maanantai 19. kesäkuuta 2017

Hämeenlinna kyykyttää Riihimäkeä


Hämeenlinna kyykyttää Riihimäkeä


Riihimäen valtuustossa oli käsittelyssä 10 kaupunginvaltuutetun aloite katkaista yhteys Hämeenlinnan, erota sairaanhoitopiiristä ja liittyä  HUssiin. Lahti on tehnyt  viisaan
ja rohkean ratkaisun ja liittynyt  Hussiin.  Mistä Riihimäki saisi sellaisen viisauden ja  rohkeuden?

Asian valmistelu oli  huonoa. Näköalattomasti hallintojohtaja Savola tyrmää aloitteen ja hyväksyy vireillä olevan maakuntajärjestelyn. Ollaan historiallisessa jatkuvuuden 
kehässä mukana, kun pitkä historian painolasti sitä edellyttää. Potilaan polku vaatisi ihan toista ratkaisua, eroa Hämeenlinnasta. Hämeenlinnaan on lähes 40 km , mutta Hyvinkäälle vain 15.

Potilaiden polku on lailla pakotettu Hämeenlinnaan. Olemme olleet rajojen (lääni-, vaali-, saraalapiiri-,puoluepiirit jne) vankeja ja ne ovat hidastaneet kaupungin kehitystä.
Vain tämän tiedostaminen antaa aiheen uusiin avauksiin, joissa pyritään parantamaan kaupunkilaisten palvelujen saatavuutta ja elinkeinojen kehittämistä. On nähtävä aloite
yhteiskunnallisessa kontekstissa.


Vastauksessa on jäänyt käsittelemättä kaupungin yhteiskunnallisen kehityksen ja elinkeinopoliittisen aluerakenteen näkökulma. Maakunnan sisäiset vetovoimatekijät eivät vedä  Hämeenlinnaan, vaan suuntautuvat Riihimäen ja Forssan osalta etelään ja länteen.  Pohjois-Uusimaa on neljän kunnan kokonaisuus ja yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue, joiden yhteiset intressit suuntautuvat pääkaupunkiseudulle. Suunniteltu Hämeen maakunta ei ole väestömäärältään riittävän vahva eikä sisäiseltä koheesioltaan ristiriidaton.

Aloitteen tekijät ovat pyrkineet katkaisemaan historiallista pakon kehää. Sitä mm."Oma Häme" -hanke ja viso  omasta maakunnasta kannattelee. Forssan osalta sote- järjestelyt
osoittavat jo murtumisen merkkejä.

Voimassa olevan lain pohjalta kaupungilla on mahdollisuus tehdä valtioneuvostolle aloite maakunnan vaihtamisesta. Nyt olisi aika irrottautua Hämeenlinnan seireenilauluista  ja katsoa Riihimäen etua.  Nämä "Kymmenen valtuutettua" ovat uuden airueita ja hakevat paitsi kaupunkilaisten sote- palvelujen saatavuu-den parantamista niin parempia kehitysedellytyksiä Riihimäen ja Hyvinkään talousalueen kunnille. Hämeenlinnan talutusnuorassa roikkuminen merkitsee riihimäkeläisten kiusaamista.

Nyt viimein on maakuntauudistuksen kokonaisvaikututukset arvioitavissa. Lainsäädäntöhanke eduskun-nassa ei ole edes vielä perustuslaillisilta osin käsitelty ja muutenkin hanke on ristiriitoja herättävässä tilassa, koska sos- ja terveysalan asiantuntijanäkemykset suuresti poikkeavat hallituksen poliittisista tavoitteista ja näkemyksistä. Aloite maakunnan vaihtamisesta on välttämätöntä! Hyvä, että pikkuhiljaa on poliitikkojen ajatukset avartumassa, joka tapauksessa heidän likkeensä saa jatkossa uutta kantavuutta, kun tulevaisuus
tuo tullessaan Hämeenlinnan poliittisen painoarvon johtaman maakunnan, jossa Hämeenlinnan edut ovat etualalla. Hämeenlinna kyykyttää Riihimäkeä ja Forssaa röyhkeämmin kuin ennen. Mitä tekee valtuusto?Mikko LundEi kommentteja: