maanantai 17. kesäkuuta 2013

Kunnille tulee asettaa velkakatto

Kunnille tulee asettaa velkakatto
 
 
Kuntien velkaantuminen on niin vakava asia, että yhtään keinoa velkaantumisen pysäyttämiseksi ei tule torjua. Velat on aina maksettava. Ylivelkaantuminen johtaa investointikyvyttömyyteen ja talouden hallinnan menettämiseen. Ja kun nykypolvi ei kykene velkaa maksamaan, velka siirtyy tulevien  sukupolvien maksettavaksi. Meidän poliittiset  synnit siirtyvät  tulevien sukupolvien maksettavaksi.
 
Kunnallispolitiikan tulee olla suunnitelmallista ja kestävää.Tulojen ja menojen tasapaino on tavoiteltavaa. Velkaantumista ei pidä tieten tahtoen lisätä.  Investointipolitiikkaa voidaan harjoittaa vain vuosikatteen liikkumarajan puitteissa. Muuten edessä on jatkuva velkaantuminen.
 
Valtion tulisi asettaa kunnille  velkakatto ja riittävät sanktiot sen ylittämisestä, sillä kunnallishallinto ei näytä kykenevän kestävän politiikan harjoittamiseen. Kuntalain uudistamisen yhteydessä tulee säätää velkakatosta. Kuntien on vaikea itse päättää ja sopia riittävän vaikuttavista toimista talouden tasapainottamiseksi.
 
Esimerkiksi Riihimäellä puhuttiin koko viime valtuustokausi talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen pysäyttämisestä. Velkaantuminen on kuitenkin kasvanut  varsin tasaista vauhtia. Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan kaupungin velka oli n. 57 miljoonaa ja n. 2000 euroa/ asukas. Vuoden 2012 tilinpäätös kertoo lainakannaksi 102 miljoonaa ja n. 3500 euroa / asukas. Kaupunginhallitus,  joka keskeisesti vastaa kaupungin  talouden hoidosta, ei ole pystynyt  tasapainottamiseen ja velkaantumisen pysäyttämiseen. Ja enpä usko tällaista ihmettä tapahtuvan Riihimäellä.
 
Virkamiehiä ja luottamushenkilöitä vastaan  pitäisi nostaa kanne edesvastuuttomasta ja huonosta  taloudenhoidosta, mutta siinä ongelma olisi todisteiden saamisessa ja esittämisessä. Poliisin ja oikeuslaitoksen ammattitaito ei myöskään riittäisi selvittämään näin erikoista kysymystä.
 
Luottomarginaalin ja takauskustannusten nousu on varmaa. Yhteisen varainhankinnan järjestelmän puskureita vaaditaan vahvistettavaksi EU:n pankkidirektiivillä! Vertailu lainamäärä suhteessa kuntien varsinaisiin tuloihin n. 32 miljardia  kertoo, että kuntien tehtäviä on pakko rahoittaa jatkossa velkaa velan päälle -menetelmällä ja lainakustannukset ovat nousupaineessa. Halvan rahan aika on päättymässä. Ja kunnat uhkaavat velkaantua edelleen.
 
Yksi ilmeinen syy  velkaantumiseen on se, että valtio on siirtänyt kunnille tehtäviä, mutta ei ole huolehtinut vastaavasta riittävistä valtionosuuksista. Valtiovarainministeriön tammikuussa julkaiseman selvityksen mukaan kunnilla oli viime vuonna jo 535 lakisääteistä tehtävää. Määrä on yli kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. Enää ei voida ajatella, että lisätään valtionosuuksia. Valtion velka on lähes 100 miljardia ja tämänkin hallituksen aikana on velkaannuttu joka vuosi lisään.
 
Järkevää on käydä tehtävät läpi ja arvioida, mitä niistä voidaan jättää hoitamatta ja mitä siirtää pois muiden vastuulle.
 
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: