perjantai 17. helmikuuta 2017

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus toteuttaa sotea laput silmillä ja säkki päässä!

Pääministeri Juha Sipilän (kesk)  hallitus toteuttaa sotea laput silmillä ja  säkki päässä!

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toteuttaa maakunta- ja soteuudistusta laput silmillä, säkki päässä. Hankkeessa ei ole riittävästi arvioitu ja tutkittu hankeen  perustuslainmukaisuutta  eikä  vaikutuksia kansalaisten näkökulmasta. Se on havaittavasti laiminlyöty.

Tämän takia olen  pyytänyt valtioneuvoston oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä ja perustuslakivalokuntaa tutkimaan maakunta- ja  sotehankkeen perustuslainmukaisuutta ja ennen muuta hallinnon aloitettua toimintaa ennen lakien voimaan saattamista.  

Sipilän hallitus on totetuttamassa maakuntavaalit; kaikista muista vaaleista kansalaisten äänioikeudesta on perustuslaissa säädös. Maakuntavaaleista ei ole.
  
Tämä lainlyönti  panee epäilemään, että koko maakunta- ja soteratkaisua  ei ole riittävästi tutkittu lainvalmistelun pohjaksi perustuslain näkökulmasta.
                                                                                                                                                                                                     
Oikeusvaltion näkökulmasta on aiheellista kysyä, missä säädöksessä ja millä mandaatilla  hallitus  valtuuttaa  hallinnon valmistelemaan ja toteuttamaan näitä hankkeita. Maassa on pari vuotta valmisteltu ao. hankkeita, mutta niistä ei ole yhtään lakia tai perustuslain säädöstä tuotu eduskunnan ratkaistavaksi. Suuri virkamiesarmeija on puuhastellut hankkeiden kimpussa. Työaikaa ja verovaroja on kulutettu pelkän hallitusohjelman tai ministeriöiden johtavien virkamiesten ohjeistuksen mukaan. 

Mistä  tässä on oikeasti  kysymys?

Onko tämä sitä Suomeen rantautunutta ja hallintoon pesiytynyttä  trumpilaisuutta?  Maakunta- ja sotehallintoa vasta ideoidaan ja hanketta johtava   alivaltiosihteeri kehoittaa lakiluonnosten mukasisiin toimiin hallinnossa. Epäilyt hankkeen perustuslainmukaisuudesta ei tunnu hallitusta eikä virkakuntaa liikuttavan. Huolestuttavaa on, että legaliteetti-periaate on  tietoisesti sivuutettu oikeusvaltion hallinnossa.

Maakunta- ja sote -uudistuksen suunnitelmat poikkeavat perinteisestä lainvalmistelusta ja antavat vakavan aiheen epäillä arveluttavan hallintokulttuurin  pesiytymistä tulleen hallintoomme.Hankkeessa voi epäillä perustuslain säädösten huomiotta jättämistä jo esillä olleiden lakiluonnosten perusteella.
Laajat virkatoimet eri tasoilla hallinnossa edustavat poikkeuksellista hallintokulttuuria. Niiden lainmukaisuus perustuslain taustaa vasten näyttää hyvin kyseenalaiselta.


Mikko Lund

Ei kommentteja: