia ja valtuutettujakin
Riihimäen  maanantain valtuustossa mielenkiintoisin asia oli kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen. Siinä oli kyseessä tarkoituksellinen sanasekoilu. Siinä kirjoitettiin uusia sääntöjä  ja pelattiin laatikkoleikkejä. Sen tarkoitus oli höntittää.  Jo asiakohdan lukeminen  kaupunginvaltuuston listalta oli työtä ja hikeä vaativa ponnistus. Mutta jokainen, joka jaksoi lukea asian, saattoi saada mieleensä epäilyn siitä, että  asian tarkoitus oli hämätä kaupunkilaisia ja valtuutettuja. Käsittelyn todellista tarkoitusta ei paljastettu.
Kaupungin elinvoimaisuuden haasteet liittyvät kuntauudistukseen, talouden tasapainottamiseen ja johtamiseen. Nämä asiat olivat käytännöllisesti katsoen sivuutettu asian käsittelyssä johtamisjärjestelmää  lukuun  ottamatta. Johtamisjärjestelmää tarkasteltiin teknisesti, laatikko- ja organisaatioleikkinä.  Itse johtamiseen ei kuitenkaan puututtu. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että kaupungintalolla  tapellaan. Jos ei suoranaisesti  verissä päin, niin ainakin henkisiä vammoja aiheuttaen.
Tosiasia on, että Riihimäen kaupungin taloutta ei ole saatu tasapainoon, vaikka julkilausutusti tavoitteena on ollut tasapainottaminen. Koko viime valtuustokausi puhuttiin tasapainottamisesta. Velkaantuminen lisääntyi. Vuoden 2012 tilinpäätös kertoo lainakannaksi 102 miljoonaa ja n. 3500 euroa / asukas. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus,  jotka keskeisesti vastaavat kaupungin  talouden hoidosta, eivät ole pystyneet  tasapainottamiseen ja velkaantumisen pysäyttämiseen.Kaupunki kantaa kestämätöntä velkalastia 15. eniten velkaantuneen kunnan joukossa. Kaupunki on vahvasti matkalla kriisikunnaksi. Ensimmäiseksi heikkenee tulot, maan hallitus on päättänyt kuntien valtionosuuksien vähentämisestä. Verotulot vähenevät taloustaantuman johdosta. Tähän kunnan on pakko reagoida ottamalla lisää velkaa. Kun lainanotto kasvaa, omavaraisuusaste heikkenee. Se kiihdyttää alijäämän kertymistä. Kun alijäämää ja velkaa kertyy riittävästi, kunta on kriisikunta.Riihimäki ei ole kyennyt tarvittavaan uudelleenarviointiin. Virka- ja luottamushenkilöiden enemmistö on jämähtänyt oman erinomaisuutensa vangiksi. Erityisesti on puuttunut tulevaisuuden  johtamista. Kuntauudistus olisi ollut mahdollisuus, mutta ajelehtiminen ilman omaa tahtoa ei tuo mahdollista parasta tulosta. Hausjärven ja Lopen kimppa ei tule  parantamaan taloutta eikä se muodosta elinvoimaista kuntaa.
Erikoissairaanhoidon ongelmat haastavat uudelleenarviointiin. Ne eivät hoidu Hämeenlinnan kaupungin johdolla. Tämä tulisi kiihkottomasti kyetä myöntämään.  Hämeenlinnan sairaanhoitopiirin alijäämät ovat nousemassa 24 miljoonaan eikä siltä linjalta löydy ratkaisua. Erikoissairaanhoidon tulisi suuntautua Riihimäen seudulla yhteistyöhön Hyvinkään sairaalan ja Hussin kanssa. Se merkitsisi  myös parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista. Se olisi myös kaupunkilaisille lähellä oleva ratkaisu. Hämeenlinna ja Tampere eivät sitä ole.
Nyt tarvitaan johtajuutta, joka keskittyy olennaiseen. Näpertely laatikkoleikeissä ei auta. Se on huonoa johtamista. Syksyn päähuomion vaatii talouden tasapainotus ja elinvoimaisen kuntauudistuksen toteuttaminen. Veronkorotusta  pukkaa. Leikkauksiltakaan voi tuskin välttyä. En usko, että johtamisjärjestelmän tarkastelusta on  apua  Riihimäen tautiin. Toki nyt voidaan tiukemmin perätä  Riihimäen  kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokaselta  vastauksia  asiallisesti  talouden tasapainottamiseen  ja onnistuneen kuntauudistuksen toteuttamiseen. Kaupunginhallitus joutuu tyytymään siihen laihaan keitokseen, joka virkamiehiltä  kaupunginjohtajan johdolla valmistuu. 
Mikko Lund

Ei kommentteja: