perjantai 21. marraskuuta 2014

Vähän soteratkaisusta - malli ei ole ongelmaton

Vähän soteratkaisusta
Sote- malli ei ole ongelmaton

Perustuslaillinen ongelma: Rahoitusvastuu vailla päätösvaltaa rahojen käyttämisestä
on iso ongelma

 
Hallituksen on pakko saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus valmiiksi. Hallituksen on  saatava vihdoin jotakin konkreettista näyttöä toiminnastaan. Edessä on eduskuntavaalit ja  kansalaiset kysyvät kaikesta. Valmista pitäisi tulla. Mallissa on  perustuslaillisia ongelmia. Niitä ratkoo  eduskunnan perustuslakivaliokunta. Suuri kysymys on kunnallisen itsehallinnon takaaminen ja toisaalta kansalaisten oikeudet tasa-arvoisiin palveluihin. Hallintomalli ei poista  perustuslaillista ongelmaa. Kuntien tehtävistä on säädettävä lailla, ja vaatimus koskee myös kuntayhtymiä. Peruskunnille jää rahoitusvastuu, mutta varsinkin pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Kunnat menettävät päätösvallan noin 50 prosentin osuuteen budjetistaan. Näin merkittävää budjettivallan leikkausta on vaikea sovittaa yhteen perustuslain takaaman kunnallisen itsehallinnon kanssa. Rahoitusvastuu vailla päätösvaltaa rahojen käyttämisestä on iso perustuslaillinen ongelma.
 
 
Lakiuudistusta pohtinut työryhmä pääsi vihdoin sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantovastuun siirtämisestä kunnilta kuntayhtymille. Liikahdus on tärkeä osa toimivan hallinnon rakentamisessa. Päämalli on, että palvelujen tuottamisvastuu on enintään 19 kuntayhtymällä.Uudistuksen pääpiirteisiin kuuluu, että viisi sote-aluetta päättävät kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Kuntayhtymiä voi olla vähemmänkin kuin 19. Nykyisiä sairaanhoitopiirejä on 20. Mahdolliseksi on joidenkin palveluiden osalta tulossa myös jo kuopatuksi luultu isäntäkuntamalli, mikäli asianosaiset kunnat näin sopivat. Työryhmän esityksen mukaan tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä vastaa kaikista palveluista perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon palveluihin ja sosiaalipalveluihin. Kuntayhtymien ei kuitenkaan tarvitse itse tuottaa kaikkia palveluita. Tuottamisalueiden rajojen piirtäminenkään ei ole vielä valmis. Vastuu palveluiden tuotannosta ja ulkoa ostamisesta on kuntayhtymillä. Yksityisten terveyspalveluiden tuottajien rooli ei merkittävästi muutu.
 
Uudistuksen merkittävin vääntö on rakentaa toimiva ja tehokas rahoitusmalli.
 
 
 
Mikko  Lund

Ei kommentteja: