maanantai 15. joulukuuta 2014

Voitaako kansanvalta virkavallan?

Voittaako kansanvalta?
 

Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää  tänään  maanantaina 15.12  Räätykänmäen asemakaavamuutoksesta. Kaupunginhallitus niukalla enemmistöllä esittää puiston rakentamista asumiskäyttöön. Asia on jälleen kerran valmisteltu heikosti. Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat  vastustivat heikon esityksen hyväksymistä. Kokoomuksen, keskustan ja kristillisten edustajat kannattivat asemakaavan hyväksymistä virkamiesten  esityksen mukaisesti.

Asemakaavaa ei pitäisi hyväksyä, sillä Riihimäellä laaditaan parhaillaan yleiskaavaa, Yleiskaavaan laaditaan vihersuunnitelma, Se pitää sisällään puistojen ja muiden viheralueiden inventoinnin. Ristiriitaisuuksien  estämiseksi asemakaavaa ei kannata hyväksyä ennen kuin yleiskaava on hyväksytty.

Räätykänmäki on pohjavesien muodostumisaluetta. Alueella joudutaan ottamaan huomioon rakentamista säätelevät määräykset. Riihimäellä tehdään parhaillaan pohjavesien suojelusuunnitelmaa, jossa pelätään Räätykänmäestä tulevan riskin pohjavedelle. Ympäristölautakunta esitti  kaavan erillismääräyksiin kieltoa energiakaivon rakentamiseen.Terveysvalvonnan johtaja esitti, ettei Räätykänmäkeen tule osoittaa rakentamista.

Ympäristölautakunta totesi  kaupungin tiivistämistä tutkittavan yleiskaavan yhteydessä. Perusteltua lautakunnan mielestä on, että kaupunkirakenteen tiivistämistä koskevia asemakaavahankkeita ei viedä eteenpäin ennen kuin asia on selvitetty yleiskaavatyön yhteydessä.

Riihimäki mainostaa itseään hyvänä paikkana asua ja elää. Ympäristöstrategiassa kaupunki on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä, ekologista kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi valtuusto on luvannut päätöksissään edistää lasten ja nuorten etua ja hyvää.

Kiistattomasti Räätykänmäen asemakaavamuutos 2 toimii näitä periaatteita vastaan.

Espoon kaupungin koulumetsäkyselyssä todettiin, että kaavoituksessa tulee huolehtia siitä, että koulujen ja päiväkotien lähellä on riittävän kokoinen metsäalue. Pohja hyvälle luontosuhteelle syntyy lapsena.  

Em. viitaten olen sitä mieltä,että  Räätykänmäen asemaskaavamuutos tulee hylätä .Mikko Lund
Ei kommentteja: