maanantai 9. tammikuuta 2017

Uudella kaupunginjohtajalla edessään pitkä juoksu ja vaikeita ratkaisuja!

Uudella kaupunginjohtajalla edessään pitkä juoksu ja vaikeita ratkaisuja!
 
 
 
Riihimäenkaupunginvaltuusto on parin valtuustokauden ajan ummistanut silmänsä talouden tosiaioilta. Rahoitustasapainosta ei ole välitetty, seurauksena ylisuuri velkasalkku. Talouden tunnusluvut osoittavat tilannetta lähes kriisikuntana. Tyhjän kassan "diktatuuri" parhaillaan vaatii yt:tä, hallinnollisia uusjärjestelyjä ja haastaa nykyisten palvelujen rahoituksen. Politiikan tapana on pitkään ollut tosiasioiden kaunistelu  ja julkisuuteen totuudesta piittamattoman kuvan välittäminen. Tässä tilanteessa Sami Sulkko on suostuteltu ottamaan kaupunginjohtajan tehtävä vastaan.
 
Olen eroamassa valtuustosta kolmen viimeisen valtuustokauden jälkeen. Tekemiseni ja erimielisyyteni oman valtuustoryhmäni ja valtuuston enemmistön kanssa olen kirjoituksillani saattanut kuntalaisten tiedoksi. Olen niissä nostanut esiin faktoja ja vaatinut elämää niiden mukaan. Turhaan useinkin. Marginaalissa on ollut käyettävissä kuitenkin kuntalaisten tärkeä valvontakeino - kunnallisvalitus. Oikeustaisteluita on vielä avoinna - mm. viime vuosien tilinpäätökset. Niistä selkeimmin näkyy harjoitetun kuntapolitiikan halu kaunistella totuutta.
 
Valtuuston ja eläköityneen kaupunginjohtajan uskottavuus on ollut kovalla koetuksella. Uusi valtuusto ja kaupunginjohtaja on vakavan tilannearvion edessä. Voi hyvinkin olettaa, että nykyinen luottamushenkilöjohdolla ei ole helppoa myöntää työnsä mätämunia. Näkemykseni onkin, että kuntalaisten kannalta olisi parasta, että uusi - keväällä äänestettävä - vatuusto ottaa tilanteen haltuunsa ja varaa virassaan myönteisiä avauksia tehneelle kaupunginjohtajalle tilaisuuden esittelyillään johdatella väistämättä edesä olevaa kaupungin saneerausta. Avoimena ovat tässä savotassa yleiskaava ja tulevat strategiat. Nissä tapahtuvat linjaukset ovat saneerauksen polkuja, joita pitkin uuden valtuuston on taivallettava.
 
Kaupunginvaltuusto on jättänyt harkintaa varten kaupungin hallintosäännön pöydälle. Kai Heimosen ajama palkallinen valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja muttaisi kaupungin johtamisjärjestelmää, mutta tuskin tuottaisi ryhmien vahvimpina "junttamiehinä" mitään lisäarvoa asioiden hoitoon. Ja miksi siitä olisi nyt päätettävä - siksikö, että vanhat petaavat uutta ja paremmin palkattua tulevaisuuttaan kevään vaalien jälkeen? Olisi siunauksellista, että vanha ja väsynyt valtuusto keskittyisi vain nykytilan avaamiseen ja tilannearvioon, jotta vaalien kilpalaulannasta ei syntisi uusia tulevaisuuden ongelmia. Kaupunginjohtajan tarmoa toivoisi sunnattavan syvään asioihin perehtymiseen ja siihen hänelle varattavan työrauhaa. Ilman ulkopuolista asiantuntemusta sekin saattaa jäädä vajaamittaiseksi. 
 
Kiitos Pertti Mäkelälle joulutervehdyksestä kaupunkilaisille. Nykyvaltuuston lisäaika tulisi suurten päätösten sijaan käyttää oikean tilannekuvan luomiseen! Nykyisten luottamushenkilöiden ei pidä nyt ratkaista yleiskaavaa eikä hallintosääntöä. Annetaan kaupunginjohtajalle tuki valmistella  tulevaisuuden tärkeät linjaukset. Niitä sitten käsittellee tuleva kaupunginhallitus ja valtuusto.
 
 
Talous on epäilemättä kaupungin suurin ja ikävin haaste. Rahoitus on asiallisesti kriisissä ja tilannekuva sekava tilinpäätösjärjestelyjen takia. Monen vuoden tilinpäätösten lainvoimattomuus, emon ja tyttärien yhteenlaskettu ylisuuri velkasalkku ja taseiden riskit, pakolliset kouluinvestoinnit jne. Odotettavissa on varsinaisten tulojen leikkaantuminen ja suuri epävarmuus sote- toimintojen uudistushakkeiden ja talousvaikutusten johdosta. Tuleva sote –hanke on vielä hallituksen aikomusten asteella eikä kukaan tiedä, mitä oikeesti konkreettisesti tapahtuu.
 
Kaupunginjohtaja on strategisen valmistelun tärkein henkilö -  esittelijä. Yleiskaava on vireillä ja sovitettava yhteen strategioiden kanssa.Pelisäännöt olisi muokattava hänen johdollaan ja esittelystään. Ne muodostavat tulevan toiminnan perustan ja eväät selvitä toiminnan ja talouden saneerauksesta.Kuntalaki ei pakota laatimaan hallintosääntöä ennen uuden valtuuston kokoontumista. Paras tapa uusille valtuutetuille on oppia pelisäännöt, kun ne itse saavat muotoilla hallintosäännön ja vahvistaa kaupungin yleiskaavan.
 
Jättäessäni luottamustehtäväni kiitän lukijoitani! Toivon, että kannattajillani on valittavissa rittävää kansalaisrohkeutta osoittavia ehdokkaita. Ryhmäytyminen on hyvä asia, mutta joukossa kellokkaiden edessä "tyhmistyminen" demokratian suuri riesa. Kaupungin saneeraamisesta on jatkossa vuosikausia kysymys - vaikeita päätöksiä kaihtavien on mielestäni turha asettua ehdokkaaksi.
Luovia uusia voimia kaivataan!

Mikko Lund

Ei kommentteja: