maanantai 27. huhtikuuta 2015

Riihimäellä luontoarvot sivuutetaan

Riihimäellä luontoarvot sivuutetaan kaavoituksen ja asuntotuotannon nimissä
 
 
Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina (27.4.2015) päättämään asemakaavahankkeista, joita perustellaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja asuntotuotannon nimissä. Kaupungin virkamiesbyrokraateilta on taas kerran jäänyt levy päälle, joka on tuonut sokeuden  huomata, että  toimenpiteitä luontoon ei voida perustella yleisellä edulla. Sellainen perustelu jää  aivopieruksi eikä edusta kokonaisvaltaista, rationaalista  ajattelua. Yleiseen etuun kuuluvaksi luetaan jo tänään myös luonto- ja viherarvojen huomioon ottaminen. Lisäksi kaupunginvaltuusto Riihimäellä on hyväksynyt  ympäristöstrategian, joka edellyttää metsäluonnon ja ympäristön arvojen ottamista huomioon.
 
Tienhaaran Y- tontti, sopimus tontin varaamisesta Riihimäen Kotikulma Oy:lle  Uramosta ja Linja- autoaseman asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos kertovat yksityiskohtaisesti  sokeasta tunkeutumisesta luontoon, luontoarvojen sivuuttamisesta sekä ympäristön unohtamisesta. Linja- autoaseman asemakaavan muutos koskee rakennusperinnön ja – ympäristön kunnioituksen puutetta. Myös Sako OY:n asemakaavan ja tonttijaon muutos laajenee viheralueelle.
 
Näillä ja monilla muilla  asemakaavahankkeilla  ja niiden  kiirehtimisellä  pyrittänee estämään ja vaikeuttamaan yleiskaavan toteuttamista. Linja- autoaseman ja Tienhaaran asemakaavan muutos tulee palauttaa takaisin valmisteluun ja ratkaista yleiskaavan yhteydessä.
 
Kaavasuunnittelun ideologia kaupunkirakenteen tiivistämisestä on perusteltu taloudellisilla syillä. Mutta se unohtaa ihmisen tarpeet. Ihminen on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti. On otettava huomioon uudet tutkimukset  terveyden edellytyksistä. Väestön sosiaalinen pääoma lisää kansanterveyttä.
 
Tutkimukset Suomessa, Ruotsissa ja muualla maailmalla osoittavat, että sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys lisäävät terveitä elinvuosia. Professorit Ilkka Hanski ja Taru Haahtela ovat lisäksi tutkineet, että ihmisten kontaktit luonnon kanssa vaikuttavat iholla viihtyvien hyötybakteerien valikoimaan ja terveyteen, mm. allergioihin.
 
Tämän takia on perusteltua, että kaavoituksessa ei  perusteettomasti  tuhota luontoa, vaan pyritään luovaan vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Linja-autoaseman kaavan muutos osoittaa, ettei Riihimäellä ymmärretä  rakennuskulttuuria ja rakennushistoriaa. Riihimäellä tähän muutokseen  - rakennusperinnön ja  ympäristön  huomioon ottamiseen  - on vielä pitkä matka. Mutta se matka on välttämätön  aloittaa nyt.

Mikko Lund
 
Ei kommentteja: