maanantai 10. marraskuuta 2014

Ylivelkaantumista ei korjata ottamalla velkaa jatkuvasti lisään

Ylivelkaantumista ei korjata ottamalla velkaa jatkuvasti lisään
 
 
 
 
Riihimäen Osavuosikatsaus II/2014  osoittaa, että toimenpiteet talouden kääntämiseksi   ovat olleet  todella vähissä ja se, mitä tähän mennessä on yritetty, on valunut täysin hukkaan. Tauti on ylivelkaantuminen, johon ei ole kyetty  puuttumaan. Velkaa on 119, 6 miljoonaa euroa(4.052 euroa / asukas.) Konsernivelat  ovat melkein yhtä suuret.  Itse asiassa kaupunki on samalla investointikyvytön. Mutta niin kauan kuin investointeja  tehdään, samalla väistämättömästi  velkaannutaan lisää. Velkaantumisen  pysäyttäminen on välttämätöntä ja se on aloitettava investointien vähentämisestä.
 
 
Riihimäen tilanne on laajemminkin huolestuttava. Työttömyysaste on syyskuussa 11,6 ja se on prosentin korkeampi kuin vuosi sitten. Elinkeinoelämän näkymät ovat todella heikot ja sen takia työttömyyden huippulukua ei ole vielä saavutettu. Mutta sosiaaliset ongelmat ja kustannukset  kasvavat  varmasti.
 
Toimintamenot kasvavat 2,5 % ja tulot  laskevat yhden prosentin. Toimintamenot tulevat ylittymään 1,4 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta  Toimintakate ylittyy enemmän kuin kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymällä talouden tasapainottamisen toimeenpano- ohjelmalla on saatu aikaan säästöä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot tulevat ylittymään 0,7  miljoonaa euroa. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden, toimeentulotukimenojen ja terveydenhuollon menojen ylittymisestä.
 
Riihimäen olisi pitänyt   jo edellisellä valtuustokaudella harjoittaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja tuloksellisempaa elinkeinopolitiikkaa. Täällähän jouduttiin todistamaan sitäkin, että kaupungissa ei saanut edes suunnitella työvoimapolitiikkaa. Kaupunginhallitus lopetti asiaa varten asetetun toimikunnan työn. Nyt on jo vuosia maksettu  työttömyyden aiheuttamaa kustannuskuormaa. Kymmenen vuotta on vuosittain maksettu yli miljoona euroa  työmarkkinatuen kuntaosuutta, toimeentulotukea yli 3 miljoonaa vuodessa jne. Mutta näitä joudutaan maksamaan jatkossakin, ellei riittävästi kiinnitetä huomiota työllisyyspolitiikan toteuttamiseen.
 
 
Vuoden 2014  talousarviossa verotulojen on arvioitu kasvavan 4 %  viime vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu veroprosentin korotuksesta. Kolmatta vuotta jatkuva taloustaantuma tulee ensi vuonna pudottamaan verotuloja. Valtionosuudet vähenevät  vuoden 2012 tasosta noin 7 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä. Näistä tosiasioista seuraa, että menot tulevat olemaan  tulevaisuudessa tuloja suuremmat.
 
 
Tämän vuoden tilinpäätöksen  pelastaa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän purkamisen satunnainen tulo 7,8 miljoonaa euroa. Kaupungin virallinen tilinpäätös tulee olemaan noin 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ilman ammattikoulujärjestelyä tilinpäätös tulisi olemaan 0,6 miljoonaa alijäämäinen. Jatkossa kaupungilla ei ole odotettavissa satunnaista tuloa, sillä omaisuus on maaomaisuutta lukuun ottamatta myyty.
 
Kaupungin tunnusluvut mm.  kassan kuivuminen, kertovat vakavasta rahoitusaseman horjumisesta.  Se on pakottanut paniikinomaisiin säästöihin ja taseomaisuuden myyntiponnistuksiin. Näillä tavoitelluilla säästöillä ei ole onnistunut talouden tasapainottaminen, mutta ei myöskään rahoitusaseman vakauttaminen. Mm. Allinnan ja Riihisalon mahdolliset myynnit eivät ole pisaraa suurempia täytteitä  uppoavan rahoitusaseman valtameressä.
 
Rahoitusaseman kannalta tilanne on todella kehno, niin kehno, ettei normaalin taloussuunnittelukauden aikana kaupungin velanhoidon ja rahoitusaseman tasapainoa saada aikaan. On syntymässä tilanne, jossa ns. syömävelkakierre on edessä.
Nyt tarvittaisiin kahden valtuustokauden erillinen rahoituksen vakauttamisohjelma. Valtuustoryhmien tulee sitoutua talouden saneeraamiseen, joka merkitsee puuttumista  palvelutasoon  ja jolla on vaikutuksia virka- ja toimihenkilötasoon. Toimenpiteet on tehtävä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 
Onko velkaantumisen pysäyttäminen tai lyhentäminen mahdollista?  Ei se ole ainakaan kovin uskottavaa. Esimerkiksi kuluvan vuoden verotuloiksi on arvioitu  118 miljoonaa, velkaa on enemmän. Yhden vuoden tulot on syöty etukäteen. Konsernitalouksien velan siirtyminen  kaupungin rahoituksen varaan on suuri riski. Rahoitusmenojen osuus on “pankinjohtajan otto- oikeutta” ja johtaa enenevässä määrin palvelu- ja henkilökustannusten leikkaamiseen. Tasapainotusta ei kerta kaikkiaan voi rakentaa kasvavien tulojen varaan  eikä taseessa ole myytävää. Talouden tasapainon saavuttaminen  on aika mahdoton ja ainakin yhden vuosikymmenen projekti. Lisäksi yli valtuustokausien on mahdoton rakentaa yhteistä poliittista  konsensusta.
 
 
 
Edessä on tarkan euron aika. Nyt ei enää riitä ajelehtiminen yleisen kehityksen virrassa. . On vakavasti ryhdyttävä suunnittelemaan  talouden tasapainottamista. Tulen kysymään tänään kaupunginvaltuustossa  mm.:  Mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä talouden tasapainottamiseksi?
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: