maanantai 21. joulukuuta 2015

Seppo Keskiruokanen "Kiusattu johtaja"


Seppo Keskiruokanen - " Kiusattu johtaja"


Aamuposti 12.12.2015  kertoi, että koko seudun valtuutetuille tehdyssä
kyselyssä kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen sai huonoimman arvion,
joka koski  kaupunginjohtajien johtamis – ja kommunikointikykyjä.
Keskiruokanen on jo pitkään ollut valtuutettujen tyytymättömyyden
kohteena. Silloin kun Keskiruokanen oli vielä apulaiskaupunginjohtaja
hänen esimiehensä, kaupunginjohtaja, oli hyvin tyytymätön häneen.
Keskiruokasen mukaan suhteet luottamushenkilöhin ovat kunnossa.
Keskiruokanen kokee joutuneensa kiusatuksi, epäasiallisen kohtelun
kohteeksi. Onhan hänellä oikeus mielipiteeseensä ja  peliinsä.  Mutta
arvioitsijoiden on kutsuttava  sitä oikealla nimellä. Se on tarkoituksellista 
peliä ja harhautusta. josta ei  puutu salattuja tarkoituksia ja vihjailuja.
Se on  suoraa vääristelyä!Ei kaupunginjohtaja ole kiusaamisen kohteena. Kiusattuna on hänen
alaisiaan  mm. hallintojohtaja. Kiusattuna on myös nykyisiä ja entisiä
johtavia luottamushenkilöitä, joiden kanssa yhteistyö ei onnistunut.
Kaupunginjohtaja on astunut luottamusjohtajien paikalle, pomoksi.
Tätä luottamushenkilöiden on vaikea sulattaa, kun kuntalaki selvästi
määrää, kuka kunnassa päättää asioista, kuka on ykkönen. Se ei ole
kaupunginjohtaja , vaan valtuuston puheenjohtaja ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja.  Tämä on kuntalain osoittama järjestys.
Ihmeellistä on, että tällainen asia yleensä nousee kysymykseksi.

Silti  päähuomio pitäisi kohdistaa siihen, että  kaupunginjohtaja on
ajanut  kaupungin velka- ja rahoituskriisiin. Kaupungin tulot eivät
riitä menoihin. Hänen esittelynsä pohjalta  kaupunginhallitus on
esittänyt  kaupunginvaltuustolle ja valtuusto on hyväksynyt  kriisi-
kehityksen.  Luottamushenkilöt ovat siunanneet  virkajohdon kirjan-
pitoon ja talouteen kohdistuneen poistosuunnitelman manipuloinnin,
jonka seurauksena  tulosta ja tasetta on kaunisteltu  vuodesta 2009
alkaen. Vuoden 2009 tilinpäätös toistettiin samanlaisena kuin oli
kumottu tilinpäätös. Nyt kaupunginjohtaja ja kh esittävät vuoden
2012 kumotun tilinpäätöksen hyväksymistä entisenlaisena.
Liitteissä perustellaan tilinpäätöstä asioilla, jotka eivät pidä
paikkaansa. Liitetiedoilla ei voi muuttaa varsinaista tilinpäätöstä.
 
Missä on kaupunginjohdon vastuut kaupungin edun hoitamisessa? Kysymys
koskettaa niin kuntauudistusta kuin erityisesti soteratkaisua. Riihimäen
ja Hyvinkään väli on 15 kilometriä. Millään asiallisella perusteella  ei
voida torjua näiden kahden kaupungin yhdistämistä.  Kolmen kunnan
liitoksella ei synny elinvoimaista kuntaa. Riihimäen etu on kuulua
pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin. Mutta  Keskiruokanen on ottanut
päätehtäväkseen tukea Hämeenlinna- keskeistä  linna- ja maakunta-aluetta.
Se toimii ja vaikuttaa hyvin konkreettisesti Riihimäen etua vastaan.
Esimerkiksi  Hämeenlinnan keskussairaala ei ole halunnut ja kyennyt kehittä-
mään  Riihimäen sairaalaa. Se on muutettu päiväsairaalaksi. Tämän olisi
pitänyt jo avata riihimäkeläisten silmät.
 
 
Hämeen Sanomien mukaan (15.12) Hämeen kunnat  antavat  yhteneväisen
lausunnon sotesta. Kanta-Hämeen  maakunta järjestää itsenäisesti alueensa
sotepalvelut! Millä valtuuksilla ja kuka on ollut sopimassa asiaa Riihimäen
valtuuston puolesta? Onko kaupunginjohtaja anastanut vallan valtuustolta?
 
Kiistatonta on, että Riihimäen asukkaiden palvelujen kannalta  Ahveniston kompleksi
ei ole paras
mahdollinen. Hyvinkää palvelisi parhaiten tätä aluetta, kun oma sairaala on
ajettu alas. Typeryyttä on, jos riihimäkeläiset eivät  ymmärrä hakeutua nyt
yhteistyöhön.
 
Ihan näiden muutaman esimerkin poihjalta olen sitä mieltä, että  Riihimäen
 kaupunginjohtajan luottamus tulee kyseenalaistaa. Ottaen huomioon Riihimäen
 ongelmat Riihimäki tarvitsee kehitys- ja  saneerausjohtajan.

Mikko Lund
 

Ei kommentteja: