perjantai 15. huhtikuuta 2016

Mitä tahansa toimintaa Riihimäellä vähän tarkemmin tutkitaan, niin laiminlyöntejä paljastuu

Mitä tahansa toimintaa  Riihimäellä vähän tarkemmin perataan, niin laiminlyöntejä ja jopa ihan laittomuutta paljastuu
Kaupunginvaltuutettuna olen ikäväkseni huomannut, että mitä tahansa toimintaa Riihimäellä tarkemmin tutkii, niin laiminlyöntejähän sieltä paljastuu  tai jopa ihan laittomuutta. Erikoista on, että tällaisia asioita ihmettelevät jopa ulkopuoliset.  Vaikka kaupunkilaiset ovat tyytymättömiä niin harvemmin heidän kritiikkinsä tavoittaa suoranaista lakien vastaisuutta. 

Blogisti Saku Timonen kirjoitti  5.4.2016 "Turvas kelkassa istuu..."  Aamuposti  kirjoitti asiasta 13.4. 2016. Timonen kirjoittaa blogissaan, että Riihimäellä on varmaan ihan vilpittömässä
mielessä tehty kaksi valtuustoaloitetta, jotka tekijöidensä mielestä on työllistämistä. Mutta Timosen mukaan kyseessä ei ole työllistäminen, vaan ehdotuksessa rikotaan  lakia ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita.

Lisäksi on mahdollista, että lakia on rikottu jo vuosia Riihikodissa ja Rentukassa. Asialla ovat aloitteineen olleet Kirsti Leskenmaa (sd) ja Juha Ranta (ps). He ovat ehdottaneet pitkäaikais-
työttömille tarjottavaa mahdollisuutta toimia yksinäisten ja turvattomien vanhusten apuna. Ajatus on ollut aloitteen tehneillä hyvä, mutta tekijät eivät ole tutkineet ja selvittäneet lakeja.

Saku Timonen osoittaa asiantuntevasti ja yksityiskohtaisesti, että suunniteltu toiminta rikkoo lakia monessakin kohdin. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n
2. momentissa kielletään, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö  on antanut
31.12.2014 kunnille ohjeen. Kuntouttavaa työtoimintaa ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava
työtoiminta ei ole työllistämistä, se on sosiaalipalvelua ja viimesijaisen sosiaalipalvelun muoto.

Tätä ei Riihimäellä vieläkään ymmärretä. Saku Timonen on toiminut mm. sosiaalityöntekijänä ja tuntee tämän lainsäädännön. Riihimäellä on todellista tarvetta uudelleenarviointiin.

Nyt kun kaupunkiin ollaan valitsemassa uutta kaupunginjohtajaa on enemmänkin kuin perusteltua edellyttää uudelta kaupunginjohtajalta Suomen lain tuntemista ja kunnioittamista.
Riihimäen kaupungin  on aika lopettaa  sangen yleinen lain kiertäminen ja jopa  rikkominen. Perusteltua on edellyttää kaupunginjohtajalta hyvän hallinnon osaamista ja oikeusvarmuuden vaalimista.


Mikko Lund
Ei kommentteja: