maanantai 8. joulukuuta 2014

Kaikista toimista huolimatta velkaantuminen lisääntyy

Kaikista toimista huolimatta velkaantuminen lisääntyy
Kuntien velka on kuin syöpä
 
 
 
Yksittäisenä esimerkkinä kunnan nopeasta velkaantumisesta ja päätymisestä ylivelkaantuneeksi ja investointikyvyttömäksi kaupungiksi  on Riihimäki. Kysymys on väärästä politiikasta ja virkatoimin-nasta.
Esimerkiksi vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan velkaa oli vain 39,5 miljoonaa euroa. Velka kasvoi nopeasti ja suorastaan hallitsemattomasti. Vuonna 2007 kaupunki velkaantui edelliseen vuoteen verrattuna 18 miljoonaa euroa. Vuonna 2009  velkaa oli 97,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 saavutetaan jo 120,2 miljoonaa euroa. Ja velkaantuminen jatkuu edelleen, kun kaupunginjohtajalta ja kaupunginhallitukselta ei irtoa korjaavia toimenpiteitä.Korjaavien toimien osoittamisen vaikeutta kuvaa se, että velkamäärä on yhtä suuri kuin on enimmillään verotulot. Yhden vuoden verotulot on toisin sanoen syöty etukäteen.
 
 
Riihimäen kaupunginhallitus nimesi  2.3.2009 tulevaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma. Toimikunnalta kului paljon tupakkaa ja aikaa, mutta tulokset muodostuivat lähinnä kosmeettisiksi. Kaupunginhallituksen esityksen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti käyttömenojen pienentämisestä  1,6 miljoonaa euroa ja investointimenoja 1 miljoonaa euroa.
 
Tehdyt toimet jäivät täysin riittämättömiksi. Vuoden 2009 tilinpäätös oli 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lainakanta kasvoi edelleen voimakkaasti 15 miljoonaa eurolla. Vuosikate oli vain 3,7 miljoonaa euroa.
 
Vuonna 2012 lainakanta oli vuoden alussa 102, 6 miljoonaa euroa, mutta vuoden lopussa 115,6 miljoonaa euroa. Jatkuvasta velan vähentämisen puheesta huolimatta velkaantuminen on jatkuvasti lisääntynyt.  Ensi vuonna päädytään velan määrässä 120,9 miljoonaa euroon (4072 euroa /asukas), jos kaupunginvaltuusto hyväksyy  budjetin esitetyssä muodossa.
 
Suurin syyllinen velkaantumiseen on kaupunginjohtaja esityksineen. Jos talouden tasapainottaminen olisi tavoitteena tulevassa vuoden 2015 talousarviossa ei olisi varaa uusiin investointeihin 8,8 miljoonaa euroa eikä virkojen perustamiseen 29 virkaa tai tointa 1 miljoona euroa kuluineen. Tämä kaikki tapahtuu velan ottamista  lisäämällä.
 
Milloin kaupunginjohtaja tekee esityksen toimenpiteiksi, joilla kriisitalouden purku todella aloitetaan?
Kaupunginhallitus päättänyt 17.11.2014  asettaa toimikunnan (taloustoimikunta) valmistelemaan kaupunginhallitukselle 30.4.2015 mennessä esityksen tarvittavista toimenpiteistä kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuosina 2015 - 2017. Kaupunginhallitus päätti, että taloustoimikunnan jäseniksi nimetään viiden suurimman valtuustoryhmän edustajat, joista yksi toimikunnan puheenjohtajaksi sekä kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja kehittämispäällikkö.
Päätös osoittaa, että hätä on kädessä, löysät on housuissa,  mutta tarvittavia toimenpiteitä ei uskalleta vieläkään  esittää. Toimenpiteitä siirretään vain tulevaisuuteen.
 
Poliittinen kontrolli ei toimi tai se ei kykene hoitamaan rooliaan ja tehtäväänsä.
 
Milloin tarkastuslautakunta käyttää kaupunginjohtajasta  riippumatonta asemaansa ja  tekee esityksen, jossa kuvataan numeroilla tosiasiallinen kriisitalouden ja rahoituskyvyn tila?
 
 
Mikko Lund 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: